Pravidla českého pravopisu

aanabáze ž.
 Anabela, -y ž.
 anabolikum, -ka s.
 anabolizmus, -izmu i anabolismus [-zm-], -ismu m.
 anachronický [-ny-]
 anachronizmus [-ny-], -izmu i anachronismus [-nyzm-], -ismu m.
 anaerobní [an-a-e-]
 anafora ž.
 anaforický
 anagram, -u m.
 anakolut, -u m.
 anakonda ž.
 Anakreon, -ona i -onta m.; anakreontská poezie
 anakreontický [-ty-]
 anakreontik [-ty-], -a m.
 anakreontský, mn. -tští
 analfabet, -a m.
 analfabetizmus [-ty-], -izmu i analfabetismus [-tyzm-], -ismu m.
 analgen, -u m.
 analgetický [-ty-]
 analgetikum [-ty-], -ka s.
 analgezie [-ge- i -gé-] ž.
 analogický
 analogie ž., mn. 2. -gií
 analogově-číslicový (např. převodník)
 analogový (např. počítač)
 anály, -ů m. pomn.
 analytický [-ty-]
 analytik [-ty-], -a m.; analytička ž.
 analytika [-ty-] ž.
 analýza, -y ž.
 analyzátor, -u m.
 analyzovat
 anamnéza, -y ž.
 ananas, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 anapest, -u m.
 anapestický [-ty-]
 anarchický
 anarchie ž.
 anarchista, -y m.
 anarchistický [-ty-]
 anarchizmus, -izmu i anarchismus [-zm-], -ismu m.
 Anastázie ž.
 Anastázie, -e ž.
 Anatol, -a m.; Anatola, -y i Anatolie, -e ž.
 Anatólie, -e ž. (v Turecku); anatolský
 Anatolie, -ie ž.; anatolský
 anatom, -a m.
 anatomicko-fyziologický (např. znak)
 anatomický
 anatomie ž.
 Anaxagoras, -ra m.
 Anaximandros, -ra m.
 Anaximenes, -na m.
 Podobné:
aAdrián i Adrian, -a m.; Adriána i Adriana, -y ž.
 akademie ž., mn. 2. -mií; Akademie věd České republiky; Akademie výtvarných umění; Janáčkova akademie múzických umění; též Akademie (viz § 65)
 Alan, -a m.; Alana, -y ž.
 almanach, -u m.
 Antananarivo, -a s.; antananarivský
 apanáž, -e ž.
 asanace ž.
bbakchanálie, -lií ž. pomn.
 banalita ž.
 banální
 banán, -u m.
 banánovník, -u m.
 baňatý
 Bhútán, -u m.; Bhútánské království; Bhútáňan i Bhútánec m.; bhútánský
 Bibiana, -y ž.
 blána ž., jedn. 7. blánou i blanou, mn. 2. blan, 3. blánám i blanám, 6. blánách i blanách, 7. blánami i blanami
 Bohdan, -a m.; Bohdana, -y ž.
 Botswana, -y ž.; Botswanská republika; Botswaňan i Botswanec m.; botswanský
 brána ž., jedn. 7. bránou i branou, mn. 2. bran, 3. bránám i branám, 6. bránách i branách, 7. bránami i branami; Moravská brána (pahorkatina); Prašná brána apod.
cčekaná, -é ž.
 chanát, -u m.
 číhaná, -é ž.
dDamián i Damian, -a m.; Damiána i Damiana, -y ž.
 Dana, -y ž.
 danajský dar
 Danang, -u m.; danangský
 děkanát, -u m.; Děkanát Právnické fakulty Univerzity Karlovy děkanství s.
 Diana [dy-] ž.
 Diana [dy-], -y ž.
 Diana, -ny ž.
 donchuán, -a m. (svůdce); vl. jm. Don Juan [don chuan], Dona Juana
 Dušan, -a m.; Dušana, -y ž.
 dvanáct
 dvanáctičlenný
 dvanáctistěnný
 dvanáctka ž.
 dvanáctník i dvanácterník, -u m.
eelektroanalýza, -y ž.
 eutanazie ž.
fFabián i Fabian, -a m.; Fabiána i Fabiana, -y ž.
 fanatický [-ty-]
 fanatik [-ty-], -a m.; fanatička ž.
 fanatizmus [-ty-], -izmu i fanatismus [-tyzm-], -ismu m.
 fata morgána, faty morgány ž.
 Florián i Florian, -a m.; Floriána i Floriana, -y ž.
 fontána ž.
 Francouzská Guyana [gvajá-], F-é G-y ž.; francouzskoguyanský
 fyzikálně-chemický (např. analýza)
gGajana, -y ž.
 Ghana ž.; Ghaňan, -a m.; ghanský
 Ghana, -y ž.; Ghanská republika; Ghaňan m.; ghanský
 Gracián i Gracian, -a m.; Graciána i Graciana, -y ž.
 Granada, -y ž.; granadský
 granát, -u m.
 Guadalcanal [gva-ka-], -u m.; guadalcanálský
 Guantánamo [gvanta-], -a s.; guantánamský
 Guyana [gvajá-] ž.; Guyanec, -nce i Guyaňan, -a m.; guyanský
 Guyana [gvajá-], -y ž.; Guyanská republika; Guyanec i Guyaňan m.; guyanský
hHaná, -é ž.; Hanák m.; hanácký
 Haná, -é ž.; Hanák, -a m.; hanácký, mn. -čtí
 Hana, -y ž.
 havana s. neskl. (doutník)
 Havana ž.; havanský
 Havana, -y ž.; havanský
 Hora Svatého Šebestiána, H-y s. Š ž.; šebestiánohorský
iikebana ž.
 Ilja, -ji m.; Ilja, -ji i Iljana, -y ž.
 Indiana [-dy-], -y ž.; indianský
 Indianapolis [-dy-], -u m.; indianapoliský
 Ivan, -a m.; Ivana, -y ž.
jJan, -a m.; Jana, -y ž.
 Johan, -a m.; Johana, -y ž.
 Jordan, -a m.; Jordana, -y ž.
 Jovana i Jovanka, -y ž.
 Julián i Julian, -a m.; Juliána i Juliana, -y ž.
kKanada ž.; Kanaďan, -a m.; kanadský, mn. -dští
 Kanada, -y ž.; Kanaďan m.; kanadský
 kanafas, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 kanál, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 kanalizace ž.
 kanalizační
 kanár, -a m.; kanáří
 kanárek, -rka m.; kanárčí
 Kanárské ostrovy
 kanava, -y ž.
 kaple ž.; kaple Betlémská i Betlémská kaple (v Praze); kaple svatováclavská, kaple sv. Damiána, kaple sv. Kříže apod.
 karavana ž.
 karbanátek, -tku m.
 kongres, -u m., mn. 1., 4., 7. -y; mezinárodní kongres biologů apod.; XIV. (Čtrnáctý) mezinárodní lingvistický kongres; Kongres (parlament USA); Indický národní kongres (politická strana)
 kurtizána [-ty-] ž.
lliána ž.
 Liana, -y ž.
 Liliana, -y ž.
 Louisiana [lujzi-], -y ž.; louisianský
mmalý, 2. st. menší; Malý vůz (souhvězdí); Malá Strana (městská čtvrť); Malá Asie [áz-]
 management [menydž-], -u m.
 Managua, -guy ž.; managujský
 Manáma, -y ž.; manámský
 maňásek, -ska m., mn. 1. -sci i -sky (loutka)
 manažer, -a m.
Naposledy hledáno:

ana, transfúzní, večerník, tuskulum, ruzyň, molet, bezmála, vichřice, zvědět, setmět

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.