Pravidla českého pravopisu

cchabý
 chalcedon, -u m.
 Chaldea, -ey i -eje i Chaldeia, -eie ž.; Chaldejci i Chaldejové, chaldejský
 chalífa, -y i kalif, -a m.
 chalífát i kalifát, -u m.
 Chalkida i Chalkis, -idy ž.; chalkidský
 chalkopyrit, -u m.
 chaluha ž.
 chalupa, -y ž.; Krkonošská chalupa (restaurace)
 chalupář, -e m.
 chalupník, -a m.; chalupnice ž.
 chám, -a m.
 chameleon [-on i -ón], -a m.
 chameleonský [-on- i -ón-]
 Chamonix [šamony] neskl. s.; chamonixský
 Chamonix [šamony] s. neskl.; chamonixský, mn. -xští
 chamraď, -di ž.
 chán, -a m.
 chanát, -u m.
 Chang-čou neskl. s.; changčounský
 chaos, -u m.
 chaotický [-ty-]
 chapadlo s.
 chápat, 1. j. chápu; rozk. chápej
 charakter, -u m.
 charakteristický [-ty-]
 charakteristika [-ty-] ž.
 charakterizovat
 Charbin, -u m.; charbinský
 chargé d`affaires [šaržé dafér] m. neskl. (franc.)
 charita ž.; Charita (organizace)
 charitativní [-ty- i -tý-]
 Charitky, -tek ž. mn.
 Charkov, -a m.; charkovský
 charleston [čárls-], -u m.
 Charleston [čárlston i čárlsten], -u m.; charlestonský
 Charon, -ona m.
 charta ž.; Charta Organizace spojených národů
 Chartúm, -u m.; chartúmský
 Charybda i Charybdis, -dy ž.
 chasník, -a m.
 chata ž.; Jiráskova chata, chata Kpt. Nálepky; chata Kamzík
 chatař, -e m.
 chátra ž.
 chátrat, podst. jm. chátrání
 chatrč, -e ž.
 chcípat, podst. jm. chcípání
 chcípnout, příč. chcípl i chcípnul
 Cheb, -u m.; Chebsko s.; chebský
 Cheb, -u m.; chebský
 chechtat se
 chemicko-mechanický [-ny-] (např. prostředek)
 chemickotechnologický (k chemická technologie)
 chemický
 chemie ž.
 chemik, -a m.; chemička ž.
 chemikálie ž., mn. 2. -lií
 chemizace ž.
 Chemnitz [-nyc], -u i -e m.; chemnitzský
 Chersones, -su i Chersonésos, -nésu m., dn. Cherson; chersonéský
 cherub, -a i cherubín, -a m.
 Chetité [-ty-], -tů m. mn.; chetitský, mn. -tští
 Chetité, zast. Hethité m. mn.; chetitský
 Chicago [čikágo i šikágo] s.; chicagský, mn. -gští
 Chicago [šikágo i čikágo], -a m.; chicagský
 chichichi citosl.
 chichotat se
 Chile [či-] neskl. s.; Chilská republika; Chilan m.; chilský
 Chile [či-] s. neskl.; Chilan, -a m.; chilský
 chiliastický [-ty-]
 chiliazmus, -zmu i chiliasmus [-zm-], -smu m.
 chiméra ž.
 chimérický
 chinin [-nyn i -nýn i -nin], -u m.
 chirurg, -a m.; chiruržka i chirurgyně ž., mn. 2. -yň i -yní
 chirurgický
 chirurgie ž.
 chiton [-on i -ón], -u m.
 chcholit
 chlad, -u m.
 chladící (kdo nebo co chladí)
 chladicí (např. zařízení)
 chladit, příč. chlazen; podst. jm. chlazení
 chladnout, příč. chladl
 chlapec, -pce m.
 chlapecký
 chlapík, -a m.
 chléb i chleba, chleba m.
 chlebíček, -čku m.
 chlebník, -u m.
 chlév, -a m.
 chlípný
 chlívek, -vku m.
 Chloe [-é], -oy i neskl. ž.
 chlopeň, -pně ž.
 chlopenní
 chlopňový
 chlor i chlór, -u m.
 chloramin [-mi- i -mí-], -u m.
 chlorečnan, -u m.
 Podobné:
aabych, abys (ale aby ses nebál, aby sis vzal atp.), aby; mn. abychom, abyste, aby
 Achájové m. mn.; achájský spolek
 Acharny, řec. Acharnai, -arn ž. pomn.; Acharňané
 achát, -u m.
 Acheron, -onu i -ontu m.
 achichi citosl.
 Achilles, -lla i Achilleus, -llea m.; Achillova pata
 Achillova pata, Achillova šlacha
 Afršpach, -u m.; adršpašský
 agrochemický
 agrochemie ž.
 agrotechnický [-ny-]
 agrotechnika [-ny-] ž.
 Aischylos, -la m.
 akademie ž., mn. 2. -mií; Akademie věd České republiky; Akademie výtvarných umění; Janáčkova akademie múzických umění; též Akademie (viz § 65)
 akceschopný
 akrostich [-ty-], -u m. i akrostichon [-ty-], -cha s.
 Albrecht, -a m.
 alchymický
 alchymie ž.
 alchymista, -y m.
 alfa ve spojeních, např. alfa-záření i záření alfa; °-záření i záření °; alfa-metoda
 almanach, -u m.
 anachronický [-ny-]
 anachronizmus [-ny-], -izmu i anachronismus [-nyzm-], -ismu m.
 anarchický
 anarchie ž.
 anarchista, -y m.
 anarchistický [-ty-]
 anarchizmus, -izmu i anarchismus [-zm-], -ismu m.
 Andromacha, -chy i Andromache [é-], -chy i neskl. ž.
 anhydrid, -u m. (chemická sloučenina)
 Antiochie, -ie ž.; antiochijský i antiošský
 Arachne [-é], -ny i neskl. ž.
 Aranjuez [-chu-], -u m.; aranjuezský
 arch, -u m.
 archaický
 archaistický [-ty-]
 archaizace ž.
 archaizmus, -izmu i archaismus [-zm-], -ismu m.
 archaizovat
 Archangelsk, -u i -a m.; archangelský
 archeolog, -a m.; archeoložka ž.
 archeologický
 archeologie ž.
 archeopteryx, -xe m., mn. 7. -xi
 archetyp, -u m.
 Archilochos, -cha m.; Archilochova strofa
 Archimedes, -da m.; Archimedův zákon
 Archimedův zákon
 architekt, -a m. (zkr. arch.)
 architektonický [-ny-]
 architektura [-tu- i -tú-] ž.
 architráv, -u m.
 archiv [-chi- i -chí-], -u m.
 archiválie, -lií ž. mn.
 archivář, -e m.
 archivní [-chi- i -chí-]
 Aristarchos, -cha m.
 chabad i Ašchábád, -u m.; ašchabadský i ašchábádský
 Astrach, -ně ž.; astrachaňský
 astrachán, -u m.
 asynchronní
 audiotechnika [-dy-ny-] ž.
 audiotechnika [-dy-ny-] ž.
 Augeias, -geia i Augiáš, -še m.; Augiášův chlév
 Augiášův chlév
 autochtonní
 automechanik [-ny-], -a m.
bbabiččin; Babiččino údolí (u Náchoda)
 Babiččino údolí (u Náchoda)
 Babylon, -u m. (v Čechách); babylonský
 bachor, -u m.
 chorka ž.
 bachyně ž., mn. 2. -yň i -yní
 Badajoz [-cho-], -u m.; badajozský
 bakchanálie, -lií ž. pomn.
 bakchantka ž.
 bakchický
 Bakchus, lat. Bacchus [-kch-], -cha i -chuse m.; bakchické slavnosti
 baldachýn, -u m.
 bar, -u m. (dř. jednotka tlaku vzduchu)
 barchet, -u m.
 Bechyně, -ě ž.; bechyňský
 bedra s. pomn., 2. -der, 3. -rům i -rám, 6. -rech i -rách, 7. -ry i -rami
 Bedřich, -a m.; Bedřiška, -y ž.
 běl, -i ž., mn. 1., 4. -i, 3. -ím, 6. -ích, 7. -emi
 berle, -e i berla, -y ž. (podpěra při chůzi)
 bernardin [-dý-], -a m. (mnich)
 Beskydy, Beskyd ž. pomn. i m. pomn., 3. -dám i -dům, 6. -dách i -dech, 7. -dami i -dy; beskydský, mn. -dští
 beta ve spojeních, např. beta-záření i záření beta; ±-záření i záření ±; beta-funkce
 bezcharakterní
 bezpochyby i bez pochyby (nepochybně)
 bezporuchový
 Bílá hora (vrch); bělohorský
 biochemie ž.
 biotechnologie ž.
 blána ž., jedn. 7. blánou i blanou, mn. 2. blan, 3. blánám i blanám, 6. blánách i blanách, 7. blánami i blanami
 blata, blat s. pomn. (močály, rašeliniště apod.); Blata (v již. Čechách); blatský
 blatouch, -u m.
Naposledy hledáno:

ch, zpozornět, náprstek, triset, omál, hudbymilovný, elží, brusel, grand, zoospora

Najít ve Slovníku rýmů Ch
Najít rýmy na slovo Ch
Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.