Pravidla českého pravopisu

kkřičet, 3. mn. křičí
 křída ž., jedn. 7. křídou, mn. 2. kříd, 3. křídám atd.
 křidélko s. (u letadla)
 křídelní
 křídlatý
 křídlo s.
 křídlovka ž.
 křídlový
 kriket, -ketu m.
 křiknout, příč. křikl i křiknul
 kriminalista, -y m.
 kriminalistika [-ty-] ž.
 kriminalita ž.
 kriminální
 krinolína ž.
 křísící (kdo nebo co křísí)
 křísicí (např. prostředek)
 křísit, rozk. křis; příč. kříšen
 Krišna i Kršna, -y m.
 Krišna, -y ž.
 křísnout, příč. křísl i křísnul
 křišťál, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 Kristián i Kristian [-ty-], -a m.
 Kristián i Kristian [-ty-], -a m.
 Kristýna i Kristina [-tý-] ž.
 Kristýna i Kristina [-tý-], -y ž.
 kritérium, -ria s., mn. 2. -rií, 7. -rii
 Kritias, -tia m.
 kriticizmus [-ty-], -izmu i kriticismus [-ty-zm-], -ismu m.
 kritický [-ty-]
 kritik [-ty-], -a m.; kritička ž.
 kritika [-ty-] ž.
 kritizovat [-ty-]
 Kriváň, -ně m.; kriváňský
 Kriváň, -ně m.; kriváňský, mn. -ňští
 křivda ž.
 křivice ž.
 křivítko s.
 křivka ž.
 Krivoj Rog, Krivého Rogu m.; krivorožský
 Křivoklát, -u m.; křivoklátský
 Křivoklát, -u m.; křivoklátský, mn. -tští
 křivolaký
 křivopřísežný
 křivozobý
 křivý, 2. st. křivější
 kříž, -e m.; Červený kříž; kaple sv. Kříže; Zlatý kříž (obchodní centrum Prahy)
 křižácký
 křižák, -a m.
 křížala, -y ž.
 křížatý
 krize ž.
 křížem krážem
 kříženec, -nce m.
 křížit, rozk. křiž
 křižník, -u m.
 křižovat
 křižovatka ž.
 křížovka ž.
 Podobné:
bbezkřídlý
 blanokřídlý
cčervený; Červený kříž; Červená sedma (kabaretní soubor); Červená karkulka (Karkulka, pohádková bytost); Červená kniha ohrožených druhů
dDemokritos, -ta m.
 deskripce ž.
 deskriptiva [-ty- i -tý-], -y ž.
 deskriptivní [-ty- i -tý-]
 diakritický [dy-ty-]
 diskriminace [dy-] ž.
eendokrinní
 endokrinologický
 endokrinologie ž.
ffiakrista, -y m.
iinkriminace ž.
 inkriminovaný
jJežíš, -e m.; Ježíš Kristus
kkaple ž.; kaple Betlémská i Betlémská kaple (v Praze); kaple svatováclavská, kaple sv. Damiána, kaple sv. Kříže apod.
 kostel, -a m., mn. 1., 4., 7. -y; kostel svatého Klimenta, kostel sv. Kříže, kostel U Křižovníků, kostel Všech svatých, kostel sv. Martina ve zdi, kostel Panny Marie pod řetězem (viz § 67)
 Kršna i Krišna, -y m.
lliterárněkritický (k literární kritika)
mmanuskript, -u m.
 Monte Christo [kri-], M Ch-a s.
nnakřídovat
 nakřivo i na křivo (křivě)
 nekritický [-ty-]
ookřídlený
 okřiknout, příč. okřikl i okřiknul
 okřikovat
 okřín, -u m.
ppán, -a m., jedn. 5. pane, mn. 1. -i i -ové; Kristus Pán; Pán (Bůh)
 Pandora, -ry ž.; Pandořina skříňka
 pík, -u m. (křivka)
 pikrit, -u m.
 pokřižovat
 postskriptum, -ta s.
 pramen, -e i -u m.; Křížový pramen, pramen Knížete Václava (názvy léčivých pramenů)
 pražané, -ů m. mn. (husité pražského křídla)
 překřiknout, příč. překřikl i překřiknul
 překřikovat
 překřížit, rozk. překřiž
 překřižovat
 přeskřípnout, příč. přeskřípl i přeskřípnul
 přeskřipovat
 převodný (např. křížení)
 přiskřípnout, příč. přiskřípl i přiskřípnul
 přiskřipovat
 prokrista; prokristapána i pro krista pána citosl.
 proskribovat
 proskripce ž.
 proskripční
rrekriminace ž.
 rozepnout, 1. j. rozepnu; rozk. rozepni, rozepněte; příč. rozepnul i rozpjal, rozepjal, rozepnut i rozpjat, rozepjat; podst. jm. rozepnutí (např. kabátu) i rozpětí (např. křídel)
 rozkřičet, 3. mn. rozkřičí
 rozkřiknout (se), příč. rozkřikl (se) i rozkřiknul (se), rozkřiknut
 rozkřikovat (se)
 rozskřípat, 1. j. rozskřípu i rozskřípám; rozk. rozskřípej; podst. jm. rozskřípání
ssakristie i zákristie [-ty-] ž.
 sebekritika [-ty-] ž.
 síťokřídlý
 skříň, -ně ž.
 skříňka i skřínka ž.
 skříňkový i skřínkový
 skříňový
 skřípat, 1. j. skřípu i skřípám; rozk. skřípej; podst. jm. skřípání
 skřipec, -pce m.
 skřípnout, příč. skřípl i skřípnul
 skřípot, -u m.
 skripta, skript s. pomn.
 skřítek, -tka m.
 skřivan, -a m.; skřivaní
 skřivánek, -nka m.; skřivánčí
 spasitel, -e m., mn. 1. -é, 7. -i; Spasitel (Kristus)
 stepat, 1. j. stepu i stepám; rozk. stepej (stlouci naplocho nebo v celek); jiné je ztepat (kniž. zbít, zkritizovat)
 strhat (dolů); jiné je ztrhat (se) (přílišnou námahou nebo kritikou)
 subskribovat
 subskripce ž.
 subskripční
 svolat (vyzvat k sejití, pozvat k jednání); jiné je zvolat (vykřiknout, zavolat)
 syn, -a m., jedn. 5. -u; Syn boží (o Kristovi)
tTheokritos, -ta m.
 transkribovat
 transkripce ž.
 transkripční
uukřičet (se), 3. mn. ukřičí (se)
 ukřižovat
 uskřinout
 uskřípnout, příč. uskřípl i uskřípnul, uskřípnut
 uskřipovat
vveřej, -e ž. (křídlo dveří)
 výkladní (např. skříň)
 vykřičet, 3. mn. vykřičí
 vykřičník, -u m.
 výkřik, -u m.
 vykřiknout, příč. vykřikl i vykřiknul
 vykřísnout, příč. vykřísl i vykřísnul
 vykupitel, -e m.; Vykupitel (Kristus)
 vzkřiknout, příč. vzkřikl i vzkřiknul
 vzkřísit, rozk. vzkřis; příč. vzkříšen; podst. jm. vzkříšení
zzajiskřit
 kristie i sakristie [-ty-] ž.
Naposledy hledáno:

kri, balkán, oddělit, superiorní, kke, koruna, andri, smyčec, frygie, zrůst

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.