Pravidla českého pravopisu

iich-forma, -y ž.
 ichtyologie ž.
 Podobné:
aachichi citosl.
 akrostich [-ty-], -u m. i akrostichon [-ty-], -cha s.
 alfa ve spojeních, např. alfa-záření i záření alfa; °-záření i záření °; alfa-metoda
bBedřich, -a m.; Bedřiška, -y ž.
 běl, -i ž., mn. 1., 4. -i, 3. -ím, 6. -ích, 7. -emi
 bernardin [-dý-], -a m. (mnich)
 beta ve spojeních, např. beta-záření i záření beta; ±-záření i záření ±; beta-funkce
 bordóská jícha
 bouda ž., mn. 2. bud; Bouda (obrozenecké divadlo v Praze); Luční bouda (v Krkonoších); bouda U Huťského vodopádu; Pomezní boudy (osada)
 ich, -a i -u m.
 icho, -a s.
 bůh, boha m., jedn. 3. bohu, 5. bože, mn. 6. bozích; Bůh (viz § 76)
 buržoa, -oy m., jedn. 3., 6. -oovi, 4. -ou [-o-u], 7. -oou, mn. 1. -oové, 2. -oů, 3. -oům, 4. -oy, 6. -oích, 7. -oy
cČchi-čchi-cha-er, -u m.; (cicikar); čchičchichaerský
 čeleď, -di i -dě ž., mn. 1., 4. -di i -dě, 3. -dím, 6. -dích, 7. -děmi
 celestin [-tý-], -a m. (mnich)
 čenich, -u m.
 chichichi citosl.
 chichotat se
 choť, -tě m.; choť, -ti ž., mn. 3. -tím, 6. -tích, 7. -těmi
 chrám, -u m.; Svatovítský chrám, Týnský chrám (v Praze); chrám sv. Jindřicha, chrám Panny Marie pod řetězem; svatotomášský chrám, chrám sv. (svatého) Ducha (viz § 67)
 chuť, -ti i -tě ž., mn. 1., 4. -ti i -tě, 3. -tím, 6. -tích, 7. -těmi
 čich, -u m.
 cícha ž.
 čichat
 čichnout, příč. čichl
 clavichord [klavich-], -u m.
 čtvrť, -ti i -tě ž., mn. 1., 4. -ti i -tě, 3. -tím, 6. -tích, 7. -těmi (část města)
 čtvrt, -ti i -tě ž., mn. 1., 4. -ti i -tě, 3. -tím, 6. -tích, 7. -těmi (čtvrtina)
ddelta ve spojeních, např. delta-funkce, »-funkce, delta-elektron
 dichroman [dy-], -u m.
 distichon [dysty-], -cha s.
 Doksy, Doks m. pomn., 6. -sech i -sích; dokský i dokeský, mn. -kští i -keští
 donkichot, -a m. (bláhový snílek); vl. jm. Don Quijote [don kichot], Dona Quijota
 donkichotiáda [-ty-] ž.
 donkichotský, mn. -tští
 donkichotství s.
 drť, -ti i -tě ž., mn. 1., 4. -ti i -tě, 3. -tím, 6. -tích, 7. -těmi
 dům, domu m.; dům U Minuty, dům U Tří lilií; Národní dům na Smíchově, Lidový dům; Obecní dům (v Praze); Dům umělců (např. v Praze); Bílý dům (ve Washingtonu)
 dveře i dvéře ž. pomn., 2. dveří, 3. dveřím, 6. dveřích, 7. dveřmi
eembryo, -rya s., mn. 1., 4. -ya, 2. -yí, 3. -yím, 6. -yích, 7. -yi
 Emerich, -a m.
 Erich, -a m.
fFichte, -ta i -teho m.
ggama ve spojeních, např. gama-záření i záření gama; #-záření i záření #; gama-korekce
 Greenwich [grinič], -e m.; greenwichský
 Greenwich [grynyč], -e m.; greenwichský [grynyč-] poledník
 gymnázium, -zia s., mn. 2. -zií, 7. -zii; Gymnázium v Praze 4 - Michli
hhať, -ti i -tě ž., mn. 1., 4. -ti i -tě, 3. -tím, 6. -tích, 7. -těmi
 heydrichiáda [haj-] ž.
 hněď, -di ž., mn. 1., 4. -di, 3. -dím, 6. -dích, 7. -ďmi
 hnidopich, -a m.
 Homér i Homéros, -ra m.; homérský smích; homérovský styl
 hřích, -u m.
 hřídel, -e m. i ž., mn. 1. -e, 2. -ů i -í, 3. -ům i -ím, 6. -ích, 7. -i i -emi
 Hromnice, -ic ž. pomn., 3. -cím i -cům, 6. -cích, 7. -cemi
 hruď, -di ž., mn. 1., 4. -di, 3. -dím, 6. -dích, 7. -ďmi
 huť, -ti i -tě ž., mn. 1., 4. -ti i -tě, 3. -tím, 6. -tích, 7. -těmi
iidea ž., jedn. 2. idey i ideje, 3., 6. ideji, 4. ideu, 7. ideou i idejí, mn. 1., 4. idey i ideje, 2. idejí, 3. ideám i idejím, 6. ideách i idejích, 7. ideami i idejemi
 impresário, -ria m., mn. 1. -riové, 4. -rie, 6. -riích, 7. -rii
 Imrich, -a m.
 individuum [-dy-], -dua s., mn. 1., 4. -dua, 2. -duí, 3. -duím, 6. -duích, 7. -dui
jJavorníky, -ků m. pomn., 6. -cích i -kách
 její zájm. přivlastňovací k ona, 2. jejího, jejímu atd., mn. 2., 6. jejích, 3. jejím, 7. jejími
 jejich zájm. přivlastňovací neskl. k oni, ony, ona
 Jericho, -a s.; jerišský
 Jeseník, -u i -a m.; Jeseníky, -ků m. pomn., 6. -cích i -kách; jesenický, mn. -čtí
 Jindřich, -a m.; Jindřiška, -y ž.
 Jindřichův Hradec, J-ova H-dce m.; jindřichovohradecký i jindřichohradecký
 jižan, -a m. (obyvatel jižních zemí; přívrženec Jihu ve válce proti Severu v USA)
kkalich, -a i -u m.
 kapraď, -di i -dě ž., mn. 1., 4. -di i -dě, 3. -dím, 6. -dích,
 kivi, -iho m., mn. 1. -iové, 6. -iích i -iech (pták)
 Klobouky, Klobouk i Klobouků m. pomn., 3. -kům, 6. -cích i -kách, 7. -ky; kloboucký, mn. -čtí
 kněz, -e m., jedn. 5. knězi, mn. 1. kněží, 2. -ží, 3. -žím, 4. -ze, 6. -žích, 7. -žími
 knížectví s.; Knížectví lichtenštejnské i Lichtenštejnské knížectví
 Kobylisy, -lis m. pomn., 3. -sům, 6. -sích, 7. -sy; kobyliský, mn. -ští
 kočí, -ího m., mn. 2. -ích
 kožich, -u m.
 krejčí, -ího m., mn. 2. -ích; krejčová ž.
 Krkonoše, -noš m. i ž. pomn., 3. -ům i -ím, 6. -ích, 7. -i i -emi; krkonošský, mn. -šští; Krkonošský národní park
 kuli, -ho m., mn. 1. -iové, 4. -ie, 6. -iech i -iích, 7. -ii
 kulich, -a m. (pták)
 kyčel, kyčle m. i ž., mn. 1., 4. kyčle, 2. -lů i -lí, 3. -lům i -lím, 6. -lích, 7. -li i -lemi
llesostep, -i ž., mn. 1., 4. -i, 2. -í, 3. -ím, 6. -ích, 7. -pmi
 lest, lsti ž., mn. 1., 4. lsti, 3. lstem i lstím, 6. lstech i lstích, 7. lstmi
 letnice, -ic ž. pomn., 3. -cím i -cům, 6. -cích, 7. -cemi
 lež, lži ž., mn. 1., 4. lži, 3. lžím, 6. lžích, 7. lžemi
 lichoběžník, -u i -a m.
 lichokopytník, -a m.
 lichotit, podst. jm. lichocení
 lichotník, -a m.; lichotnice ž.
 lichozpeřený
 Lichtenštejnské knížectví
 Lichtenštejnsko s.; lichtenštejnský; Lichtenštejnské knížectví
 Lichtenštejnsko, -a s.; Lichtenštejnec i Lichtenštejňan m.; lichtenštejnský
 lichva, -y ž.
 lichvář, -e m.
 lichvařit
 lichý
Naposledy hledáno:

ich, snadný, subtropický, francouzský, odpárat, ontologický, fosforeskovat, anaximandros, ornamentální, neproměnný

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.