Pravidla českého pravopisu

fFabián i Fabian, -a m.; Fabiána i Fabiana, -y ž.
 fábor, -u m.
 fabrikát, -u m.
 fabule ž., mn. 2. -lí
 fading [fejdy-], -gu m.
 fádní
 Faerské ostrovy
 Faëthon [-a-e-], -ona i -onta m.
 fagocyt, -u m.
 fagot, -u m.
 fagotista [-ty-], -y m.
 Fahrenheitův [fárenhajt-] stupeň
 Faidra, lat. Phaedra [fé-], -ry ž.
 fair play [fér plej] (angl.)
 Faistos, -tu m.
 fajáns, -e ž.
 fakír, -a m.
 fakírský
 faksimile s. neskl., jedn. 7. též -m, mn. i faksimilia, -lií
 fakt, -u m.
 faktický [-ty-]
 faktografie ž.
 faktor, -u m.
 faktoriál, -u m.
 faktura [-tu- i -tú-] ž.
 fakturovat
 fakulta ž.; Fakulta dětského lékařství Univerzity Karlovy; Divadelní fakulta Akademie múzických umění; Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
 fakultativní [-ty- i -tý-]
 fakultní
 falanga, -y i falanx, -angy ž., jedn. 3., 6. -ze
 falangický
 Falc, -e ž.; falcký
 Falc, -e ž.; falcký, mn. -čtí
 Falklandy, -and m. pomn. (Malvíny); Falklándské (Malvínské) ostrovy; falklandský (malvínský)
 falzet, -u m.
 falzifikace ž.
 falzifikát, -u m.
 falzifikátor, -a m.
 falzum, -za s.
 fáma, -y ž.
 familiární
 famózní
 fámulus, -la m., mn. 1. -lové, 4., 7. -ly
 fanatický [-ty-]
 fanatik [-ty-], -a m.; fanatička ž.
 fanatizmus [-ty-], -izmu i fanatismus [-tyzm-], -ismu m.
 fanfára ž.
 fantasta, -y m.
 fantastický [-ty-]
 fantastika [-ty-] ž.
 fantazie ž.
 fantazírovat
 fantazma, -atu s.
 fantom [-om i -óm], -a m.
 farad, -u m. (zn. F)
 faraon [-on i -ón], -a i farao, -ona m.
 faraonský [-on- i -ón-]
 farář, -e m.
 fárat, podst. jm. fárání
 farizej, -eje m.
 farizejský
 farizeus, -ea m., mn. 4., 7. -ey
 farmaceut, -a m.
 farmacie ž.
 farmakolog, -a m.; farmakoložka ž.
 farmakologický
 farmakologie ž.
 farmakoterapie ž.
 farmář, -e m.
 faryngální
 farynx, -ngu m.
 fasáda ž.
 fascikl, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 fascinovat
 faseta i fazeta ž.
 fasetový i fazetový
 fašista, -y m.
 fašistický [-ty-]
 fašizmus, -izmu i fašismus [-zm-], -ismu m.
 fašizovat
 fata morgána, faty morgány ž.
 fatalista, -y m.
 fatalistický [-ty-]
 fatalizmus, -izmu i fatalismus [-zm-], -ismu m.
 fatální
 faul, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 Faun i Faunus, -na m.; faunský i faunovský
 faun, -a m. (satyr); Faun i Faunus, -na (starořímský bůh)
 fauna ž.
 Faustýn i Faustin [-tý-], -a m.; Faustýna i Faustina [-tý-], -y ž.
 fauvizmus [fó-], -izmu i fauvismus [fó-zm-], -ismu m.
 favorit, -a m. živ. (předpokládaný vítěz apod.)
 favorizovat
 fax, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 faxovat
 fáze ž.
 fazeta i faseta ž.
 fazetový i fasetový
 fazol, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 fazole ž., mn. 2. -lí
 Podobné:
aAdolf, -a m.; Adolfa, -y i Adolfina i Adolfína, -y ž.
 afatický [-ty-]
 afázie ž.
 alfa ve spojeních, např. alfa-záření i záření alfa; °-záření i záření °; alfa-metoda
 alfa, -y ž. (ve spojení s alfou i omegou); kino Alfa
 alfabetický [-ty-]
 alfanumerický
 alifatický [-ty-]
 Alkaios, -kaia m.; alkajská strofa
 analfabet, -a m.
 analfabetizmus [-ty-], -izmu i analfabetismus [-tyzm-], -ismu m.
 antifašista [-ty-], -y m.
 antifašistický [-ty-ty-]
 apostrofa, -y ž.
 Archilochos, -cha m.; Archilochova strofa
 Aristofanes, -na m.; aristofanský i aristofanovský
 artefakt, -u m.
 asfalt, -u m.
 asfaltér, -a m.
bBelfast [-fást], -u m.; belfastský
 Bonifác [-ny-], -e m.
 brachycefalický i brachykefalický
 buffa, -y ž.; opera buffa
 Burkina Faso, B. F-a s.; burkinafaský
ccelofán, -u m.
 chalífa, -y i kalif, -a m.
 chalífát i kalifát, -u m.
 chargé d`affaires [šaržé dafér] m. neskl. (franc.)
dde facto [dé faktó] (lat.)
 děkanát, -u m.; Děkanát Právnické fakulty Univerzity Karlovy děkanství s.
 doufat
 dvojfázový i dvoufázový
eelefantiáza [-ty-], -y ž.
 elektroencefalograf, -u m.
 emfatický [-ty-]
 emfáze ž.
 en face [án fas] (franc.)
 encefalitida [-ty- i -tý-] i encefalitis [-ty-], -tidy ž.
 enfant terrible [anfan teribl] (franc.)
ffazona [-zo- i -zó-] ž.
 fazonka [-zo- i -zó-] ž.
 fazonový [-zo- i -zó-]
 filozofický; Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
 fosfát, -u m.
hHaifa, -y ž.; haifský
 Halifax [helifex], -u m.; halifaxský
 harfa, -y ž.
 Hefaisteion, -teia s.
 Hefaistos, -ta m.
iinfanterie [-te- i -té-] ž.
 infantilní [-ty-]
 infarkt, -u m.
 Isfahán, -u m.; isfahánský
jJaffa, -y ž.; jaffský
 jednofázový
 Jenovéfa i Jenovefa, -y ž.
 Josef [-ze-] i Jozef, -a m.; Josefa [-ze-] i Jozefa, -y ž.
kkalif, -a i chalífa, -y m.
 kalifát i chalífát, -u m.
 kanafas, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 karafa, -y ž.
 katafalk, -u m.
 katastrofa, -y ž.
 katastrofální
 klinika [-ny-] ž.; Klinika rehabilitačního lékařství Všeobecné fakultní nemocnice v Praze
 klofat, 3. j. klofe i klofá; rozk. (ne)klofej
 Kynoskefaly, řec. Kynoskefalai, -fal ž. pomn.
lláryfáry i láry fáry citosl.
 lufa, -y ž.
 lymfa, -y ž.
 lymfatický [-ty-]
mMalá Fatra, M-é F-y ž.; fatranský
 Malvíny viz Falklandy
 manufaktura [-tu- i -tú-] ž.
nneofašistický [-ty-]
 neofašizmus, -izmu i neofašismus [-zm-], -ismu m.
 Newfoundland [ňufaundle-], -u m.; newfoundlandský
 nymfa, -y ž.
pPhaedra viz Faidra
 prefabrikace ž.
 prefabrikát, -u m.
 profanace ž.
 profánní; profánně
 profanovat
 protifašistický [-sty-]
 psychofarmaka, -mak s. mn.
rRafael, -a m.; Rafaela, -y ž.
 Rudolf, -a m.; Rudolfa, -y ž.
ssafari s. neskl.
 Sapfo [-ó], -fy i neskl. ž.; sapfická strofa
 sarkofág, -u m.
 satisfakce [-ty-] ž.
 satisfakční [-ty-]
 satyr, -a m. (faun)
 sfalerit, -u m.
 sfárat, podst. jm. sfárání
 Sisyfos [-izi-], -fa m.; sisyfovský
 skafandr, -u m.
 šrafa, -y ž.
 stafáž, -e ž.
Naposledy hledáno:

fa, lukami, přednedávnem, krupic, drážka, blín, navrch, prorokyn, cre, bůhví

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.