Pravidla českého pravopisu

hHo Či Minovo Město s., jedn. 2. Ho Či Minova Města atd.; hočiminovoměstský, mn. -stští
 Ho Či Minovo Město, Ho Či M-ova M-a s.; hočiminovoměstský
oon zájm., m., 2. živ. i neživ. ho, jej, jeho, (bez) něho, něj, 3. mu, jemu, (k) němu, 4. živ. ho, jej, jeho, (na) něho, něj, neživ. ho, jej, (na) něj, 6. (o) něm, 7. jím, (s) ním; mn. 1. živ. oni, neživ. ony, 2. jich, (bez) nich atd.; ona ž., 2., 3.,
hHobart [houbárt], -u m.; hobartský
 hobby i hoby s. neskl.
 hoblík, -u m.
 hoblina ž.
 hoblovka ž.
 hoboj, -e m.
 hobojista, -y m.
 hod, -u m.; Hod boží nebo Boží hod
 hodina ž. (zn. h; zkr. h. i hod.)
 hodinky, -nek ž. pomn.
 hodiny, hodin ž. pomn.
 hodit, příč. hozen
 hodnota ž.
 hodnotit, příč. hodnocen; podst. jm. hodnocení
 hodnotný
 hodnotový
 hodnověrný
 hodobožový
 Hodonín, -a m.; hodonínský
 hodovník, -a m.; hodovnice ž.
 hojící (kdo nebo co hojí)
 hojicí (např. mast)
 hojivý
 hokej, -e m.
 hokejbal, -u m.
 hokejbal, -u m.
 hokejista, -y m.; hokejistka ž.
 Hokkaidó neskl. s.; hokkaidský
 hokynář, -e m.; hokynářka ž.
 hokyně ž., mn. 2. -yň i -yní
 Holandsko s.; Holanďan, -a m.; holandský, mn. -dští
 Holandsko, -a s.; Holanďan m.; holandský
 hold, -u m.
 holding [-dy-], -u m.
 holding [-dy-], -u m.
 holdovat
 holeň, -ně ž.
 holenní (např. kost)
 holič, -e m.
 holící (kdo nebo co holí)
 holicí (např. mýdlo)
 holičský, mn. -čští
 holičství s.
 holínky, -nek ž. mn.
 holírna, -y ž.
 Hollywood [holivud], -u m.; hollywoodský
 Hollywood [holivud], -u m.; hollywoodský, mn. -dští
 holmium, -mia s.
 holocén, -u m.
 holocenní [-ce- i -cé-]
 holografie ž.
 hologram, -u m.
 holohlavý
 holoubě, -ěte s., mn. 1., 4. -ata
 Holštýnsko viz Šlesvicko-Holštýnsko
 holub, -a m.; holubí; holubice ž.; holubičí
 holubinka ž.
 holubník, -u i -a m.
 ho
 Holýšov, -a m.; holýšovský
 Holýšov, -a m.; holýšovský
 homeopatie [-ty-] ž.
 Homér i Homéros, -ra m.; homérský smích; homérovský styl
 homilie [-mí-] ž.
 homogenizace [-ny-] ž.
 homogenní; homogenně
 homogennost, -i ž.
 homonymický
 homonymie ž.
 homonymita ž.
 homonymní; homonymně
 homonymum, -nyma s.
 homosexuální
 honba, -y ž.
 Honduras, -u m.; Honduraská republika; Hondurasan m.; honduráský
 honební
 Hongkong, -u m.; hongkongský
 Hongkong, -u m.; hongkongský, mn. -gští
 honící (kdo nebo co honí)
 honicí (např. pes)
 honitba, -y ž., mn. 2. -teb
 Honolulu neskl. s.; honšúský
 Honolulu s. neskl.; honolulský
 honorář, -e m.
 honoris causa [-nó- kauzá] (zkr. h. c.) (lat.)
 honosit se, rozk. (ne)honos se; podst. jm. honosení
 honza, -y m. (hlupák)
 Hora Svatého Šebestiána, H-y s. Š ž.; šebestiánohorský
 hora ž.
 Horácius i Horatius [-áci-], -ia m.
 Horácius i Horatius [-ráci-], -ia m.
 Horácko, -a s.; horácký
 horal, -a m., mn. 1. -é, 4., 7. -y
 Horažďovice, -ic ž. pomn.; horažďovický
 hořce, 2. st. hořčeji
 horce, horko, 2. st. horčeji
 hořčice ž.
 hořčičný
 hořčík, -u m.
 hořcový (k hořec)
 Podobné:
aabbé m., jedn. 2., 4. abbého, 3. abbému, 6., 7. abbém, mn. 1. abbéové atd., i neskl. m.abdikace [-dy-] ž.
 abstrahovat
 abych, abys (ale aby ses nebál, aby sis vzal atp.), aby; mn. abychom, abyste, aby
 ad hoc [hók] (lat.)
 Agathokles, -kla i -klea m.
 Agathon, -ona m.
 Aigisthos, -tha m.
 akceschopný
 akrostich [-ty-], -u m. i akrostichon [-ty-], -cha s.
 albín, -a m. (kdo má nedostatek kožního barviva)
 alkohol, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 alkoholický
 alkoholik, -a m.; alkoholička ž.
 alkoholizmus, -izmu i alkoholismus [-zm-], -ismu m.
 ampérhodina ž.
 antialkoholický [-ty-]
 Archilochos, -cha m.; Archilochova strofa
 Ares, -se i -rea m.; Areův pahorek
 Aristarchos, -cha m.
 Arne, -na i -eho i Arno, -a m.; Arna, -y ž.
 Athos, -su m.; athoský
 Athos, -u m.; athoský
 Atlas, -su m. (pohoří); atlaský
 Atlas, -u m. (pohoří); atlaský, mn. -ští
bbabiččin; Babiččino údolí (u Náchoda)
 Babiččino údolí (u Náchoda)
 bachor, -u m.
 báchorka ž.
 Badajoz [-cho-], -u m.; badajozský
 Belo Horizonte [belorizonty] neskl. s.; belohorizontský
 bělohorský; bělohorská bitva (viz § 68)
 Bernoulliho [-nuli-] rovnice
 bezpočtu i bez počtu (velmi mnoho)
 bezporucho
 beztak (stejně, beztoho)
 beztoho (beztak, stejně)
 bezúhonnost, -i ž.
 bezúhonný; bezúhonně
 Bhópál, -u m.; bhópálský
 bicí (např. hodiny)
 Bílá Hora (osada), B-é H-y ž.; bělohorský
 Bílá hora (vrch); bělohorský
 bílý, 2. st. bělejší; Bílá hora (návrší); Bílá Hora (osada); Bílé Karpaty; Bílé moře
 bitva, -y ž., mn. 2. bitev; bitva na Bílé hoře (bělohorská bitva), bitva u Domažlic (viz § 68)
 blahobyt, -u m.
 blahodárný
 Blahomil, -a m.; Blahomila, -y ž.
 blahopřát, 1. j. blahopřeji i blahopřeju, 3. mn. blahopřejí i blahopřejou; rozk. blahopřej; příč. blahopřál; podst. jm. blahopřání
 blahosklonnost, -i ž.
 blahosklonný; blahosklonně
 Blahoslav, -a m.; Blahoslava, -y ž.
 blahovičník, -u m.
 bláho
 Blízký východ
 blízký, mn. -zcí, 2. st. bližší; Blízký východ
 bližní, -ího m.
 bojeschopnost, -i ž.
 bouda ž., mn. 2. bud; Bouda (obrozenecké divadlo v Praze); Luční bouda (v Krkonoších); bouda U Huťského vodopádu; Pomezní boudy (osada)
 Boží Dar, B-ho D-u m.; božídarský
 boží; boží bojovníci, boží muka; Matka boží; Boží tělo, Boží hod i Hod boží (vánoční) (svátky)
 božíhodový
 brána ž., jedn. 7. bránou i branou, mn. 2. bran, 3. bránám i branám, 6. bránách i branách, 7. bránami i branami; Moravská brána (pahorkatina); Prašná brána apod.
 branněvýchovný (k branná výchova)
 bratr, -a m., mn. 1., 5. bratři, 2. bratrů, 3. bratrům atd., vedle toho v určitých významech 1. bratří, 2. bratří, 3. bratřím atd.; čeští bratři i čeští bratří; Bratři v triku (filmové studio)
 břemeno s., jedn. 2. -ena i -ene ; Čertovo břemeno (hora)
 břicho, -a s.
 butylalkohol, -u m.
 bych, bys (ale učil by ses, pamatoval by sis atp.) by, mn. bychom, byste, by
 Bydhošť, -ště ž.; bydhošťský
cCaesar [cézar], -a m. (Gaius Julius); vl. jm. Cézar; cézar (titul římského císaře)
 časopis, -u m., mn. 1., 4., 7. -y; Časopis lékařů českých, Časopis Národního muzea
 čechoamerický
 čechofil, -a m., mn. 4., 7. -y
 čechoslovakizmus, -izmu i čechoslovakismus [-zm-], -ismu m.
 Čechov, -a m., 3., 6. Čechovovi; Čechovův
 cechovní
 cejchovat
 cejchovní
 cena ž.; Nobelova cena; Cena Egona Hostovského; Velká cena Prahy (v odbíjené apod.)
 Čenstocho, -é ž.; čenstochovský
 centrum, -ra s.; obchodní dům Centrum
 Černá hora (vrch); černohorský
 Černá Hora, Č-é H-y ž.; Černohorec m.; černohorský
 černý; černé divadlo (druh divadla); Černé divadlo (divadlo v Praze); Černé moře; Černá hora (vrch)
 České středohoří
 Českomoravská vrchovina
 českomoravský; Českomoravská vrchovina
 Český Brod, Č-ého B-u m.; českobrodský
 cézar, -a m. (titul římského císaře); Caesar [cézar] (Gaius Julius); vl. jm. Cézar
 chichotat se
 chlácholit
 chochol, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 chocholík, -u m.
 chodec, -dce m.; chodkyně ž., mn. 2. -yň i -yní
 chodit, podst. jm. chození
 chodník, -u m.
 Chodsko, -a s.; Chod m.; chodský
 cholera ž.
 cholerický
 cholerik, -a m.
Naposledy hledáno:

ho, tapiseri, kodr, nábř, zahre, těsí, enička, ájč, radiofonní, skyto

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.