Pravidla českého pravopisu

aapodiktický [-dykty-]
 Podobné:
aakropole i akropolis, -le ž. (ústřední část hradiště apod.); vl. jm. Akropole i Akropolis
 ap., apod. (a podobně, a podobný)
bblata, blat s. pomn. (močály, rašeliniště apod.); Blata (v již. Čechách); blatský
 bledomodrý apod.
 brána ž., jedn. 7. bránou i branou, mn. 2. bran, 3. bránám i branám, 6. bránách i branách, 7. bránami i branami; Moravská brána (pahorkatina); Prašná brána apod.
ccena ž.; Nobelova cena; Cena Egona Hostovského; Velká cena Prahy (v odbíjené apod.)
 činitel, -e m., mn. 1. -e i -é, 7. -i (věc, okolnost apod.)
ffavorit, -a m. živ. (předpokládaný vítěz apod.)
hhostinec, -nce m.; hostinec Pod Černým vrchem, hostinec U Kaštanu apod.
jjasně žlutý apod.
 jasnožlutý apod.
kk, ke předložka; ku v několika případech před souhláskou p: ku Praze, ku pomoci, ku prospěchu aj.; jedna ku dvěma apod.; v názvech ulic: ulice K Ďáblicům; ulice K Větrolamu
 kalvárie ž. (utrpení apod.); místní jm. Kalvárie
 kánon, -u m. (stanovený soubor textů, pravidel apod.)
 kaple ž.; kaple Betlémská i Betlémská kaple (v Praze); kaple svatováclavská, kaple sv. Damiána, kaple sv. Kříže apod.
 klášter, -a m.; Sázavský klášter; Anežský klášter (v Praze); dominikánský klášter, klášter (u) alžbětinek apod.
 klenotnice ž. (pro úschovu klenotů); Klenotnice (na Pražském hradě, v Loretě apod.)
 koncil, -u m., mn. 1., 4., 7. -y; koncil basilejský, kostnický apod. i basilejský, kostnický apod. koncil
 kongres, -u m., mn. 1., 4., 7. -y; mezinárodní kongres biologů apod.; XIV. (Čtrnáctý) mezinárodní lingvistický kongres; Kongres (parlament USA); Indický národní kongres (politická strana)
 ku předložka v některých ustálených případech před souhláskou p: ku Praze, ku pomoci, ku prospěchu aj.; jedna ku dvěma apod.
llecjak, leckdy apod.
 ledajak, ledakde apod.
 ledasjak, ledaskde apod.
 lékárna, -y ž.; lékárna U Jednorožce apod.
 lóže ž. (v divadle apod.)
mmálokde, málokdy apod.
 mesiáš, -e m. (vykupitel, hlasatel myšlenky apod.); vl. jm. Mesiáš
 most, -u m.; most Legií, most Palackého; Karlův most apod.
nnačerno i na černo (černě; bez povolení apod.)
 nad předložka; v místních názvech: ulice Nad Lesem, ulice Nad Bertramkou, náměstí Nad Bateriemi apod.
 napodiv i na podiv (kupodivu)
 nápodoba, -y ž.
 napodobenina ž.
 napodobit
 napodruhé
 násobný; šedesátinásobný, 60násobný apod.
ppanteon, -u m.; Panteon (jméno chrámu apod.)
 přehrada ž.; Vranovská přehrada apod.
rrádoby- ve složeninách, např. rádobyvtipný, rádobyumění apod.
 revoluce ž.; Francouzská revoluce, Velká revoluce francouzská apod.
 rudohnědý apod.
 růžově fialový apod.
 růžovošedý apod.
ss sebou; vzít něco s sebou apod.
 šachta ž., mn. 2. šachet; Mariánská šachta apod.
 satelit, -u m. (družice apod.)
 se zájmeno zvratné a částice u zvratných sloves, 2. sebe, 3. sobě i si, 4. sebe i se, 6. sobě, 7. sebou (např. vzít s sebou, rozumí se samo sebou apod.)
 síň, -ně ž.; Dvořákova síň i síň Dvořákova apod.
 škola, -y ž.; mateřská škola, základní škola, střední škola, vysoká škola atd.; Základní škola Senohraby apod., Střední průmyslová škola stavební Praha 1, Dušní 17; Vysoká škola chemickotechnologická v Pardubicích
 smáčet, 3. mn. smáčejí i smáčí (slzami, do tekutiny apod.); jiné je zmáčet (důkladně promáčet)
 smočit (slzami, do tekutiny apod.); jiné je zmočit (důkladně promočit)
 souhvězdí s.; souhvězdí Panny apod.
 stanice ž.; stanice metra Náměstí Míru apod.
 strhnout (se), příč. strhl (se) i strhnul (se), stržen (dolů apod.); jiné je ztrhnout (se) (přílišnou námahou)
 svatý; kostel sv. Anny apod.; Svatá země (Palestina); Svatý Vít (chrám sv. Víta v Praze); Svatá hora (poutní místo); Svatý hrob; Svatý otec (papež); (svátek) Všech svatých
 svést, 1. j. svedu; rozk. sveď; příč. svedl, sveden; podst. jm. svedení (dolů, dohromady, ke zlému apod.); jiné je zvést (zkazit)
 světle červený i světlečervený, světle modrý i světlemodrý apod.
 světločervený, světlomodrý apod.
 svinský (nečistý apod.)
 symfonie [-ny-] ž., mn. 2. -nií; Patetická symfonie (P. I. (Čajkovského) apod.
ttemně červený i temněčervený, temně modrý i temněmodrý apod.
 temnočervený, temnomodrý apod.
 tmavě červený i tmavěčervený, tmavě modrý i tmavěmodrý apod.
 tmavočervený, tmavomodrý apod.
 tváření s. (kovů apod.)
 týkat se, 3. j. týká se (ale též co se týče apod.)
 typ, -u m. (druh, model apod.)
uu předložka s 2. p.; v názvech ulic: ulice U Hrušky, ulice U Letohrádku královny Anny, ulice U Sparty; v názvech domů, restaurací apod.: U Medvídků, U Tří pštrosů, U Slunce a měsíce
 ulice ž.; Vodičkova ulice, ulice Spálená, ulice Politických vězňů, ulice Na Můstku, ulice U Sjezdového paláce, ulice Bratří Čapků, ulice 5. (Pátého) května apod.
 univerzita [-ny-] ž.; Univerzita Karlova i Karlova univerzita apod.
vváš zájm. m., 7. vaším; vaše ž., 2., 3., 6., 7. vaší, 4. vaši; vaše s., 7. vaším; mn. m. živ. vaši, m. neživ., ž. i s. vaše; 2., 6. vašich, 3. vašim, 7. vašimi; v dopisech bývá Váš, Vaše atd.; Vaše Magnificence, Excelence apod.
 vhod přísl.; být, přijít vhod apod.
 vila, -y ž. (dům); vila Na Vyhlídce apod.
 vniveč přísl. (přijít vniveč apod.)
 volný (pomalý; svobodný apod.)
 východní; východní Čechy apod.; Východní Karpaty (název části Karpat)
zzahrada ž.; zahrada Na Valech, Na Baště; Seminářská zahrada (v Praze); Zoologická zahrada (např. v Praze-Troji), Pražská botanická zahrada apod. (instituce); Zahrada Čech (výstava)
 západní; západní Čechy apod.
 zeleně šedý apod.
 zelenožlutý (žlutý do zelena), zelenošedý apod.
 zlatě hnědý apod.
 zlatohnědý apod.
 žlutohnědý, žlutozelený apod.
 zmáčet, 3. mn. zmáčejí i zmáčí (důkladně promáčet); jiné je smáčet (slzami, do tekutiny apod.)
 zmočit (důkladně promočit); jiné je smočit (slzami, do tekutiny apod.)
 ztrhnout (se), příč. ztrhl (se) i ztrhnul (se), ztržen (přílišnou námahou); jiné je strhnout (se) (dolů apod.)
 zvést, 1. j. zvedu; rozk. zveď; příč. zvedl, zveden; podst. jm. zvedení (zkazit); jiné je svést (dolů, dohromady, ke zlému apod.)
Naposledy hledáno:

apod, raguje, zatvrď, podnětný, odřek, znávat, vývin, otnutí, kdos, látkový

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.