Pravidla českého pravopisu

bbrachycefalický i brachykefalický
 bradavice ž.
 bradla, bradel s. pomn., 3. -dlům, 4. -dlech, 7. -dly (tělocvičné nářadí)
 bradlo s. (útes)
 bráhman, -a m.
 Brahmaputra, -y ž.; brahmaputerský
 Brailleovo [brajovo] písmo
 brambor, -u m. i brambora, -y ž.
 bramborářský
 brambořiště, -iště s., mn. 2. -išť
 brambůrek, -rku m. i brambůrka, -y ž.
 brána ž., jedn. 7. bránou i branou, mn. 2. bran, 3. bránám i branám, 6. bránách i branách, 7. bránami i branami; Moravská brána (pahorkatina); Prašná brána apod.
 brandy [brendy] neskl. s. i ž.
 Brandýs, -a m.; brandýský, mn. -dýští
 branec, -nce m.
 branecký
 Braniborsko, -a s.; Branibor m.; braniborský
 bránice ž.
 Braník, -a i -u m.; branický
 Braník, -a i -u m.; branický, mn. -čtí
 bránit, rozk. braň
 branka ž.
 brankář i brankař, -e m.
 branněvýchovný (k branná výchova)
 brannost, -i ž.
 branný; branně
 branže ž.
 Brasilia [-zí-], -ie ž. (město); brasilijský
 brašnář, -e m.
 Brašov, -a m.; brašovský
 brát, 1. j. beru, 2. j. bereš, ..., 3. mn. berou; rozk. ber; příč. bral, brán; podst. jm. bra
 Bratislava, -y ž.; bratislavský
 Bratislava, -y ž.; bratislavský
 bratr, -a m., mn. 1., 5. bratři, 2. bratrů, 3. bratrům atd., vedle toho v určitých významech 1. bratří, 2. bratří, 3. bratřím atd.; čeští bratři i čeští bratří; Bratři v triku (filmové studio)
 bratranec, -nce m.
 bratříci, -ků m. mn. (husitské vojsko)
 bratrský; jednota bratrská
 bratrství s.
 Bratsk, -u i -a m.; bratský
 Brauron, -onu m.; brauronský
 brav, -u m.
 bravo; bravissimo [-a-si-] (ital.)
 bravura [-vu- i -vú-] ž.
 brázda ž.
 brázdící (kdo nebo co brázdí)
 brázdicí (např. stroj)
 brázdit, příč. brázděn
 Brazílie ž.; Brazilec, -lce m.; brazilský
 Brazílie, -e ž.; Brazilská federativní republika; Brazilec m.; brazilský
 Brazzaville [-zavil], -llu m.; brazzavillský
 Podobné:
aabradovat
 Abrahám i Abraham, -a m.
 Abrahám i Abraham, -a m.
 abrahámoviny, -in ž. pomn.
 abraze ž.
 abrazivní [-zi- i -zí-]
 algebra ž.
 algebraický
 ambra ž.
bbezbrannost, -i ž.
 bezbranný; bezbranně
 Bibracte [-k-], -ta i neskl. s.
 Boolova i Booleova [búlo-] algebra
 Brighton [brajtn], -u m.; brightonský
 brovnink [-ny-], -ku i browning [brauny-], -gu m.
cčeskobratrský
 církev, -kve ž.; katolická církev, církev římskokatolická; Českobratrská církev evangelická (náboženské organizace)
 Coimbra [kuim-], -y ž.; coimberský
ddikobraz [dy- i di-], -a m., mn. 4., 7. -y; dikobrazí
 divadlo s.; Národní divadlo, Osvobozené divadlo, Klicperovo divadlo; Divadlo j. K. Tyla (v Plzni aj.); Divadlo Loutka; Divadlo Na Zábradlí, Divadlo na Vinohradech (v Praze); Hudební divadlo v Karlíně (v Praze); divadlo hudby (druh kulturního zaříze
 dobrácký
 dobrák, -a m.; dobračka ž.
 dobrat, 1. j. doberu, 2. dobereš, ..., 3. mn. doberou; rozk. dober; příč. dobral, dobrán; podst. jm. dobrání
 Doubravka, -y ž.
 dřevoobráběcí
ggalerie [-le- i -lé-] ž., mn. 2. -rií; Národní galerie, Alšova jihočeská galerie, Galerie hl. m. Prahy, Galerie bratří Čapků, Galerie Centrum
 Gibraltar [dži-], -u m.; gibraltarský
 Gibraltar [dži-], -u m.; gibraltarský; Gibraltarský průliv
 Gibraltarský průliv [dži-]
 graffiti [-ty] s. neskl. (kresba, obraz)
 graffiti [-ty] s. neskl. (kresba, obraz)
jjednota ž.; jednota bratrská
kkobra ž.; kobří
 kovoobráběcí
 Kozoroh, -a. m. (souhvězdí zvěrokruhu); obratník Kozoroha
lLabrador, -u m.; labradorský
 labradorit, -u m.
 libra ž.
 librace ž.
mmembrána ž.
 Morava, -y ž.; moravský; Markrabství moravské (viz § 88); Moravské pole; Moravská brána, Moravský kras; Moravská Třebová
 Moravská brána
nnabrat, 1. j. naberu, 2. nabereš, ..., 3. mn. naberou; rozk. naber; příč. nabral, nabrán; podst. jm. nabrání
 náměstí s.; Václavské náměstí; náměstí Krále Jiřího z Poděbrad, náměstí Bratří Čapků, náměstí Míru, náměstí Na Stráži
 Nebraska, -y ž.; nebraský
 Neubrandenburg [noj-], -u m.; neubrandenburský
oobrábět, 3. mn. obrábějí i obrábí
 obracet, 3. mn. obracejí i obrací; příč. obracen
 obřad, -u m.
 obřadní (např. síň)
 obřadný (okázalý)
 obrana ž.; Obrana národa (organizace)
 obránce, -ce m., jedn. 5. -ce; obránkyně ž., mn. 2. -yň i -yní
 obranný; obranně
 obranyschopný
 obrat, -u m.
 obrat, 1. j. oberu, 2. j. obereš, ..., 3. mn. oberou; rozk. ober; příč. obral, obrán; podst. jm. obrání
 obratel, -tle m., mn. 7. -tli
 obratiště, -iště s., mn. 2. -išť
 obrátit, rozk. obrať; příč. obrácen
 obrátka ž.
 obratník, -u m.; obratník Raka, Kozoroha
 obratný
 obraz, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 obrazárna, -y ž.
 obrazec, -zce m.
 obrážet, 3. mn. obrážejí i obráží; příč. obrážen
 obrazit, rozk. obraz; příč. obražen
 obrazný
 obrazově-číslicový (např. převodník)
 obrazovka ž.
 obrazový
 odebrat, 1. j. odeberu, 2. j. odebereš, ..., 3. mn. odeberou; rozk. odeber; příč. odebral, odebrán; podst. jm. odebrání
pploténka ž. (chrupavčitá destička mezi obratli)
 poboční (např. zbraň)
 Poděbrady, -ad m. pomn.; poděbradský
 Poděbrady, -ad m. pomn.; poděbradský, mn. -dští
 podebrat, 1. j. podeberu, 2. j. podebereš, ..., 3. mn. podeberou; rozk. podeber; příč. podebral, podebrán
 prašný; Prašný most, Prašná brána (v Praze)
 přebrat, 1. j. přeberu, 2. j. přebereš, ..., 3. mn. přeberou; rozk. přeber; příč. přebral, přebrán
 předobraz, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 Příbram, -i i -ě ž.; příbramský
 přibrat, 1. j. přiberu, 2. j. přibereš, ..., 3. mn. přiberou; rozk. přiber; příč. přibral, přibrán
 probrat, 1. j. proberu, 2. j. probereš, ..., 3. mn. proberou; rozk. prober; příč. probral, probrán
 propyleje, -jí ž. pomn. (brána)
rrozbrázdit, příč. rozbrázděn
 rozbrazďovat
 rozebrat, 1. j. rozeberu, 2. j. rozebereš, ..., 3. mn. rozeberou; rozk. rozeber; příč. rozebral, rozebrán
ssbratřit (se)
 sebeobrana ž.
 sebrat, 1. j. seberu, 2. j. sebereš, ..., 3. mn. seberou; rozk. seber; příč. sebral, sebrán; podst. jm. sebrání
 slavobrána ž., jedn. 7. slavobránou, mn. 2. slavobrán, 3. slavobránám atd.
 souvrat, -u m. (obrat)
 spodobit (přizpůsobit); jiné je zpodobit (umělecky zobrazit) spoiler, -u m.
 svolit, podst. jm. svolení (souhlasit); jiné je zvolit (vyvolit, vybrat)
tteletext, -u m. (textové zprávy na obrazovce)
 tropus [-ro- i -ró-], -pu m. (obrazné pojmenování)
uubránit, rozk. ubraň
 ubrat, 1. j. uberu, 2. j. ubereš, ..., 3. mn. uberou; rozk. uber; příč. ubral, ubrán
 ulice ž.; Vodičkova ulice, ulice Spálená, ulice Politických vězňů, ulice Na Můstku, ulice U Sjezdového paláce, ulice Bratří Čapků, ulice 5. (Pátého) května apod.
Naposledy hledáno:

bra, naoko, žhnut, plavat, dlouhý, přívěsek, romn, očé, příčinn, dvodí

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.