Pravidla českého pravopisu

nnať, -tě ž.
nnatáhnout, příč. natáhl, natažen
 Natálie i Natalie ž.
 Natálie i Natalie, -e ž.
 natalita ž.
 natalitní
 Natan i Nathan [-ta-], -a m.
 Nataša, -i ž.
 natéci i natéct, 3. j. nateče, 3. mn. natečou; rozk. nateč; příč. natekl
 nateklý
 nátělník, -u m.
 nátěr, -u m.
 natěrač, -e m. (řemeslník)
 natěračský, mn. -čští
 natírat, podst. jm. natírání
 nátisk, -u m.
 natisknout, příč. natiskl, natištěn (o knihách) i natisknut (natěsnán)
 nativista [-ty-], -y m.
 nativistický [-ty-ty-]
 nativita [-ty-] ž.
 nativizmus [-ty-], -izmu i nativismus [-ty-zm-], -ismu m.
 nativní [-ty- i -tý-]
 nátlak, -u m.
 natlouci i natlouct, 1. j. natluču, 3. mn. natlučou; rozk. natluč; příč. natloukl, natlučen
 nato přísl. (potom)
 natolik přísl.
 natož, natožpak přísl.
 natřásat, podst. jm. natřásání
 natřást, 1. j. natřesu; rozk. natřes; příč. natřásl, natřesen; podst. jm. natřesení
 natrhnout, příč. natrhl i natrhnul, natržen; podst. jm. natržení
 natřikrát i na třikrát
 natřískat, podst. jm. natřískání
 natřít, 1. j. natřu, 3. mn. natřou; rozk. natři; příč. natřel, natřen
 natrium [ná-], -ria s.
 nátrubek, -bku m.
 natrvalo i na trvalo (trvale)
 naturálie, -lií ž. pomn.
 naturalista, -y m.
 naturalistický [-ty-]
 naturalizmus, -izmu i naturalismus [-zm-], -ismu m.
 naturální
 naturel [-ty- i -tu-], -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 natvrdo i na tvrdo (např. vejce)
 Podobné:
aalternativa [-ty- i -tý-], -y ž.
 alternativní [-ty- i -tý-]
 alternátor, -u m.
 Anatol, -a m.; Anatola, -y i Anatolie, -e ž.
 Anatólie, -e ž. (v Turecku); anatolský
 Anatolie, -ie ž.; anatolský
 anatom, -a m.
 anatomicko-fyziologický (např. znak)
 anatomický
 anatomie ž.
bbaňatý
 bažinatý
 Benátky nad Jizerou, B-tek nad j. ž. pomn.; benátecký
 Benátky, -tek ž. pomn.; benátský
 Benátky, -tek ž. pomn.; benátský, mn. -tští (v Itálii); Benátky nad Jizerou; benátecký, mn. -tečtí
 bikarbonát, -u m.
 bobtnat i botnat
 botnat i bobtnat
 brunátný
cčernat (se)
 červenat (se)
 cévnatka ž.
 cévnatý
 chanát, -u m.
 cikáně, -ěte s., mn. 1., 4. -ňata
 Cincinnati [sinsinety] neskl. s.; cincinnatský
dděkanát, -u m.; Děkanát Právnické fakulty Univerzity Karlovy děkanství s.
 denaturovaný
 designát [-si-], -u m.
 divočit, 3. mn. divočí (dělat divokým, divoce si počínat)
 dohasínat, podst. jm. dohasínání
 dohnat, 1. j. doženu; rozk. dožeň; příč. dohnal, dohnán
 donátor, -a m.
 dóžecí; Dóžecí palác (v Benátkách)
eexaminátor [egza-], -a m.
 exponát, -u m.
ffanatický [-ty-]
 fanatik [-ty-], -a m.; fanatička ž.
 fanatizmus [-ty-], -izmu i fanatismus [-tyzm-], -ismu m.
ggranát, -u m.
hhihňat se
 hlíznatý i hliznatý
 hnát, 1. j. ženu; rozk. žeň; příč. hnal, hnán; podst. jm. hnaní
 houževnatý
 huhňat
iIgnác, -e i Ignát, -a m.; Ignácie, -e ž.
 internát, -u m.
 internátní
jjehňátko s.
 jehně, -ěte s., mn. 1., 4. -ňata
 jikrnatý i jikernatý
 Jonatan i Jonathan [-ta-], -a m.
kkachně, -ěte s., mn. 1., 4. -ňata
 kancelář ...; Kancelář Poslanecké sněmovny, Kancelář Senátu
 kancelář, -e ž.; Kancelář prezidenta republiky; Kancelář Poslanecké sněmovny, Kancelář Senátu; Česká tisková kancelář
 káně, -ěte s., mn. 1., 4. -ňata (kání mládě)
 karbanátek, -tku m.
 karbonát, -u m.
 kombinát, -u m.
 kombinatorika ž.
 kopinatý
 kopytnatý
 kostnatět, 3. mn. kostnatějí i kostnatí
llaminát, -u m.
 lasturnatka ž.
 línat, podst. jm. línání
 listnatý
mMaecenas [mé-], -na i -nata m.
 magnát, -a m.
 magnátský, mn. -tští
 manžel, -a m., jedn. 5. -i, mn. 1. -ové i -é (ženatí muži), -é (manželský pár), 4. -y i -e, 7. -y i -i
 měďnatý
 moučnatět, 3. mn. moučnatějí i moučnatí
nnabobtnat i nabotnat
 napínat, podst. jm. napínání
 napomínat, podst. jm. napomínání
 nemluvňátko s.
 nemluvně, -ěte s., mn. 1., 4. -ňata
 neviňátko s.
 nominativ [-ty- i -tý-], -u m.
 nominativní [-ty- i -tý-]
 novomanžel, -a m., jedn. 5. -i, mn. 1. -ové i -é (ženatí muži), -é (manželský pár), 4. -y i -e, 7. -y i -i
 novorozeně, -ěte s., mn. 1., 4. -ňata
oobehnat, 1. j. obeženu; rozk. obežeň; příč. obehnal, obehnán
 objednat
 odehnat, 1. j. odeženu i odženu; rozk. odežeň i odžeň; příč. odehnal, odehnán
 odejmout i odnít, 1. j. odejmu; příč. odňal, odňat; podst. jm. odnětí
 odepínat i odpínat, podst. jm. odepínání i odpínání
 odpínat i odepínat, podst. jm. odpínání i odepínání
 odtínat, podst. jm. odtínání
 Omán, -u m.; Ománský sultanát; Ománec i Omáňan m.; ománský
 ornát, -u m.
 ostnatý
 ožínat, podst. jm. ožínání
ppatronát, -u m.
 patronátní
 Penáti m. mn.
 penzionát, -u m.
 pláně, -ěte s., mn. 1., 4. -ňata
 plstnatý
Naposledy hledáno:

nať, lišejník, asýri, tha, starta, ella, listen, žský, metabol, okám

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.