Pravidla českého pravopisu

ddráb, -a m.
 drabčík, -a m.
 Drač, -e m. (Durrës); dračský
 Dračí hory
 dračice ž.
 dráha ž., jedn. 7. dráhou i drahou, mn. 2. drah, 3. dráhám i drahám, 6. dráhách i drahách, 7. dráhami i drahami
 Drahanská vrchovina
 drahný; drahně
 draho, draze, 2. st. dráže i dráž
 drahocennost, -i ž.
 drahocenný; drahocenně
 drahokam, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 Drahomil, -a m.; Drahomila, -y ž.
 Drahomír, -a m.; Drahomíra, -y ž.
 Drahoslav, -a m.; Drahoslava, -y ž.
 dráhový
 drahý, 2. st. dražší
 drajv, -u m.
 drak, -a m.; dračí
 Drakon, -ona i -onta m.; drakonské i drakonické zákony
 drakonický [-ny-] i drakónský
 drama, -atu s.
 dramatický [-ty-]
 dramatik [-ty-], -a m.; dramatička ž.
 dramatizace [-ty-] ž.
 dramatizační [-ty-]
 dramaturg, -a m.; dramaturgyně, mn. 2. -yň i -yní, i dramaturžka ž.
 dramaturgický
 dramaturgie ž.
 dráp, -u m.
 drápat, 1. j. drápu i drápám; rozk. drápej; příč. drápal, drápán; podst. jm. drápání
 draperie [-pe- i -pé-] ž.
 drásat, podst. jm. drásání
 draselný
 draslík, -u m.
 draslo s.
 draslový
 drastický [-ty-]
 drát, -u m.
 drát, 1. j. deru, 2. j. dereš, ..., 3. mn. derou; rozk. der; příč. dral, drán; podst. jm. draní
 drátenický
 dráteník, -a m.
 drátěnka ž.
 drátěný
 dratev, -tve ž.
 Dráva, -y ž.; drávský
 dravec, -vce m.; dravčí
 Drávidové, -dů m. mn.
 drávidský, mn. -dští
 dražba, -y ž.
 Drážďany, -an m. pomn.; drážďanský
 dráždící (kdo nebo co dráždí)
 dráždicí (např. prostředek)
 dráždidlo s.
 dráždit, příč. drážděn
 dráždivý
 dražé s. neskl.
 dražební
 drážka ž.
 drážní (k dráha)
 dražší (2. st. k drahý)
 drbat, 1. j. drbu i drbám; rozk. drb i drbej
 drdol, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 , -ně ž.
 drén, -u m.
 drenáž, -e ž.
 drénovat
 eňový
 epčík, -a m.
 epět, 3. mn. epí
 dres, -su [-su] m., mn. 1., 4., 7. -sy
 evák, -u m.
 evěnět, 3. mn. evěnějí i evění
 evěný
 evina ž.
 evitý
 evník, -u m.
 evný
 evokaz, -a i -e m., mn. 1. -i, 4. -y i -e, 7. -y i -i
 evokazný
 evoobráběcí
 evořez, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 evoryt, -u m.
 evorytina ž.
 ez, -u m., 1., 4., 7. -y
 drezína ž.
 drezírovat
 drezura [-zu- i -zú-] ž.
 drhnout, příč. drhl i drhnul, drhnut
 dribler, -a m.
 driblink, -ku i dribling, -gu m.
 driblovat
 íč, -e m.; íčka ž.
 íčský, mn. -čští
 drift, -u m.
 ík, -u m.
 dril, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 ímat, 1. j. ímu i ímám; rozk. ímej; podst. jm. ímání
 ín, -u m.
 Drina, -y ž.; drinský
 Podobné:
aadrenalin [-li- i -lí-], -u m.
 adresa ž.
 adresát, -a m.
 adresní (např. kniha)
 adresný (např. projev)
 Adrián i Adrian, -a m.; Adriána i Adriana, -y ž.
 Adriena, -y ž.
 Afršpach, -u m.; adršpašský
 Alexandr i Alexandros i Alexander, -dra m.
 Alexandr, -a m.
 Alexandr, -a m.; Alexandra, -y ž.
 Alexandreida i Alexandreis, -idy ž. (název básnické skladby)
 Alexandrie ž.; alexandrijský
 Alexandrie, -e ž.; alexandrijský
 Alexandrie, -ie řec. Alexandreia, -eie ž.; alexandrijský i alexandrejský
 alexandrin [-ri- i -rí-], -u m.
 alexandrinský [-ri- i -rí-]
 Anaximandros, -ra m.
 Andrea, -ey ž., 3. Andrei i Andree
 Andrea, -ey, 3.p. Andrei i Andree ž.
 Andrej, -e m.
 Androklos, -kla i Androkles, -kla i -klea m.
 Andromacha, -chy i Andromache [é-], -chy i neskl. ž.
 anhydrid, -u m. (chemická sloučenina)
 anhydrit, -u m. (nerost)
 antidrogový [-ty-]
 antidrogový [-ty-]
 autodrom, -u m.
bbar, -u m. (. jednotka tlaku vzduchu)
 bedra s. pomn., 2. -der, 3. -rům i -rám, 6. -rech i -rách, 7. -ry i -rami
 Beich, -a m.; Beiška, -y ž.
 bedrník, -u m.
 Bezdrev, -u i -a m.; bezdrevský
 biedermeier [bídrmajer], -u m.
 bílomodročervený
 bleděmodrý i bledě modrý
 bledomodrý apod.
 Bodrog, -u m.; bodrožský i bodrogský
ccedr, -u m.
 černý; černé divadlo (druh divadla); Černé divadlo (divadlo v Praze); Černé moře; Černá hora (vrch)
 červenomodrobílý
 červený; Červený kříž; Červená sedma (kabaretní soubor); Červená karkulka (Karkulka, pohádková bytost); Červená kniha ohrožených druhů
 Československo, -a s.; Česká a Slovenská Federativní Republika (.)
 československý; Československá republika, Československo (.)
 chrám, -u m.; Svatovítský chrám, Týnský chrám (v Praze); chrám sv. Jinicha, chrám Panny Marie pod řetězem; svatotomášský chrám, chrám sv. (svatého) Ducha (viz § 67)
 cidre [sidr], -ru m.
 císařství s.; císařství mexické (.); druhé císařství (ve Francii) (viz § 88)
 cylindr, -u m.
 cylindrický
ddehydratace ž.
 dehydratovaný
 dehydrogenace ž.
 dehydrovat
 den, dne m., jedn. 3., 6. dni i dnu (ale ve dne), mn. 1., 4. dni i dny, 2. dní i dnů, 3. dnům, 6. dnech, 7. dny; Den lidských práv; Štědrý den; Dny italského filmu
 dendrit, -u m.
 dendrologický
 dendrologie ž.
 divadlo s.; Národní divadlo, Osvobozené divadlo, Klicperovo divadlo; Divadlo j. K. Tyla (v Plzni aj.); Divadlo Loutka; Divadlo Na Zábradlí, Divadlo na Vinohradech (v Praze); Hudební divadlo v Karlíně (v Praze); divadlo hudby (druh kulturního zaříze
 dobrodruh, -a m.; dobrodružka ž.
 dobrodružný
 dobrodružství s.
 doktor honoris causa [honóris kauzá] (zkr. dr. h. c.) (lat.)
 doktor věd, doktorka věd (zkr. DrSc.)
 doktor, -a m.; doktorka ž. (zkr. vědecko-akademického titulu Dr., neoficiálně dr.)
 dopodrobna přísl.
 išťál, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 ít, 1. j. u, 3. mn. ou; rozk. i; příč. el, en; podst. jm. ení
 íve, ív přísl.
 ívějšek, -ška m.
 ívější
 íví s.
 ívko s.
 drnčet, 3. mn. drnčí
 drobek, -bku m.
 drobet, -btu m.
 drobnokresba, -y ž., mn. 2. -seb [-ze-]
 drobnosemenný
 drobnozrnný
 drobnůstka ž.
 drobtovitý
 droby, -ů m. pomn.
 droga, -y ž., jedn. 3., 6. -ze
 drogerie [-ge- i -gé-] ž.
 drogista, -y m.
 drogistický [-ty-]
 drop, -a m. (pták)
 drops, -u m.
 drozd, -a m.
 drožďárenský
 drožďárna, -y ž.
 droždí s.
 drožka ž.
 drožkář, -e m.
 dršťková polévka
 dršťky, -těk ž. mn.
 drť, -ti i -tě ž., mn. 1., 4. -ti i -tě, 3. -tím, 6. -tích, 7. -těmi
 drtit, příč. drcen
 drťový
 drůbež, -e ž.
 drůbežárna, -y ž.
Naposledy hledáno:

, dánsko, vstanu, vy, fest, chybět, byl, jet, botanika, bytná

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.