Pravidla českého pravopisu

nnanic (špatně, např. bylo mu nanic)
oon zájm., m., 2. živ. i neživ. ho, jej, jeho, (bez) něho, něj, 3. mu, jemu, (k) němu, 4. živ. ho, jej, jeho, (na) něho, něj, neživ. ho, jej, (na) něj, 6. (o) něm, 7. jím, (s) ním; mn. 1. živ. oni, neživ. ony, 2. jich, (bez) nich atd.; ona ž., 2., 3.,
mmučednický
 mučednictví s.
 mučedník, -a m.; mučednice ž.
 muchomůrka ž.
 mučící (kdo nebo co mučí)
 mučicí (např. nástroj)
 mučírna, -y ž.
 mudrc, mudrce m.
 muezzin [-zi- i -zí-], -a m.
 muflon, -a m.; mufloní
 muftí [-tý], -ho m.
 můj zájm., m., 2. mého, 3. mému, 4. živ. mého, neživ. můj, 6. mém, 7. mým; má i moje ž., 2. mé i mojí, 3. mé i mojí, 4. mou i moji, 6. mé i mojí, 7. mou i mojí; mé i moje s., 2. mého, 3. mému, 4. mé i moje, 6. mém, 7. mým; mn. m. živ. 1. moji i mí,
 muka s. pomn.; boží muka
 mul, -a m., mn. 4., 7. -y i mula, -y ž. (zvíře)
 mul, -u m. (tkanina; humus)
 mulat, -a m.
 multilaterální [-ty-]
 multiplex [-ty-], -u m.
 multiplicita [-ty-] ž.
 multiprocesor [-ty-], -u m.
 multivitaminový [-ty-mi- i -ty-mí-]
 multivitaminový [-ty-mi- i -ty-mí-]
 mumie [mu- i mú-] ž., mn. 2. -mií
 mumifikace ž.
 mumifikovat
 mumraj, -e m.
 munice [-ny-] ž.
 muňka ž.
 Münster [min-], -u m.; münsterský
 můra ž.; můří
 muréna ž.
 muří noha
 Murmansk, -a i -u m.; murmanský
 Murray [mari] neskl. s. i ž.; murrayský
 Museion [-z-], -seia s.
 mušelín, -u m.
 muset i musit, 3. mn. musejí i musí; příč. musel i musil
 muší (k moucha)
 muškát, -u m.
 mušketýr, -a m.
 muskulatura [-tu- i -tú-] ž.
 mušle ž., mn. 2. -lí
 muslim, -a m.
 mustang, -a m.
 můstek, -tku m.; ulice Na Můstku
 mutace ž.
 muž, -e m.
 múza, -y ž. (umělecká schopnost); Múza (bohyně)
 Múza, -zy ž.; múzické umění
 mužatka ž.
 muzeální
 muzejní
 muzejnictví s.
 muzeum, -zea s., mn. 2. -zeí, 7. -zei; Národní muzeum; Muzeum skla a bižuterie, Muzeum tělesné výchovy a sportu
 múzický; Akademie múzických umění
 mužík, -a m. (k muž)
 mužik, -a m. (ruský sedlák)
 muzikál, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 muzikální
 muzikant, -a m.
 muzikantský, mn. -tští
 muzikologie ž.
 mužnět, 3. mn. mužnějí i mužní
 mužný
 mužský, mn. -žští, 2. st. mužštější
 mužství s.
 mužstvo s.
 Podobné:
aabbé m., jedn. 2., 4. abbého, 3. abbému, 6., 7. abbém, mn. 1. abbéové atd., i neskl. m.abdikace [-dy-] ž.
 Abertamy, -am i -amů m. pomn.; abertamský
 absentizmus [-ty-], -izmu i absentismus [-tyzm-], -ismu m.
 absolutizmus [-ty-], -izmu i absolutismus [-tyzm-], -ismu m.
 abstrakcionizmus [-ny-], -izmu i abstrakcionismus [-nyzm-], -ismu m.
 aforizmus, -izmu i aforismus [-zm-], -ismu m.
 agnosticizmus [-ty-], -izmu i agnosticismus [-tycizm-], -ismu m.
 ahistorizmus, -izmu i ahistorismus [-zm-], -ismu m.
 akademie ž., mn. 2. -mií; Akademie věd České republiky; Akademie výtvarných umění; Janáčkova akademie múzických umění; též Akademie (viz § 65)
 akumulace ž.
 akumulátor, -u m.
 albinizmus [-ny-], -izmu i albinismus [-nyzm-], -ismu m.
 algoritmus, -mu m.
 alibizmus, -izmu i alibismus [-zm-], -ismu m.
 alkoholizmus, -izmu i alkoholismus [-zm-], -ismu m.
 alogizmus, -izmu i alogismus [-zm-], -ismu m.
 alpinizmus [-ny-], -izmu i alpinismus [-nyzm-], -ismu m.
 altruizmus, -izmu i altruismus [-zm-], -ismu m.
 amatérizmus, -izmu i amatérismus [-zm-], -ismu m.
 amazonka ž. (mužatka); Amazonka (příslušnice kmene)
 amerikanizmus [-ny-], -izmu i amerikanismus [-nyzm-], -ismu m.
 amoralizmus, -izmu i amoralismus [-zm-], -ismu m.
 Amudarja, -je i -ji ž.; amudarský
 amulet, -u m.
 Amur, -u m.; amurský
 anabolizmus, -izmu i anabolismus [-zm-], -ismu m.
 anachronizmus [-ny-], -izmu i anachronismus [-nyzm-], -ismu m.
 analfabetizmus [-ty-], -izmu i analfabetismus [-tyzm-], -ismu m.
 anarchizmus, -izmu i anarchismus [-zm-], -ismu m.
 anglicizmus, -izmu i anglicismus [-zm-], -ismu m.
 antagonizmus [-ny-], -izmu i antagonismus [-nyzm-], -ismu m.
 antonymum, -yma s.
 antropocentrizmus, -izmu i antropocentrismus [-zm-], -ismu m.
 antropomorfizmus, -izmu i antropomorfismus [-zm-], -ismu m.
 archaizmus, -izmu i archaismus [-zm-], -ismu m.
 astigmatizmus [-ty-ty-], -izmu i astigmatismus [-ty-tyzm-], -ismu m.
 atavizmus, -izmu i atavismus [-zm-], -ismu m.
 ateizmus, -izmu i ateismus [-zm-], -ismu m.
 atp., atpod. (a tak podobně, a tomu podobný)
 austroslavizmus, -izmu i austroslavismus [-zm-], -ismu m.
 automobilizmus, -izmu i automobilismus [-zm-], -ismu m.
 avanturizmus, -izmu i avanturismus [-zm-], -ismu m.
 azimut, -u m.
 azimutální
bbehaviorizmus [bihejvi-], -izmu i behaviorismus [bihejviorizm-], -ismu m.
 bermudský trojúhelník
 Bermudy, Bermud ž. pomn.; Bermudské ostrovy; bermudský
 bilingvizmus, -izmu i bilingvismus [-zm-], -ismu m.
 bizmut, -u m.
 bohemizmus, -izmu i bohemismus [-zm-], -ismu m.
 bonapartizmus [-ty-], -izmu i bonapartismus [-tyzm-], -ismu m.
 botulizmus, -izmu i botulismus [-zm-], -ismu m.
 boží; boží bojovníci, boží muka; Matka boží; Boží tělo, Boží hod i Hod boží (vánoční) (svátky)
 buddhizmus, -izmu i buddhismus [-zm-], -ismu m.
 budižkničemu m., ž. i s. neskl.
 byrokratizmus [-ty-], -izmu i byrokratismus [-tyzm-], -ismu m.
 byronizmus [bajrny- i bajrony-], -izmu i byronismus [bajrnyzm- i bajronyzm-], -ismu m.
 byzantinizmus [-tyny-], -izmu i byzantinismus [-tynyzm-], -ismu m.
ccarizmus, -izmu i carismus [-zm-], -ismu m.
 časopis, -u m., mn. 1., 4., 7. -y; Časopis lékařů českých, Časopis Národního muzea
 čechoslovakizmus, -izmu i čechoslovakismus [-zm-], -ismu m.
 centralizmus, -izmu i centralismus [-zm-], -ismu m.
 centrizmus, -izmu i centrismus [-zm-], -ismu m.
 chiliazmus, -zmu i chiliasmus [-zm-], -smu m.
 chmura ž.
 Chomutov, -a m.; chomutovský
 civilizmus, -izmu i civilismus [-zm-], -ismu m.
 čmoudit, rozk. čmuď i čmoudi; podst. jm. čmoudění
 čmudit, podst. jm. čmudění
 co zájm., 2. čeho, 3. čemu, 4. co, 6. o čem, 7. čím
 Ču-mu-lang-ma, -y ž. (Mount Everest)
 Ču-mu-lang-ma, -y ž. (Mount Everest)
 cynizmus [-ny-], -izmu i cynismus [-nyzm-], -ismu m.
ddadaizmus, -izmu i dadaismus [-zm-], -ismu m.
 daltonizmus [-ny-], -izmu i daltonismus [-nyzm-], -ismu m.
 darwinizmus [-ny-], -izmu i darwinismus [-nyzm-], -ismu m.
 deizmus, -izmu i deismus [-zm-], -ismu m.
 den, dne m., jedn. 3., 6. dni i dnu (ale ve dne), mn. 1., 4. dni i dny, 2. dní i dnů, 3. dnům, 6. dnech, 7. dny; Den lidských práv; Štědrý den; Dny italského filmu
 despotizmus [-ty-], -izmu i despotismus [-tyzm-], -ismu m.
 determinizmus [-ny-], -izmu i determinismus [-nyzm-], -ismu m.
 dítko s., mn. dítky ž., 2. -tek, 3. -tkám, 6. -tkách, 7. -tkami, v přenes. významu i dítka, dítek s.
 dmout, 1. j. dmu; rozk. dmi, dměte; příč. dmul, dmut; podst. jm. dmu
 dogmatizmus [-ty-], -izmu i dogmatismus [-tyzm-], -ismu m.
 dojmout, 1. j. dojmu; příč. dojal, dojat; podst. jm. dojetí
 domoci se i domoct se, 1. j. domohu se i domůžu se, 2. domůžeš se, ..., 3. mn. domohou se i domůžou se; rozk. domoz se; příč. domohl se
 domů přísl.
 dopomoci i dopomoct, 1. j. dopomohu i dopomůžu, 2. j. dopomůžeš, dopomoženo
 Dortmund, -u m.; dortmundský
 dřímat, 1. j. dřímu i dřímám; rozk. dřímej; podst. jm. dřímání
 dualizmus, -izmu i dualismus [-zm-], -ismu m.
 duch, -a m. neživ., jedn. 3., 6. -u, 4. duch i ducha; Duch svatý i svatý Duch (v náboženském významu)
 dům, domu m.; dům U Minuty, dům U Tří lilií; Národní dům na Smíchově, Lidový dům; Obecní dům (v Praze); Dům umělců (např. v Praze); Bílý dům (ve Washingtonu)
eEdmond i Edmund, -a m.
 egocentrizmus, -izmu i egocentrismus [-zm-], -ismu m.
 egoizmus, -izmu i egoismus [-zm-], -ismu m.
 eklekticizmus [-ty-], -izmu i eklekticismus [-ty-zm-], -ismu m.
 empirizmus, -izmu i empirismus [-zm-], -ismu m.
 emu m. neskl. i -ua
 emulze ž.
 entuziazmus, -zmu i entuziasmus [-zm-], -smu m.
Naposledy hledáno:

mu, kamink, nadil, dosla, beroun, zajet, scan, výlet, jsé, žabra

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.