Pravidla českého pravopisu

iimage [imidž], -ge [-dže] m. i ž.
 imaginace ž.
 imaginační
 imaginární
 imago s.
 imanentní
 imatrikulace ž.
 imbecil, -a m., mn. 4., 7. -y
 imbecilní
 imigrace ž.
 imise [-se] ž.
 imitace ž.
 imitátor, -a m.
 imobilizér, -u m.
 imobilizér, -u m.
 imobilní
 imorální
 impaktní
 impedance ž.
 impedanční
 imperativ [-ty- i -tý-], -u m.
 imperativní [-ty- i -tý-]
 imperátor, -a m.
 imperfektum, -ta s.
 imperialista, -y m.
 imperialistický [-ty-]
 imperializmus, -izmu i imperialismus [-zm-], -ismu m.
 impérium, -ria s.
 impertinence [-ty-] ž.
 impertinentní [-ty-]
 implantace ž.
 implicitní
 implikace ž.
 imploze ž.
 imponovat
 import, -u m.
 impozantní
 impregnace ž.
 impresário, -ria m., mn. 1. -riové, 4. -rie, 6. -riích, 7. -rii
 imprese [-se] ž.
 impresionista [-ny-], -y m.
 impresionistický [-nysty-]
 impresionizmus [-ny-], -izmu i impresionismus [-nyzm-], -ismu m.
 imprimé s. neskl.
 improvizace ž.
 improvizační
 improvizátor, -a m.
 improvizovat
 impulz, -zu m., mn. 1., 4., 7. -zy
 impulzivní [-zi- i -zí-]
 impulzní
 impulzový
 Imrich, -a m.
 imunita [-ny-] ž.
 imunitní [-ny-]
 imunizace [-ny-] ž.
 imunní; imunně
 imunnost, -i ž.
 imunologie ž.
 Podobné:
aaklimatizace [-ty-] ž.
 aklimatizační [-ty-]
 aklimatizovat [-ty-]
 alimentační
 alimenty, -ů m. pomn.
 Anaximandros, -ra m.
 Anaximenes, -na m.
 animace [-ny-] ž.
 animální [-ny-]
 animátor [-ny-], -a m.
 animovaný [-ny-]
 animozita [-ny-] ž.
 antiklimax [-ty-], -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 antimagnetický [-ty-ty-]
 antimon [-ty-], -u m.
 aproximace ž.
 aproximační
 aproximativní [-ty- i -tý-]
 Archimedes, -da m.; Archimedův zákon
 Archimedův zákon
 asimilace ž.
 asimilovat
 azimut, -u m.
 azimutální
bBaltimore [bóltymór], -ru m.; baltimorský
 bdít, 1. j. bdím, 3. mn. bdí; rozk. bdi; příč. bděl
 běl, -i ž., mn. 1., 4. -i, 3. -ím, 6. -ích, 7. -emi
 bezvýjimečnost, -i ž.
 bezvýjimečný
 bimetal, -u m.
 bratr, -a m., mn. 1., 5. bratři, 2. bratrů, 3. bratrům atd., vedle toho v určitých významech 1. bratří, 2. bratří, 3. bratřím atd.; čeští bratři i čeští bratří; Bratři v triku (filmové studio)
 bravo; bravissimo [-a-si-] (ital.)
 břímě (kniž.) s., viz břemeno
cCaesar [cézar], -a m. (Gaius Julius); vl. jm. Cézar; cézar (titul římského císaře)
 čeleď, -di i -dě ž., mn. 1., 4. -di i -dě, 3. -dím, 6. -dích, 7. -děmi
 centezimální
 centimetr [-ty-], -u m. (zn. cm)
 cézar, -a m. (titul římského císaře); Caesar [cézar] (Gaius Julius); vl. jm. Cézar
 chiméra ž.
 chimérický
 choť, -tě m.; choť, -ti ž., mn. 3. -tím, 6. -tích, 7. -těmi
 Chrudim, -i i -ě ž., 3., 6. -i, 7. -í; chrudimský
 Chrudim, -i i -ě ž.; chrudimský
 chuť, -ti i -tě ž., mn. 1., 4. -ti i -tě, 3. -tím, 6. -tích, 7. -těmi
 chvíle ž., jedn. 7. chvílí, mn. 2. chvil, 3. chvílím atd.
 čilimník, -u m.
 cimbál, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 cimbalista, -y m.
 cimbuří s.
 církev, -kve ž.; katolická církev, církev římskokatolická; Českobratrská církev evangelická (náboženské organizace)
 clít, 1. j. clím, 3. mn. clí; rozk. cli; příč. clil, clen; podst. jm. clení
 čnět i čnít, 1. j. čním, 3. mn. ční i čnějí; rozk. čni, čněte; příč. čněl
 co zájm., 2. čeho, 3. čemu, 4. co, 6. o čem, 7. čím
 Coimbra [kuim-], -y ž.; coimberský
 čtvrť, -ti i -tě ž., mn. 1., 4. -ti i -tě, 3. -tím, 6. -tích, 7. -těmi (část města)
 čtvrt, -ti i -tě ž., mn. 1., 4. -ti i -tě, 3. -tím, 6. -tích, 7. -těmi (čtvrtina)
dDalimil, -a m.
 Dalimil, -a m.; Dalimila, -y ž.
 decimálka ž.
 decimální
 decimetr, -u m.
 decimovat
 delimitace ž.
 deprimovat
 dimenze [dy-] ž.
 dimenzovat [dy-]
 Dimitrij [dy-], -e m.
 disimilace [dysi-] ž.
 diskriminace [dy-] ž.
 dít, 1. j. dím, 3. mn. dějí; příč. děl
 divertimento [dy-ty-] s.
 dlít, 1. j. dlím, 3. mn. dlejí i dlí; rozk. (ne)dli; příč. dlel
 dohoda ž.; Postupimská dohoda (hist. událost) (viz § 68); Helsinské dohody (viz § 68)
 dojímat
 dojímavý
 dojíst, 1. j. dojím, 3. mn. dojedí; rozk. dojez; příč. dojedl dojeden; podst. jm. dojedení
 dojit, 1. j. dojím, 3. mn. dojí; podst. jm. dojení
 dospat (se), 1. j. dospím (se), 3. mn. dospí (se); podst. jm. dospání
 dostát, 1. j. dostojím; rozk. dostůj; příč. dostál
 dovědět se i dozvědět se, 1. j. dovím se i dozvím se, 3. mn. dovědí se i dozvědí se; rozk. dověď se i dozvěď se; příč. dověděl se i dozvěděl se
 dozimetr, -u m.
 dozimetrie ž.
 dřímat, 1. j. dřímu i dřímám; rozk. dřímej; podst. jm. dřímání
 drť, -ti i -tě ž., mn. 1., 4. -ti i -tě, 3. -tím, 6. -tích, 7. -těmi
 duo, dua s., mn. 1. dua, 2. duí, 3. duím atd.
 dveře i dvéře ž. pomn., 2. dveří, 3. dveřím, 6. dveřích, 7. dveřmi
ee-mail [ímejl], -u m.
 e-mail [ímejl], -u m.
 e-mailovat [ímejl-]
 e-mailovat [ímejl-]
 e-mailový [ímejl-]
 e-mailový [ímejl-]
 eliminace ž.
 embryo, -rya s., mn. 1., 4. -ya, 2. -yí, 3. -yím, 6. -yích, 7. -yi
 Erazim, -a m.
 experiment, -u m.
 experimentální
 expozimetr, -u m.
ffaksimile s. neskl., jedn. 7. též -m, mn. i faksimilia, -lií
 faun, -a m. (satyr); Faun i Faunus, -na (starořímský bůh)
Naposledy hledáno:

im, trojhv, vzhůru, zplavov, motoc, pětiset, evropa, bohumil, dýzi, strávit

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.