Pravidla českého pravopisu

eEma, -y ž.
 email [-ajl], -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 emailér [-aj-], -a m.
 emancipace ž.
 Emanuel, -a m.; Emanuela, -y ž.
 Emauzský klášter (v Praze Na Slovanech)
 Emauzy, Emauz m. pomn.
 embargo s.
 emblém, -u m.
 emblematický [-ty-]
 emblémový
 embolický
 embolie ž.
 embryo, -rya s., mn. 1., 4. -ya, 2. -yí, 3. -yím, 6. -yích, 7. -yi
 embryologie ž.
 embryonální
 ementálský sýr
 Emerich, -a m.
 emeritní
 emfatický [-ty-]
 emfáze ž.
 emfyzém, -u m.
 emigrace ž.
 emigrant, -a m.
 emigrantský, mn. -tští
 Emil, -a m.; Emílie i Emilie, -e ž.
 Emilián i Emilian, -a m.
 eminence ž.; Jeho (Vaše) Eminence, Eminence (titul)
 eminentní
 emír, -a m.
 emirát, -u m.
 emise [-se] ž.
 emisní
 emoce ž.
 emocionální
 emoční
 emotivní [-ty- i -tý-]
 Empedokles, -kla i -klea m.
 empír [em-] i empir [ampír], -u m.
 empirický
 empirie [-pi- i -pí-] ž.
 empirizmus, -izmu i empirismus [-zm-], -ismu m.
 emu m. neskl. i -ua
 emulze ž.
 Podobné:
aabbé m., jedn. 2., 4. abbého, 3. abbému, 6., 7. abbém, mn. 1. abbéové atd., i neskl. m.abdikace [-dy-] ž.
 Agamemnon, -ona m.
 agrochemický
 agrochemie ž.
 akademický
 akademie ž., mn. 2. -mií; Akademie věd České republiky; Akademie výtvarných umění; Janáčkova akademie múzických umění; též Akademie (viz § 65)
 akademik, -a m.; akademička ž. (zkr. akad.)
 Alžírsko, -a s.; Alžírská demokratická a lidová republika; Alžířan m.; alžírský
 anemický
 anémie ž.
 angström [-rém], -u m.
 anhydrid, -u m. (chemická sloučenina)
 antidemokratický [-ty-ty-]
 antisemita [-ty-], -y m.
 Artemida i Artemis, -idy ž.
 autokempink, -ku m.
 azbestocement, -u m.
bBádensko-Württembersko [vir-], B-a-W-a i B-o-W-a s.; bádensko-württemberský
 Basedowova [-ze-] nemoc
 běl, -i ž., mn. 1., 4. -i, 3. -ím, 6. -ích, 7. -emi
 belvedér, -u m. (letohrádek); Belvedér (např. na Pražském hradě)
 besemerovat [-se-]
 Bessemerova ocel
 betlém, -a i -u m. (jesličky); Betlém, -a m. (město)
 Betlém, -a m.; betlémský
 Betlémská kaple, Betlémské náměstí (v Praze)
 bezmála přísl. (málem)
 bezplemenný
 bezzemek, -mka m.
 biochemie ž.
 Birmingham [bérmingem], -u m.; birminghamský
 blasfemický
 blasfemie [-fe- i -fé-] ž., mn. 2. -mií
 bleděmodrý i bledě modrý
 bohém, -a m.
 bohemista, -y m.
 bohemistický [-ty-]
 bohemizmus, -izmu i bohemismus [-zm-], -ismu m.
 bor i bór, -u m. (chem. prvek)
 emeno s., jedn. 2. -ena i -ene ; Čertovo emeno (hora)
 Brémy, Brém ž. pomn.; brémský
 Brémy, Brém ž. pomn.; brémský
 břímě (kniž.) s., viz břemeno
 budižkničemu m., ž. i s. neskl.
 buržoaznědemokratický [-ty-] (k buržoazní demokracie)
 být, přít. jsem, jsi, je nebo (řidč.) jest, mn. jsme, jste, jsou; záp. nejsem, nejsi, není, mn. nejsme, nejste, nejsou; bud. budu, budeš, ...; rozk. buď, budiž; příč. byl; podst. jm. bytí, nebytí
cCambridge [kembridž], -e ž.; cambridgeský i cambridžský
 Cambridge [kembridž], -e ž.; cambridgeský i cambridžský, mn. -dgeští i -džští
 Čechy, Čech ž. pomn., 3. -ám, 6. -ách, 7. -ami (země); Čech, -a m.; český, mn. čeští
 čeleď, -di i -dě ž., mn. 1., 4. -di i -dě, 3. -dím, 6. -dích, 7. -děmi
 cembalistaem-], -y m.
 cembaloem-] s.
 cement, -u m.
 cementárna, -y ž.
 cementit [-ty-], -u m.
 cer [cé-], -u m. (chemický prvek)
 ceremoniál [-ny-], -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 ceremoniální [-ny-]
 ceremoniář [-ny-], -e m.
 ceremonie [-mony- i -móny-] ž.
 černozem, -ě ž.
 černozem
 český; Česká republika; česká vláda; Česká národní banka; České vysoké učení technické (v Praze); česká dvorská kancelář (hist.); české země i České země (země Koruny české), České království i Království české, Země česká (jako hist. státní celek);
 chemicko-mechanický [-ny-] (např. prostředek)
 chemickotechnologický (k chemická technologie)
 chemický
 chemie ž.
 chemik, -a m.; chemička ž.
 chemikálie ž., mn. 2. -lií
 chemizace ž.
 Chemnitz [-nyc], -u i -e m.; chemnitzský
 choť, -tě m.; choť, -ti ž., mn. 3. -tím, 6. -tích, 7. -těmi
 chrám, -u m.; Svatovítský chrám, Týnský chrám (v Praze); chrám sv. Jindřicha, chrám Panny Marie pod řetězem; svatotomášský chrám, chrám sv. (svatého) Ducha (viz § 67)
 chryzantéma, -y ž.
 chuť, -ti i -tě ž., mn. 1., 4. -ti i -tě, 3. -tím, 6. -tích, 7. -těmi
 chvalořeč, -i ž., mn. 3. -čem, 6. -čech, 7. -čmi
 cikán, -a m.; Cikán (v etnickém smyslu)
 cirka přísl. (kolem, asi; zkr. cca i ca)
 čižmy, -žem ž. mn.
 cizozemec, -mce m.; cizozemka ž.
 cizozemský
 clavicembalo [kla-čem-] s.
 Clemens viz Klemens
 co zájm., 2. čeho, 3. čemu, 4. co, 6. o čem, 7. čím
 Cremona [k-], -y ž.; cremonský
 čtvrť, -ti i -tě ž., mn. 1., 4. -ti i -tě, 3. -tím, 6. -tích, 7. -těmi (část města)
 čtvrt, -ti i -tě ž., mn. 1., 4. -ti i -tě, 3. -tím, 6. -tích, 7. -těmi (čtvrtina)
 čtyři, 2. čtyř i čtyřech, 3. čtyřem, 4. čtyři, 6. čtyřech, 7. čtyřmi
ddemagog, -a m.; demagožka ž.
 demagogický
 demagogie ž.
 Demänováeme-], -é ž.; demänovský
 Demänováeme-], -é ž.; demänovský
 démant, -u m.
 demarkace ž.
 demence ž.
 dementi [-ty] s. neskl.
 dementovat
 Demeter, -try i neskl. ž.
 demilitarizace ž.
Naposledy hledáno:

em, pyrazin, utápět, pyramida, pyram, pylo, ky, pylí, pyl, kar

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.