Pravidla českého pravopisu

ffiakr, -u m.
 fiakrista, -y m.
 fiala, -y ž.
 fiála, -y ž. (ozdobné zakončení gotických pilířů)
 fialový
 fiasko s.
 fibrilace ž.
 fibróza, -y ž.
 fičet, 3. mn. fičí
 Fichte, -ta i -teho m.
 Fidel, -a m.; Fidelie, -e ž.
 fidlovačka ž., jedn. 3., 6. -čce
 Fidži neskl. s.; Fidžijská republika; Fidžijec m.; fidžijský
 Fidžijské moře
 fiflena ž.
 figura ž.
 figurální
 figurant, -a m.
 figurína ž.
 k, -u m.
 fikce ž.
 fikční
 fiktivní [-ty- i -tý-]
 kus, -su m., mn. 1., 4., 7. -sy
 Filadelfie ž.; filadelfský
 Filadelfie, -e ž.; filadelfský
 filantrop, -a m.
 filatelie ž.
 filatelista, -y m.
 filatelistický [-ty-]
 filé s. neskl.
 Filemon, -ona m.
 filharmonie [-ny-] ž.; Česká filharmonie
 filharmonik [-ny-], -a m.
 filiálka ž.
 filiální
 filigránský
 Filip, -a m.; Filipa, -y ž.
 filipika ž.
 Filipíny, -ín ž. pomn.; Filipínec, -nce m.; filipínský
 Filipíny, -ín ž. pomn.; Filipínská republika; Filipínec m.; filipínský
 filipojakubský
 Filippos, -ppa m.
 Filippy, řec. Filippoi, -lipp ž. pomn.
 filištín, -a m. (chytrák)
 film, -u m.
 filmotéka ž.
 filmový
 filodendron [-on i -ón], -u m.
 filolog, -a m.; filoložka ž.
 filologický
 filologie ž.
 filozof, -a m.
 filozofický; Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
 filozofie ž.
 filtr, -u m.
 filtrace ž.
 filumenie [-meny- i -mény-] ž.
 finále s. neskl., jedn. 7. též -m
 finalista, -y m.
 finální
 finálový
 finance, -í ž. pomn.
 finanční
 finesa [-sa], -y ž.
 fingovat
 finiš [-ny-], -e m.
 finišer [-ny-], -u m. (stroj)
 finišovat [-ny-]
 Finsko s.; Fin, -a m.; finský; Finský záliv
 Finsko, -a s.; Finská republika; Fin m.; finský
 finta ž.
 fintit se
 firemní; firemně
 firma, -y ž.
 firn, -u m.
 fiší i fiží s. neskl.
 fistule ž.
 fit (být fit)
 fitcentrum i fitcentrum, -tra s.
 fitcentrum i fitcentrum, -tra s.
 fitink [-ty-], -ku m.
 fitness centrum i fitness-centrum, -centra s.
 fitness centrum i fitness-centrum, -centra s.
 fiú citosl.
 fix, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 fixace ž.
 fixační
 fixativ [-ty- i -tý-], -u m.
 fixní
 fixovat
 fiží i fiší s. neskl.
 Podobné:
aacidofilní
 ad infinitum [-ný-] (lat.)
 Adolf, -a m.; Adolfa, -y i Adolfina i Adolfína, -y ž.
 afinita [-ny-] ž.
 afinní
 afix, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 amfibol, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 amfiteátr, -u m.
 amfiteatrální
 Amfitrita, -ty i Amfitrite [-é], -ty i neskl. ž.
 amplifikace ž.
 antropomorfizmus, -izmu i antropomorfismus [-zm-], -ismu m.
 atrofický
 atrofie ž.
 autobiografie ž.
bbenefice ž.
 bibliofil, -a m., mn. 4., 7. -y
 bibliofilie [-fi- i --] ž., mn. 2. -lií
 bibliografický
 bibliografie ž.
 biografický
 biografie ž.
 biologicko-geografický (např. stanice)
 bona fide [-ná fidé] (lat.)
 bonifikace [-ny-] ž.
 bratr, -a m., mn. 1., 5. bratři, 2. bratrů, 3. bratrům atd., vedle toho v určitých významech 1. bratří, 2. bratří, 3. bratřím atd.; čeští bratři i čeští bratří; Bratři v triku (filmové studio)
 briefing [brí-], -gu i brífink, -ku m.
cčechofil, -a m., mn. 4., 7. -y
 certifikát [-ty-], -u m.
 choreografie ž.
 chromatografie ž.
ddeficit, -u m.
 defilé s. neskl.
 defilovat
 definice [-ny-] ž., mn. 2. -ic i -icí
 definiční [-ny-]
 definitiva [-nyty- i -nytý-], -y ž.
 definitivní [-nyty- i -nytý-]
 definovat
 deln, -a m.; delní
 demografický
 demografie ž.
 den, dne m., jedn. 3., 6. dni i dnu (ale ve dne), mn. 1., 4. dni i dny, 2. dní i dnů, 3. dnům, 6. dnech, 7. dny; Den lidských práv; Štědrý den; Dny italského filmu
 denacifikace ž.
 dezinfikovat
 diafilm [dy-], -u m.
 diskofil [dy-], -a m., mn. 4., 7. -y
 diskvalifikace [dy-] ž.
 disulfid [dy-], -u m.
 doktor, -a m.; doktorka ž. (zkr. vědecko-akademického titulu Dr., neoficiálně dr.)
 dysgrafie ž.
eEfialtes, -ta m.
 eleaté, -ů m. mn. (příslušníci řecké filozofické školy)
 elektrifikace ž.
 elektrokardiografie [-dy-] ž.
 etnografický
 etnografie ž.
ffaktografie ž.
 falzifikace ž.
 falzifikát, -u m.
 falzifikátor, -a m.
 festival [-ty-], -u m., mn. 1., 4., 7. -y; Dvacátý mezinárodní filmový festival v Karlových Varech
 fortifikace [-ty-] ž.
 fotografický
 fotografie ž., mn. 2. -fií
ggeografický
 geografie ž.
 graffiti [-ty] s. neskl. (kresba, obraz)
 graffiti [-ty] s. neskl. (kresba, obraz)
 grafický
 grafik, -a m.; grafička ž.
 grafika ž.
 grafikon, -onu m.
 grafit, -u m.
hharfista, -y m.; harfistka ž.
 hieroglyfický
 historiografie ž.
 holografie ž.
 hraný (např. film)
 hypertrofický
 hypertrofie ž.
iidentifikovat [-ty-]
 Ifigenie, -ie, řec. Ifigeneia [íf-], -eie ž.
 infikovat
 infiltrace ž.
 infinitezimální [-ny-]
 infinitiv [-nyty- i -nytý-], -u m.
 infinitivní [-nyty- i -nytý-]
 intenzifikace ž.
 intenzifikační
 izomorfie ž.
jJosefina [-ze-] i Jozefina, -y ž.
 josenský [-ze-] i jozenský
kkafilerie [-le- i -lé-] ž.
 kalcifikace ž.
 kaligrafický
 kaligrafie ž.
 karafiát, -u m.
 karfiol [-ol i -ól], -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 karfiolový [-ol- i -ól-]
Naposledy hledáno:

manikér, dód, , přiši, zdalenost, jakýpa, naleziš, meričan, městský, yucatansk

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.