Pravidla českého pravopisu

 Podobné:
bbájit, rozk. baj
cčesat, 1. j. češu i česám, 3. mn. češou i česají; rozk. češ i česej
ddát, 1. j. dám, 3. mn. dají; rozk. dej; příč. dal, dán; podst. jm. dání
 dlouhohrající (např. deska)
 dohrát, 1. j. dohraji i dohraju, 3. mn. dohrají i dohrajou; rozk. dohraj i dohrej; příč. dohrál, dohrán; podst. jm. dohrání
 doorat, 1. j. doořu i doorám, 2. doořeš i dooráš, ..., 3. mn. doořou i doorají; rozk. doorej
 dozajista (určitě, ovšem)
 dozrát, 1. j. dozraji i dozraju, 3. mn. dozrají i dozrajou; rozk. dozraj; příč. dozrál; podst. jm. dozrání
ffenomén, -a m. (vynikající člověk)
 front, -u m.; Druhý ukrajinský front
hhájit, rozk. haj
 hájitelný i hajitelný
 hrát, 1. j. hraji i hraju, 3. mn. hrají i hrajou; rozk. hraj i hrej; příč. hrál, hrán; podst. jm. hraní
 hryzat, 1. j. hryžu i hryzám, 3. mn. hryžou i hryzají; rozk. hryž i hryzej; příč. hryzal, hryzán
 hýbat, 1. j. hýbu i hýbám, 3. mn. hýbou i hýbají; rozk. hýbej
kkajícník, -a m.; kajícnice ž.
 kajícný
 kát se, 1. j. kaji se i kaju se, 3. mn. kají se i kajou se; příč. kál se
 kdákat, 3. j. kdáče i kdáká, 3. mn. kdáčou i kdákají; rozk. (ne)kdákej
 klouzat, 1. j. kloužu i klouzám, 3. mn. kloužou i klouzají; rozk. klouzej
 klusat, 1. j. klušu i klusám, 3. mn. klušou i klusají; rozk. klusej
 kopat, 1. j. kopu i kopám, 3. mn. kopou i kopají; rozk. kopej
 kousat, 1. j. koušu i kousám, 3. mn. koušou i kousají; rozk. kousej
 kovat, 1. j. kovu i kovám, 3. mn. kovou i kovají; rozk. kovej; příč. koval, kován
 krájet, 3. mn. krájejí i krájí
 krajíc, -e m.
 krajina ž.
 krajinář, -e m.
 krajinný; krajinně
 kysat, 3. j. kyše i kysá, 3. mn. kyšou i kysají; rozk. kyš i kysej
llát (láteřit), 1. j. laji i laju, 3. mn. lají i lajou; rozk. laj; příč. lál; podst. jm. lání
 lízat, 1. j. lížu i lízám, 3. mn. lížou i lízají; rozk. liž i lízej; podst. jm. lízání
 Lysolaje, -aj i -ají ž. pomn.; lysolajský
mmajitel, -e m., mn. 1. -é, 7. -i
nnadát se i nadít se, 1. j. nadám se i naději se, 3. mn. nadají se i nadějí se; rozk. naděj se; příč. nadál se; podst. jm. nadání
 nadít se i nadát se, 1. j. naději se i nadám se, 3. mn. nadějí se i nadají se; rozk. naděj se; příč. nadál se; podst. jm. nadání
 nahrát, 1. j. nahraji i nahraju, 3. mn. nahrají i nahrajou; rozk. nahraj i nahrej; příč. nahrál, nahrán; podst. jm. nahrání
 najímat, podst. jm. najímání
 najímatel, -e m., mn. 1. -é, 7. -i
 najindy přísl.
 najíst se, 1. j. najím se, 3. mn. najedí se; rozk. najez se; příč. najedl se, najeden; podst. jm. najedení
 najisto přísl.
 najít, 1. j. najdu; rozk. najdi, najděte; příč. našel, našla; podst. jm. naji
 najížďka ž., mn. 2. -děk
 nakrájet, 3. mn. nakrájejí i nakrájí
 napájet, 3. mn. napájejí i napájí
 nařezat, 1. j. nařežu i nařezám, 3. mn. nařežou i nařezají; rozk. nařež i nařezej
 nasát, 1. j. nasaji i nasaju, 3. mn. nasají i nasajou; rozk. nasaj; příč. nasál, nasát i nasán; podst. jm. nasátí i nasání
 nehájitelný i nehajitelný
oobehrát, 1. j. obehraji i obehraju, 3. mn. obehrají i obehrajou; rozk. obehraj i obehrej; příč. obehrál, obehrán; podst. jm. obehrání
 obhájit, rozk. obhaj
 obhajitelný i obhájitelný
 oblízat, 1. j. oblížu i oblízám, 3. mn. oblížou i oblízají; rozk. obliž i oblízej
 očesat, 1. j. očešu i očesám, 3. mn. očešou i očesají; rozk. očeš i očesej; podst. jm. očesání
 odehrát, 1. j. odehraji i odehraju, 3. mn. odehrají i odehrajou; rozk. odehraj i odehrej; příč. odehrál, odehrán; podst. jm. odehrání
 odevzdat, 1. j. odevzdám, 3. mn. odevzdají; rozk. odevzdej; příč. odevzdal, odevzdán; podst. jm. odevzdání
 odkopat, 1. j. odkopu i odkopám, 3. mn. odkopou i odkopají; rozk. odkopej
 odkrájet, 3. mn. odkrájejí i odkrájí
 odpárat, 1. j. odpářu i odpárám, 3. mn. odpářou i odpárají; rozk. odpárej; podst. jm. odpárání
 odsát, 1. j. odsaji i odsaju, 3. mn. odsají i odsajou; rozk. odsaj; příč. odsál, odsát i odsán; podst. jm. odsátí i odsání
 ohrát, 1. j. ohraji i ohraju, 3. mn. ohrají i ohrajou; rozk. ohraj i ohrej; příč. ohrál, ohrán; podst. jm. ohrání
 ohryzat, 1. j. ohryžu i ohryzám, 3. mn. ohryžou i ohryzají; rozk. ohryž i ohryzej; příč. ohryzal, ohryzán
 oklepat, 1. j. oklepu i oklepám, 3. mn. oklepou i oklepají; rozk. oklepej
 okopat, 1. j. okopu i okopám, 3. mn. okopou i okopají; rozk. okopej
 okousat, 1. j. okoušu i okousám, 3. mn. okoušou i okousají; rozk. okousej
 olízat, 1. j. olížu i olízám, 3. mn. olížou i olízají; rozk. oliž i olízej; podst. jm. olízání
 opájet (se), 3. mn. opájejí (se) i opájí (se)
 opásat, 1. j. opásám i opášu, 3. mn. opásají i opášou; rozk. opásej; podst. jm. opásání
 orat, 1. j. ořu i orám, 2. j. ořeš i oráš, ..., 3. mn. ořou i orají; rozk. oř i orej
 ořezat, 1. j. ořežu i ořezám, 3. mn. ořežou i ořezají; rozk. ořež i ořezej
ppáchat, 1. j. páchám i pášu, 3. mn. páchají i pášou; rozk. páchej
 pájet, 3. mn. pájejí i pájí
 párat, 1. j. pářu i párám, 3. mn. pářou i párají; rozk. párej; podst. jm. párání
 podkopat, 1. j. podkopu i podkopám, 3. mn. podkopou i podkopají; rozk. podkopej
 podpásat, 1. j. podpásám i podpášu, 3. mn. podpásají i podpášou; rozk. podpásej; podst. jm. podpásání
 podřezat, 1. j. podřežu i podřezám, 3. mn. podřežou i podřezají; rozk. podřež i podřezej
 potají přísl.
 poválečný (týkající se doby po válce)
 předehrát, 1. j. předehraji i předehraju, 3. mn. předehrají i předehrajou; rozk. předehraj i předehrej; příč. předehrál, předehrán; podst. jm. předehrání
 přehrát, 1. j. přehraji i přehraju, 3. mn. přehrají i přehrajou; rozk. přehraj i přehrej; příč. přehrál, přehrán; podst. jm. přehrání
 přeorat, 1. j. přeořu i přeorám, 2. j. přeořeš i přeoráš, ..., 3. mn. přeořou i přeorají; rozk. přeorej
 přepásat, 1. j. přepásám i přepášu, 3. mn. přepásají i přepášou; rozk. přepásej; podst. jm. přepásání
 přezrát, 3. j. přezraje, 3. mn. přezrají i přezrajou; rozk. přezraj; příč. přezrál; podst. jm. přezrání
 přihrát, 1. j. přihraji i přihraju, 3. mn. přihrají i přihrajou; rozk. přihraj i přihrej; příč. přihrál, přihrán; podst. jm. přihrání
 připásat (se), 1. j. připásám (se) i připášu (se), 3. mn. připásají (se) i připášou (se); rozk. připásej (se); podst. jm. připásání
 přisát se, 1. j. přisaji se i přisaju se, 3. mn. přisají se i přisajou se; rozk. přisaj se; příč. přisál se, přisát i přisán; podst. jm. přisátí i přisání
 prohrát, 1. j. prohraji i prohraju, 3. mn. prohrají i prohrajou; rozk. prohraj i prohrej; příč. prohrál, prohrán; podst. jm. prohrání
 pronajímat, podst. jm. pronajímání
rranný (ran se týkající)
 řezat, 1. j. řežu i řezám, 3. mn. řežou i řezají; rozk. řež i řezej
 rozčesat, 1. j. rozčešu i rozčesám, 3. mn. rozčešou i rozčesají; rozk. rozčeš i rozčesej; podst. jm. rozčesání
 rozdat, 1. j. rozdám, 3. mn. rozdají; podst. jm. rozdání
 rozehrát, 1. j. rozehraji i rozehraju, 3. mn. rozehrají i rozehrajou; rozk. rozehraj i rozehrej; příč. rozehrál, rozehrán; podst. jm. rozehrání
 rozevlát, 3. j. rozevlaje, 3. mn. rozevlají i rozevlajou; rozk. rozevlaj; příč. rozevlál, rozevlát
 rozhryzat, 1. j. rozhryžu i rozhryzám, 3. mn. rozhryžou i rozhryzají; rozk. rozhryž i rozhryzej; příč. rozhryzal, rozhryzán
 rozhýbat, 1. j. rozhýbu i rozhýbám, 3. mn. rozhýbou i rozhýbají; rozk. rozhýbej; podst. jm. rozhýbání
 rozkousat, 1. j. rozkoušu i rozkousám, 3. mn. rozkoušou i rozkousají; rozk. rozkousej
 rozkrájet, 3. mn. rozkrájejí i rozkrájí
 rozkřesat, 1. j. rozkřešu i rozkřesám, 3. mn. rozkřešou i rozkřesají; rozk. rozkřeš i rozkřesej
 rozpárat, 1. j. rozpářu i rozpárám, 3. mn. rozpářou i rozpárají; rozk. rozpárej; podst. jm. rozpárání
Naposledy hledáno:

aji, eskl, zmoud, peln, zmou, koop, pořiditelný, kladačský, odhoď, zmotat

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.