Pravidla českého pravopisu

j zájm., 2. mě i mne, 3. mně i mi, 4. mě i mne, 6. mně, 7. mnou
mmůj zájm., m., 2. mého, 3. mému, 4. živ. mého, neživ. můj, 6. mém, 7. mým; má i moje ž., 2. mé i mojí, 3. mé i mojí, 4. mou i moji, 6. mé i mojí, 7. mou i mojí; mé i moje s., 2. mého, 3. mému, 4. mé i moje, 6. mém, 7. mým; mn. m. živ. 1. moji i mí,
mMiami [majemi] neskl. s.; miamský
 míč, -e m.
 mícha ž.
 míchač, -e m.
 míchačka ž., jedn. 3., 6. -čce
 míchadlo s.
 Michael, -a m.; Michaela, -y ž.
 Michal, -a m.
 Michal, -a m.; Michala, -y ž.
 Michalovce, -vců m. pomn.; michalovecký
 míchanice ž.
 míchárna, -y ž.
 míchat, podst. jm. míchání
 Michigan [-šigen i čigen], -u m.; michiganský
 Michiganské jezero [-šigen- i -čigen-]
 Mickiewicz [mickjevič], -cze [-če] m.
 míčovna, -y ž.; Královská míčovna, Míčovna (na Pražském hradě)
 Midas, -ase i -da m.; Midasovy uši
 Miedzyzdroje [mjendzi-], -ů m. pomn.; miedzyzdrojský
 migrace ž.
 migréna ž.
 mih, -u m.
 míhat se, podst. jm. míhání
 míhavý
 mihnout se, příč. mihl se
 mihotat se
 mihule ž., mn. 2. -lí
 míjet, 3. mn. míjejí i míjí; rozk. míjej; příč. míjel
 míjivý
 mikado, -a m. (japonský císař)
 mikádo, -a s. (účes)
 mikina ž.
 mikro- (zn. ¶) ve složeninách, např. mikroampér
 mikroampér, -u m. (zn. ¶A)
 mikroanalýza, -y ž.
 mikrob, -a i -u m. živ. i neživ., mn. 1. -i i -y, 4., 7. -y
 mikrobiální
 mikrobiologický
 mikrobiologie ž.
 mikrobní
 mikrobus, -su m., mn. 1., 4., 7. -sy
 mikroelektronika [-ny-] ž.
 mikrofilm, -u m.
 mikrofiš, -e m. i ž.
 mikrofon, -u m.
 mikrofonický [-ny-]
 mikrofonní
 mikrofonový
 mikrokok, -u m.
 mikrokosmos, -smu m.
 mikrometr, -u m.
 mikrometrický
 mikron, -u m. (zn. ¶)
 Mikronésie [-zi-], -e ž.; Mikronéské federativní státy; Mikronésan m.; mikronéský
 mikroorganický [-ny-]
 mikroorganizmus [-ny-], -izmu i mikroorganismus [-nyzm-], -ismu m.
 mikropočítač, -e m.
 mikroprocesor, -u m.
 mikroskop, -u m.
 mikroskopický
 mikrospora ž.
 mikrovlnný
 Mikuláš i Mikoláš, -e m.
 Mikuláš i Mikoláš, -e m.; Mikuláška, -y ž.
 Mikulov, -a m.; mikulovský
 miláček, -čka m.
 Milada, -y ž.
 Milan, -a m.; Milana, -y ž.
 Milán, -a m.; milánský
 mílař, -e m.
 míle ž., mn. 2. mil, 3. mílím atd.
 mile, milo, 2. st. mileji
 Milena, -y ž.
 milenec, -nce m.; milenka ž.
 milénium [-ny-], -nia s.
 milerád
 Milešovka, -y ž.
 Milet i Milétos, -tu m.; Miléťané, milétský
 Mileva, -y ž.
 Milevsko, -a s.; milevský
 mili- (zn. m) ve složeninách, např. miliampér
 miliarda ž. (zkr. mld.)
 miliardtina ž.
 Milíč, -e m.
 milice ž., mn. 2. -ic i -icí
 milicionář, -e m.
 miligram, -u m. (zn. mg)
 milimetr, -u m. (zn. mm)
 milion [-on i -ón], -u m. (zkr. mil.)
 milionář, -e m.
 milionek [-on- i -ón-], -nku m.
 milionový [-on- i -ón-]
 miliontina [-on- i -ón-] ž.
 miliontý [-on- i -ón-]
 milíř, -e m.
 militantní
 militarista, -y m.
 militaristický [-ty-]
 militarizace ž.
 militarizmus, -izmu i militarismus [-zm-], -ismu m.
 Podobné:
aadamita, -y m. (příslušník náboženské sekty)
 administrace [-ny-] ž.
 administrativa [-ny-ty- i -ny-tý-], -y ž.
 administrativní [-ny-ty- i -ny-tý-]
 admirál, -a m., mn. 4., 7. -y
 admiralita ž.
 aerodynamický [a-e-]
 aerodynamika [a-e-] ž.
 agrochemický
 agrochemie ž.
 agronomický
 agronomie ž.
 akademický
 akademie ž., mn. 2. -mií; Akademie věd České republiky; Akademie výtvarných umění; Janáčkova akademie múzických umění; též Akademie (viz § 65)
 akademik, -a m.; akademička ž. (zkr. akad.)
 aksamit, -u m.
 albumin [-mi- i -mí-], -u m.
 alchymický
 alchymie ž.
 alchymista, -y m.
 aluminiový [-miny- i -míny-]
 aluminium [-miny- i -míny-], -nia s.
 amid, -u m.
 Amiens [amján i amjen], -u m.; amienský
 amin [-mi- i -mí-], -u m.
 aminokyselina ž.
 Amiranty, -ant ž. pomn.; amirantský
 anatomicko-fyziologický (např. znak)
 anatomický
 anatomie ž.
 anemický
 anémie ž.
 anhydrid, -u m. (chemická sloučenina)
 anonymita ž.
 antinomie [-ty-] ž.
 antisemita [-ty-], -y m.
 Artemida i Artemis, -idy ž.
 arytmický
 arytmie ž.
 asimilace ž.
 asimilovat
 astronomický
 astronomie ž.
 atomický
 atomistický [-ty-]
 atomistika [-ty-] ž.
 atomizace ž.
 atomizovat
 autogramiáda ž.
 autonomie ž.
 avitaminóza, -y ž.
bbadminton [bed-], -u m.
 balzamína ž.
 Batumi neskl. s.; batumský
 bedra s. pomn., 2. -der, 3. -rům i -rám, 6. -rech i -rách, 7. -ry i -rami
 běl, -i ž., mn. 1., 4. -i, 3. -ím, 6. -ích, 7. -emi
 Benjamín i Benjamin, -a m.
 Benjamín i Benjamin, -a m.
 benjamínek, -nka m.
 berný (co se bere, např. mince)
 Beskydy, Beskyd ž. pomn. i m. pomn., 3. -dám i -dům, 6. -dách i -dech, 7. -dami i -dy; beskydský, mn. -dští
 bezpočtu i bez počtu (velmi mnoho)
 bezpodmínečný
 bezvědomí s.
 bigamie ž.
 binomický
 biochemie ž.
 Birmingham [bérmingem], -u m.; birminghamský
 Blahomil, -a m.; Blahomila, -y ž.
 blána ž., jedn. 7. blánou i blanou, mn. 2. blan, 3. blánám i blanám, 6. blánách i blanách, 7. blánami i blanami
 blasfemický
 blasfemie [-fe- i -fé-] ž., mn. 2. -mií
 bohemista, -y m.
 bohemistický [-ty-]
 bohemizmus, -izmu i bohemismus [-zm-], -ismu m.
 Bohumil, -a m.
 Bohumil, -a m.; Bohuslava, -y ž.
 Bohumín, -a m.; bohumínský boka Kotorská
 brána ž., jedn. 7. bránou i branou, mn. 2. bran, 3. bránám i branám, 6. bránách i branách, 7. bránami i branami; Moravská brána (pahorkatina); Prašná brána apod.
 brestlitevský mír
 bromid, -u m.
cčára ž., jedn. 7. čárou i čarou, mn. 2. čar, 3. čárám i čarám, 6. čárách i čarách, 7. čárami i čarami
 časomíra ž.
 Čechy, Čech ž. pomn., 3. -ám, 6. -ách, 7. -ami (země); Čech, -a m.; český, mn. čeští
 čeleď, -di i -dě ž., mn. 1., 4. -di i -dě, 3. -dím, 6. -dích, 7. -děmi
 cer [cé-], -u m. (chemický prvek)
 cesmína ž.
 Čestmír, -a m.; Čestmíra, -y ž.
 chemicko-mechanický [-ny-] (např. prostředek)
 chemickotechnologický (k chemická technologie)
 chemický
 chemie ž.
 chemik, -a m.; chemička ž.
 chemikálie ž., mn. 2. -lií
 chemizace ž.
 chloramin [-mi- i -mí-], -u m.
 choť, -tě m.; choť, -ti ž., mn. 3. -tím, 6. -tích, 7. -těmi
 chuť, -ti i -tě ž., mn. 1., 4. -ti i -tě, 3. -tím, 6. -tích, 7. -těmi
 chvalořeč, -i ž., mn. 3. -čem, 6. -čech, 7. -čmi
 comics [komiks] i komiks, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
Naposledy hledáno:

mi, průmysl, líbit, paros, nadšení, parsek, rozžat, ťťo, shodit, flavie

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.