Pravidla českého pravopisu

kklábosit, podst. jm. klábosení
 kláda ž., jedn. 7. kládou, mn. 2. klád, 3. kládám atd.
 kladina ž.
 kladivář, -e m.
 kladívko s.
 kladivo s.
 kladka ž.
 kladkostroj, -e m.
 Kladno, -a s.; kladenský
 kladrubský kůň
 Kladsko s.; kladský, mn. -dští
 Kladsko, -a s.; kladský
 Kľak, -u m.; kľacký
 klakson, -u m.
 klamat, 1. j. klamu; rozk. (ne)klam i (ne)klamej, (ne)klamme i (ne)klamejme; podst. jm. klamání
 klamný; klamně
 klan, -u m.
 klanět se, 3. mn. klanějí se i klaní se; rozk. klaněj se i klaň se
 klání s. (potyčka)
 klapat, 1. j. klapu i klapám; rozk. klap i klapej
 klapnout, příč. klapl i klapnul
 Klára, -y ž.
 klarinet, -u m.
 klarinetista [-ty-], -y m.
 klas, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 klasicizmus, -izmu i klasicismus [-zm-], -ismu m.
 klasický
 klasifikace ž.
 klasik, -a m.
 klasika ž.
 klást, 1. j. kladu; rozk. klaď; příč. kladl, kladen
 klášter, -a m.; Sázavský klášter; Anežský klášter (v Praze); dominikánský klášter, klášter (u) alžbětinek apod.
 klášterní
 klastr, -u m.
 klatba, -y ž., mn. 2. -teb
 klátit, rozk. klať; příč. klácen
 Klatovy, -tov m. pomn.; klatovský
 kla i kletý
 Klaudius i Claudius [k-], -dia m.
 Klaudius [-dy-], -dia m.; Klaudie [-dy-], -e ž.
 klaun, -a m.
 klaustrofobie ž.
 klauzule ž., mn. 2. -lí
 klauzura [-zu- i -zú-] ž.
 klauzurní
 klávesa, -y ž.
 klávesnice ž.
 klaviatura [-tu- i -tú-] ž.
 klavír, -u m.
 klavírista, -y m.
 klavírní
 Podobné:
aAeneida [é-] i Aeneis [é-], -idy ž. (název básnické skladby)
 Agathokles, -kla i -klea m.
 aklamace ž.
 Alexandreida i Alexandreis, -idy ž. (název básnické skladby)
 allegro; Allegro (název části hudební skladby)
 Androklos, -kla i Androkles, -kla i -klea m.
 Anežka ž.; Anežský klášter (v Praze)
 august, -a m. (šašek, klaun); vl. jm. August
 autokláv, -u m.
bbaklažán i patlažán, -u m.
cClaudius viz Klaudius
 clavicembalo [kla-čem-] s.
 clavichord [klavich-], -u m.
 čtyřkla
 cyklamát, -u m.
 cyklámen, -menu m. i neskl. s.
dDamokles, -kla i -klea m.; Damoklův meč
 deklamace ž.
 deklamátor, -a m.
 deklamovat
 deklarace ž.; Martinská deklarace
 deklarační
 deklarativní [-ty- i -tý-]
 deklarovat
 deklasovat [-so-]
 doklad, -u m.
 dokládat
 Dukla, - ž.; dukelský
 kladný
 dvojklanost, -i ž.
 dvojkla
eEmauzský klášter (v Praze Na Slovanech)
 Empedokles, -kla i -klea m.
 enkláva, -y ž.
 Eteokles, -kla i -klea m.
fFalklandy, -and m. pomn. (Malvíny); Falklándské (Malvínské) ostrovy; falklandský (malvínský)
 favorit, -a m. živ. (předpokládaný vítěz apod.)
 františkánský; františkánský klášter; Františkánská zahrada (v Praze)
hHerakles, -kla i -klea i Herkules, -la m.; heraklovský, herakleovský, herkulovský
kkletý i kla
 knihkupectví s.; knihkupectví U Zlatého klasu
 Křivoklát, -u m.; křivoklátský
 Křivoklát, -u m.; křivoklátský, mn. -tští
 Kukluxklan i Ku-klux-klan, -u m.
 kupříkladu i ku příkladu (příkladově)
 kvartet, -u m.; Smetanův kvartet Z mého života; Smyčcový kvartet Es-dur, Harfový kvartet (hudební skladby)
 Kyklady, -lad ž. pomn.; kykladský
llad, -u m.; bez ladu a skladu
 legenda ž.; Legenda o svatém Prokopu (název veršované skladby)
 ližina ž. (podklad pod břemeno, trámec)
mMalvíny viz Falklandy
 materiálně-technický [-ny-] (např. základna, zásobování)
 muzeum, -zea s., mn. 2. -zeí, 7. -zei; Národní muzeum; Muzeum skla a bižuterie, Muzeum tělesné výchovy a sportu
nklad, -u m.
 nakládač i nakladač, -e m.
 nakládat, podst. jm. nakládání
 nakladatel, -e m., mn. 1. -é, 7. -i
 nakladatelství s.; nakladatelství Albatros
 nakládka ž.
 kladní (např. vlak)
 kladný (drahý)
 kladový
 naklánět (se), 3. mn. naklánějí (se) i naklání (se)
 naklápěcí (např. ložisko)
 naklást, 1. j. nakladu; rozk. naklaď; příč. nakladl, nakladen
 např. (například i na příklad)
 například i na příklad (příkladově)
 ne-; slova s předponou ne-, kterých se užívá také kladně, viz také pod příslušným slovem kladným
 neoklasicizmus, -izmu i neoklasicismus [-zm-], -ismu m.
 nomenklatura [-tu- i -tú-] ž.
oOakland [oukle-], -u m.; oaklandský
 obklad, -u m.
 obkládač i obkladač, -e m.
 obkládačka ž., jedn. 3., 6. -čce
 obkládačský i obkladačský (např. práce), mn. -čští
 obkládat, podst. jm. obkládání
 obkladní (např. zeď)
 obkladový (např. sklo)
 odkládač i odkladač, -e m.
 odkládat, podst. jm. odkládání
 odkladný
 odklánět, 3. mn. odklánějí i odklání
 odklápět, 3. mn. odklápějí i odklápí
 Oklahoma, -y ž.; oklahomský
ppatlažán i baklažán, -u m.
 Patroklos, -kla m.
 Perikles, -kla i -klea m.
 pisk, -u m. (základ ptačího pera)
 piskla i pískla
 podklad, -u m.
 podkladek, -dku m.
 poklad, -u m.
 pokladna, -y ž.
 pokladní m. i ž. i příd. jm.
 pokladnice ž.
 pokladnický
 pokladník, -a m.; pokladnice ž.
 předpoklad, -u m.
 překlad, -u m.
 překládat, podst. jm. překládání
Naposledy hledáno:

kla, výčit, adres, výčepn, parci, lér, dyř, elmar, výče, odtah

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.