Pravidla českého pravopisu

aapodiktický [-dykty-]
 apogeum, -gea s.
 apokalypsa, -y ž.; Apokalypsa (část bible)
 apokalyptický [-ty-]
 apokryf, -u m.
 Apolena, -y ž.
 Apollon, -ona i Apollo, -ona m.; apollonský půvab
 Apollonios [-ló], -nia m.
 apologetický [-ty-]
 apologie ž.
 aporie ž., mn. 2. -rií
 aposteriorní
 apoštol, -a m., mn. 4., 7. -y
 apostrof, -u m.
 apostrofa, -y ž.
 apoteóza, -y ž.
 apozice ž., mn. 2. -ic i -icí
 apoziopeze [-pe- i -pé-] ž.
 Podobné:
aakropole i akropolis, -le ž. (ústřední část hradiště apod.); vl. jm. Akropole i Akropolis
 andulka ž. (papoušek)
 ap., apod. (a podobně, a podobný)
bblata, blat s. pomn. (močály, rašeliniště apod.); Blata (v již. Čechách); blatský
 bledomodrý apod.
 brána ž., jedn. 7. bránou i branou, mn. 2. bran, 3. bránám i branám, 6. bránách i branách, 7. bránami i branami; Moravská brána (pahorkatina); Prašná brána apod.
ccena ž.; Nobelova cena; Cena Egona Hostovského; Velká cena Prahy (v odbíjené apod.)
 chrapot, -u m.
 činitel, -e m., mn. 1. -e i -é, 7. -i (věc, okolnost apod.)
dda capo [da kápo] (ital.)
 diapozitiv [dy-ty- i dy-tý-], -u m.
eextrapolace ž.
ffavorit, -a m. živ. (předpokládaný vítěz apod.)
ggestapo s.
hhandicapovat [hendykep-] i hendikepovat [-dy-]
 hendikepovat [-dy-] i handicapovat [hendykep-]
 hostinec, -nce m.; hostinec Pod Černým vrchem, hostinec U Kaštanu apod.
iIndianapolis [-dy-], -u m.; indianapoliský
jjakživ i jak živ (zpravidla v záporných větách)
 japonerie [-ne- i -né-] ž.
 Japonsko s.; Japonec, -nce m.; japonský
 Japonsko, -a s.; Japonec m.; japonský
 jasně žlutý apod.
 jasnožlutý apod.
 jen, -u m. (jednotka japonské měny)
kk, ke předložka; ku v několika případech před souhláskou p: ku Praze, ku pomoci, ku prospěchu aj.; jedna ku dvěma apod.; v názvech ulic: ulice K Ďáblicům; ulice K Větrolamu
 kalvárie ž. (utrpení apod.); místní jm. Kalvárie
 kánon, -u m. (stanovený soubor textů, pravidel apod.)
 kaple ž.; kaple Betlémská i Betlémská kaple (v Praze); kaple svatováclavská, kaple sv. Damiána, kaple sv. Kříže apod.
 kápo, -a m. i s.
 kapota ž.
 kapoun, -a m.; kapouní
 klášter, -a m.; Sázavský klášter; Anežský klášter (v Praze); dominikánský klášter, klášter (u) alžbětinek apod.
 klenotnice ž. (pro úschovu klenotů); Klenotnice (na Pražském hradě, v Loretě apod.)
 kokakola, -y ž.; nápoj zn. Coca-Cola
 koncil, -u m., mn. 1., 4., 7. -y; koncil basilejský, kostnický apod. i basilejský, kostnický apod. koncil
 kongres, -u m., mn. 1., 4., 7. -y; mezinárodní kongres biologů apod.; XIV. (Čtrnáctý) mezinárodní lingvistický kongres; Kongres (parlament USA); Indický národní kongres (politická strana)
 ku předložka v některých ustálených případech před souhláskou p: ku Praze, ku pomoci, ku prospěchu aj.; jedna ku dvěma apod.
lLaponsko s.; Laponec, -nce m.; laponský
 Laponsko, -a s.; Laponec m.; laponský
 lecjak, leckdy apod.
 ledajak, ledakde apod.
 ledasjak, ledaskde apod.
 lékárna, -y ž.; lékárna U Jednorožce apod.
 lóže ž. (v divadle apod.)
mmálokde, málokdy apod.
 mesiáš, -e m. (vykupitel, hlasatel myšlenky apod.); vl. jm. Mesiáš
 mikado, -a m. (japonský císař)
 Minneapolis, -u m.; minneapoliský
 most, -u m.; most Legií, most Palackého; Karlův most apod.
nnačase i na čase (zapotřebí, nutno)
 načerno i na černo (černě; bez povolení apod.)
 nad předložka; v místních názvech: ulice Nad Lesem, ulice Nad Bertramkou, náměstí Nad Bateriemi apod.
 napodiv i na podiv (kupodivu)
 nápodoba, -y ž.
 napodobenina ž.
 napodobit
 napodruhé
 napohled i na pohled (zdánlivě)
 nápoj, -e m.
 napojit
 napoleonské války
 napolo přísl.
 napolovic i na polovic (např. rozdělit)
 napomáhač i napomahač, -e m.
 napomáhat, podst. jm. napomáhání
 napomáhatel i napomahatel, -e m., mn. 1. -é, 7. -i
 napomenout, příč. napomenul, napomenut
 napomínat, podst. jm. napomínání
 napomoci i napomoct, 1. j. napomohu i napomůžu, 2. j. napomůžeš, napomoženo
 nápomocný
 napoprvé
 nápor, -u m.
 napořád přísl.
 naporoučet, 3. mn. naporoučejí i naporoučí
 naposílat se
 naposled, naposledy přísl.
 napospas i na pospas (všanc)
 napotom přísl.
 napouštět, 3. mn. napouštějí i napouští
 nápověď, -di ž., mn. 1. -di, 3. -dím, 6. -dích, 7. -ďmi i -dmi
 nápověda ž. (napovídání)
 napovědět, 1. j. napovím, 3. mn. napovědí; rozk. napověz; příč. napověděl, napověděn
 nápovědní
 napovídat, podst. jm. napovídání
 napovrch přísl. (zevně)
 napozítří přísl.
 násobný; šedesátinásobný, 60násobný apod.
 Neapol, -e ž.; neapolský
 Neapol, -e ž.; neapolský
 Neapol, řec. Neapolis, -le ž.; neapolský
 nezapočitatelný i nezapočítatelný
ppanteon, -u m.; Panteon (jméno chrámu apod.)
 papoušek, -ška m.; papouščí
 plápolat
 podpraporčík, -a m.; podpraporčice ž. (zkr. pprap.)
 prapor, -u m.
 praporčík, -a m.; praporčice ž. (zkr. prap.)
 praporečník, -a m.; praporečnice ž.
 praporek, -rku m.
Naposledy hledáno:

apo, desetidenní, rťť, alespon, kratší, enip, anizotropie, zavadit, rížák, pinakotéka

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.