Pravidla českého pravopisu

uupěchovat
 upéci i upéct, 1. j. upeču, 3. mn. upečou; rozk. upeč; příč. upekl, upečen
 upejpavý
 úpěnlivý
 úpět, 3. mn. úpí i úpějí; rozk. úpěj
 upevnit
 upevňovat
 Podobné:
cCelsiův [-zi-] stupeň (zn. šC)
 chřoupat i chřupat, 1. j. chřoupu, chřupu i chřoupám, chřupám; rozk. chřoupej i chřupej
 chroupat, 1. j. chroupu i chroupám; rozk. chroupej
 cupat, 1. j. cupu i cupám; rozk. cupej
 cůpek, -pku m.
ddoupě, -ěte s., mn. 1., 4. -ata
 dupat, 1. j. dupu i dupám; rozk. dupej
fFahrenheitův [fárenhajt-] stupeň
gGuadeloupe [gvadelup], -pu m.; guadeloupský
kkalvín, -a m. (stoupenec Kalvínova učení); vl. jm. Kalvín
 knihkupec, -pce m.; knihkupkyně ž., mn. 2. -yň i -yní
 knihkupectví s.; knihkupectví U Zlatého klasu
 koupat (se), 1. j. koupu (se) i koupám (se); rozk. koupej (se)
 koupě ž.
 koupel, -e ž.
 koupěschopný
 křoupat, 1. j. křoupu i křoupám; rozk. křoupej
 křupat, 1. j. křupu i křupám; rozk. křupej
 krůpěj, -e ž.
 kupé s. neskl.
lloupat, 1. j. loupu i loupám; rozk. loupej
 loupež, -e ž.
 loupežnický
 loupežník, -a m.
 loupežný
 lupek, -pku m.
 lupen, -u m.
 lupénka ž. (choroba)
 lupenka ž. (pilka)
mmezistupeň, -pně m.
ootupět, 3. mn. otupějí i otupí; podst. jm. otupění
 otupit, 3. mn. otupí (něco); podst. jm. otupení
ppauperizace ž.
 podobojí m. mn. (stoupenci nábož. učení)
 poupě, -ěte s., mn. 1., 4. -ata
 pupeční
 pupek, -pku m.
 pupen, -u m.
rRéaumurův [reomír-] stupeň
 Rupert, -a m.
sschroupat, 1. j. schroupu i schroupám; rozk. schroupej
 skřoupat, 1. j. skřoupu i skřoupám, rozk. skřoupej
 skupenství s.
 sloupat, 1. j. sloupu i sloupám; rozk. sloupej
 snazší i snadnější (2. stupeň k snadný)
 šňupat, 1. j. šňupu i šňupám; rozk. šňupej
 šoupat, 1. j. šoupu i šoupám; rozk. šoupej
 soupeř, -e m.
 stupeň, -pně m.
 štúrovci, -ů m. mn. (Štúrovi stoupenci)
 superfosfát, -u m.
 superiorní
 superlativ [-ty- i -tý-], -u m.
 supermarket, -u m.
 supermarket, -u m.
 supernova, -y ž.
 superpozice ž.
 superreakce [-per-re-] ž.
 supervizor, -u m.
 supět, 3. mn. supí
 svatokupectví s.
ttáboři, -rů m. mn. (stoupenci táborského hnutí)
 táborita, -y m. (stoupenec táborského hnutí)
 táborští m. mn. (stoupenci táborského hnutí)
uústupek, -pku m.
vvolicí (např. stupeň)
 vykoupat, 1. j. vykoupu i vykoupám; rozk. vykoupej
 výlupek, -pku m.
 výstupek, -pku m.
zzaklínovat (upevnit klínem)
 zasupět, 3. mn. zasupí
 zaúpět, 3. mn. zaúpí i zaúpějí; rozk. zaúpěj
 zdupat, 1. j. zdupu i zdupám; rozk. (ne)zdupej
 zkoupat, 1. j. zkoupu i zkoupám; rozk. zkoupej
 ztupět, 3. mn. ztupějí i ztupí; příč. ztupěl (stát se tupým)
Naposledy hledáno:

úpě, ave, výt, sková, by, vyšší, zpyto, bužírka, neuropatický, preju

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.