Pravidla českého pravopisu

 Podobné:
aabbé m., jedn. 2., 4. abbého, 3. abbému, 6., 7. abbém, mn. 1. abbéové atd., i neskl. m.abdikace [-dy-] ž.
 acetaldehyd, -u m.
 aldehyd, -u m.
 Arne, -na i -eho i Arno, -a m.; Arna, -y ž.
bběh, -u m.
 behaviorizmus [bihejvi-], -izmu i behaviorismus [bihejviorizm-], -ismu m.
 Bělehrad, -u m.; bělehradský
 Bělehrad, -u m.; bělehradský, mn. -dští
 bouda ž., mn. 2. bud; Bouda (obrozenecké divadlo v Praze); Luční bouda (v Krkonoších); bouda U Huťského vodopádu; Pomezní boudy (osada)
cCaesar [cézar], -a m. (Gaius Julius); vl. jm. Cézar; cézar (titul římského císaře)
 cena ž.; Nobelova cena; Cena Egona Hostovského; Velká cena Prahy (v odbíjené apod.)
 Český Brod, Č-ého B-u m.; českobrodský
 cézar, -a m. (titul římského císaře); Caesar [cézar] (Gaius Julius); vl. jm. Cézar
 chrám, -u m.; Svatovítský chrám, Týnský chrám (v Praze); chrám sv. Jindřicha, chrám Panny Marie pod řetězem; svatotomášský chrám, chrám sv. (svatého) Ducha (viz § 67)
 co zájm., 2. čeho, 3. čemu, 4. co, 6. o čem, 7. čím
 cukrárna, -y ž.; cukrárna U Bílého jelínka
dDante, -ta i -teho m.
 Děčínský sněžník, D-ého S-u i S-a m.
 dehet, dehtu m.
 dehtový
 dehumanizace [-ny-] ž.
 dehydratace ž.
 dehydratovaný
 dehydrogenace ž.
 dehydrovat
 Demokratický jemen, D-ého J-u m.; Jemenská lidově demokratická republika; Jemenec m.; jemenský
 den, dne m., jedn. 3., 6. dni i dnu (ale ve dne), mn. 1., 4. dni i dny, 2. dní i dnů, 3. dnům, 6. dnech, 7. dny; Den lidských práv; Štědrý den; Dny italského filmu
 doběhnout, příč. doběhl, doběhnut; podst. jm. doběhnutí
 doktor, -a m.; doktorka ž. (zkr. vědecko-akademického titulu Dr., neoficiálně dr.)
 doléhat, podst. jm. doléhání
 dolehnout, příč. dolehl
 Dolný Kubín, D-ého K-a m.; dolnokubínský
 doposledka i do posledka (do samého konce)
 Dostojevskij, -kého m.
 dvojjehlan, -u m.
eeminence ž.; Jeho (Vaše) Eminence, Eminence (titul)
 excelence ž.; Jeho (Vaše) Excelence, Excelence (titul)
ffakulta ž.; Fakulta dětského lékařství Univerzity Karlovy; Divadelní fakulta Akademie múzických umění; Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
 Fichte, -ta i -teho m.
 formaldehyd, -u m.
gGoethe [géte], -tha [-ta] i -theho [-teho] m.
hhajný, -ého m.
 Heine [hajne], -neho i -na m.
 Hora Svatého Šebestiána, H-y s. Š ž.; šebestiánohorský
 Horehroní, -í s.; horehronský
 hospodský, -ého m., mn. 1. -dští; hospodská ž.
 Hradec Králové, H-dce K-é m.; královéhradecký
 Hradec Králové, Hradce Králové m.; královéhradecký, mn. -čtí
 hrob, -u m.; hrob Neznámého bojovníka
 Hrubý Jeseník, H-ého J-u i J-a m.
jjasnost, -i ž.; Jeho Jasnost (hist. titul)
 jehla, -y ž., mn. 2. jehel
 jehlan, -u m.
 jehlice ž.
 jehličí s.
 jehličnan, -u m.
 jehňátko s.
 jeh, -ěte s., mn. 1., 4. -ňata
 jehněčí i jehněcí příd. jm. i s.
 jehněda ž.
 jeho zájm. přivlastňovací neskl. k on, ono
 jenž zájm., m., 2. jehož, (bez) něhož, 3. jemuž, (k) němuž, 4. živ. jehož, jejž, neživ. jejž, 6. (o) němž, 7. jímž, (s) nímž; jež ž., 2., 3., 6. a 7. jíž, níž, 4. již, (pro) niž; jež s., 2. jehož, (bez) něhož, 3. jemuž, (k) němuž; 4. jež, (na) něž,
 jho s., mn. 2. jeh, 6. jhách
 jízdárna, -y ž.; Jízdárna Pražského hradu (výstavní síň)
 jízdné, -ého s.
kkantýnský, -ého m.
 klín, -a m. (část lidského těla)
 klinika [-ny-] ž.; Klinika rehabilitačního lékařství Všeobecné fakultní nemocnice v Praze
 knihkupectví s.; knihkupectví U Zlatého klasu
 Kolobřeh, -u m.; kolobřežský
 kostel, -a m., mn. 1., 4., 7. -y; kostel svatého Klimenta, kostel sv. Kříže, kostel U Křižovníků, kostel Všech svatých, kostel sv. Martina ve zdi, kostel Panny Marie pod řetězem (viz § 67)
 Králický Sněžník, K-ého S-u i S-a m.
 Královéhradecko, -a s.; královéhradecký
 ehce, 2. st. křehčeji
 eh, 2. st. křehčí i křehčejší
 ehnout, příč. křehl
 Krivoj Rog, Krivého Rogu m.; krivorožský
 kulturněhistorický (k historie kultury)
 kurzovné, -ého s.
 kvartet, -u m.; Smetanův kvartet Z mého života; Smyčcový kvartet Es-dur, Harfový kvartet (hudební skladby)
lLe Havre [l(e)ávr], Le H-ru m.; lehavreský
 Le Havre [leávr i lávr], -u m.; lehavreský
 lehat (si), podst. jm. lehání
 léhat i líhat, podst. jm. léhání i líhání
 lehátko s.
 lehce, lehko, 2. st. lehčeji
 lehkomyslný
 lehkovážný
 lehkověrný
 leh, mn. lehcí, 2. st. lehčí
 lehnout (si), příč. lehl (si)
 Linné, -ého i -néa m.
 Lipno s.; Lipno nad Vltavou; (vltavsko)lipenský i (vltavo)lipenský; Lipenská přehrada
 Liptovský Mikuláš, L-ého M-e m.; liptovskomikulášský
 literárněhistorický (k literární historie)
mmagistr, -a m.; magistra ž. (zkr. akademického titulu Mgr.)
 magnificence [-ny-] ž.; Jeho (Vaše) Magnificence, Magnificence (titul)
 Malý Belt, M-ého B-u m.
 Marathon, -onu m.; marathonský; maratonský běh
 medaile ž., mn. 2. -lí; Medaile Jana Amose Komenského, stříbrná medaile Masarykovy univerzity
Naposledy hledáno:

eh, ůte, krize, strádat, vymkn, planý, uzvednout, lsko, nazmar, vise

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.