Pravidla českého pravopisu

 Podobné:
bbedlivý
 bez, beze předl.
 blednout, příč. bledl
 blízkoedl.
 bratr, -a m., mn. 1., 5. bratři, 2. bratrů, 3. bratrům atd., vedle toho v určitých významech 1. bratří, 2. bratří, 3. bratřím atd.; čeští bratři i čeští bratří; Bratři v triku (filmové studio)
ddohlédnout i dohlídnout, příč. dohlédl, dohlédnul i dohlídl, dohlídnul
 dojíst, 1. j. dojím, 3. mn. dojedí; rozk. dojez; příč. dojedl dojeden; podst. jm. dojedení
 doprostřed přísl. i předl.
 dovést, 1. j. dovedu; rozk. doveď; příč. dovedl, doveden
hhned, hnedle přísl.
jjedle ž., mn. 2. -lí
 jedlík, -a m.
 jedloví s.
 jedlový (k jedle)
 jedlý
 jíst, 1. j. jím, 3. mn. jedí; rozk. jez; příč. jedl, jeden; podst. jm. jedení
kk, ke předlka; ku v několika případech před souhláskou p: ku Praze, ku pomoci, ku prospěchu aj.; jedna ku dvěma apod.; v názvech ulic: ulice K Ďáblicům; ulice K Větrolamu
 kedluben, -bnu m., mn. 2. -bnů i kedlubna, -y ž., mn. 2. -ben
 knedlík, -u m.
 kromě, krom předl.
 kuedložka v některých ustálených případech před souhláskou p: ku Praze, ku pomoci, ku prospěchu aj.; jedna ku dvěma apod.
 kvedlačka ž., jedn. 3., 6. -čce
 kvůliedl.
mmimoedl. i přísl.
 mimoto i mimo to (vedle toho)
 ministerstvo [-ny-] s.; Ministerstvo spravedlnosti (viz § 67 a 89)
 ministerstvo: Ministerstvo spravedlnosti (viz § 67 a 89)
 mužik, -a m. (ruský sedlák)
nnaedložka; v místních názvech: ulice Na Florenci, ulice Na Kopečku, ulice Na Dlouhém lánu; zahrada Na Valech
 nadedložka; v místních názvech: ulice Nad Lesem, ulice Nad Bertramkou, náměstí Nad Bateriemi apod.
 nadzvednout i nazvednout, příč. na(d)zvedl, na(d)zvednut
 nahlédnout i nahlídnout, příč. nahlédl, nahlédnul i nahlídl, nahlídnul
 najíst se, 1. j. najím se, 3. mn. najedí se; rozk. najez se; příč. najedl se, najeden; podst. jm. najedení
 namístě přísl. i předl.
 namístoedl.
 Napajedla, -del s. pomn.; napajedelský
 napajedlo s.
 napříč přísl. i předl.
 napříst, 1. j. napředu; rozk. napřeď; příč. napředl, napředen
 naproti přísl. i předl.
 našedlý
 naspodu přísl. i předl.
 navést, 1. j. navedu; rozk. naveď; příč. navedl, naveden
 navrch přísl. i předl.
 navzdor, navzdory přísl. i předl.
 nazvednout i nadzvednout, příč. na(d)zvedl, na(d)zvednut
 nedlouho přísl.
 nespravedlivost i nespravedlnost, -i ž.
 nespravedlivý
oobhlédnout i obhlídnout, příč. obhlédl, obhlédnul i obhlídl, obhlídnul
 odvést, 1. j. odvedu; rozk. odveď; příč. odvedl, odveden
 ohlédnout se i ohlídnout se, příč. ohlédl se, ohlédnul se i ohlídl se, ohlídnul se
 okolo přísl. i předl.
 opodál přísl. i předl.
 opříst, 1. j. opředu; rozk. opřeď; příč. opředl, opředen
 ospravedlnit (se)
ppeníz, -e m., mn. 1., 4. peníze, 2. peněz, 7. penězi; vedle toho 2. penízů atd., 7. penízi (na označení jednotlivých mincí)
 poblíž přísl. i předl.
 podedložka; v názvech ulic: ulice Pod Stadiony, ulice Pod Lipami
 podéledl.
 podleedl.
 podvést, 1. j. podvedu; rozk. podveď; příč. podvedl, podveden
 pohlédnout, příč. pohlédl
 pojíst, 1. j. pojím, 3. mn. pojedí; rozk. pojez; příč. pojedl, pojedeno
 poohlédnout se, příč. poohlédl se
 povést se, 3. j. povede se; příč. povedl se, poveden
 před předložka; v názvech ulic: ulice Před Cibulkami, ulice Před Tratí
 edloktí s.
 edloni přísl.
 edloňský
 edložka ž.
 předvést, 1. j. předvedu; rozk. předveď; příč. předvedl, předveden
 přehlédnout i přehlídnout, příč. přehlédl, přehlédnul i přehlídl, přehlídnul
 přejíst se, 1. j. přejím se, 3. mn. přejedí se; rozk. (ne)přejez se; příč. přejedl se, přejeden; podst. jm. přejedení
 přesedl.; ve spojení přese [-ze] všechno, přes to přese všecko
 převést, 1. j. převedu; rozk. převeď; příč. převedl, převeden
 přiedložka; v názvech ulic: ulice Při Hranici, ulice Při Trati
 přihlédnout i přihlídnout, příč. přihlédl, přihlédnul i přihlídl, přihlídnul
 přisedlý
 příst, 1. j. předu; rozk. přeď; příč. předl, předen
 přivést, 1. j. přivedu; rozk. přiveď; příč. přivedl, přiveden
 prohlédnout i prohlídnout, příč. prohlédl, prohlédnul i prohlídl, prohlídnul
 projíst, 1. j. projím, 3. mn. projedí; rozk. projez; příč. projedl, projeden
 provést, 1. j. provedu; rozk. proveď; příč. provedl, proveden
rRamzovské sedlo
 rozhlédnout se i rozhlídnout se, příč. rozhlédl se, rozhlédnul se i rozhlídl se, rozhlídnul se
 rozpříst, 1. j. rozpředu; rozk. rozpřeď; příč. rozpředl, rozpředen
 rozsedlina ž.
 rozsednout (se), příč. rozsedl (se)
 rozvést, 1. j. rozvedu; rozk. rozveď; příč. rozvedl, rozveden
ss, se předložka se 7. p.; s 2. a 4. p. (viz § 30 a 31)
 sedlák, -a m.
 sedlář, -e m.
 sedlina ž.
 sedlo s.; Ramzovské sedlo, sedlo Váhy (název horského sedla)
 sedlý (sesedlý)
 sednout (se), příč. sedl (se) (sesednout se)
 sednout si, příč. sedl si
 sednout, příč. sedl
 šednout, příč. šedl
Naposledy hledáno:

edl, vyjímat, odpočin, ejj, vikaň, pygmejský, nevyzpytatelný, předvidatelný, oly, bruš

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.