Pravidla českého pravopisu

mmy zájm., 2., 4., 6. nás, 3. nám, 7. námi
 Vyjmenovaná slova:
Mmy zájmeno 1. os. č. mn.,
ale mi (3. p. os. zájmena já)
mmycelium [-cé-], -lia s.
 my (např. houba)
 myčka ž., jedn. 3., 6. -čce
 mýdelný
 mydlice ž.
 mydlina ž.
 mydlit
 mýdlo s.
 Mydlovary, -ar m. pomn.; mydlovarský
 mýdlový
 Myjava, -y ž.; myjavský
 Myjava, -y ž.; myjavský
 mykací (např. stroj)
 mykání s.
 mykaný (např. příze)
 mykat
 Mykény, -kén ž. pomn.; mykénský
 mykologický
 mykologie ž.
 mykoriza [-ri- i -rí-], -y ž.
 mykóza, -y ž.
 Mylhúzy [-lúz], -úz ž. pomn.; mylhúzský
 mýlit (se), 3. mn. mýlí (se); rozk. (ne)myl (se); podst. jm. mýlení
 mýlka ž.
 mylný
 myokard, -u m.
 myom, -u m.
 myopie ž.
 myrha ž.
 myriáda ž.
 myrta ž.
 Myrtilos, -la m.
 mys Dobré naděje
 myš, -i ž., mn. 1., 4. -i, 2. -í, 3. -ím, 6. -ích, 7. -šmi; myší
 mys, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 myšák, -a m.
 mysl, -i ž.
 myšlení s.
 myšlenka ž.
 myslit i myslet, 3. mn. myslí i myslejí; rozk. (ne)mysli; příč. myslil i myslel, myšlen
 myslitel, -e m., mn. 1. -é, 7. -i
 myslivec, -vce m.
 myslivecký
 myslivna, -y ž.
 mysterie [-te- i -té-] ž., mn. 2. -rií
 mysterium [-te- i -té-], -ria s.
 mysticizmus [-ty-], -izmu i mysticismus [-ty-zm-], -ismu m.
 mystický [-ty-]
 mystifikace [-ty-] ž.
 mystik [-ty-], -a m.
 mystika [-ty-] ž.
 mýt, 1. j. myji i myju, 3. mn. myjí i myjou; rozk. myj; příč. myl, myt
 my s.
 mytický [-ty-]
 Mytilena [-lé-], -ny i Mytilene [-éné], -ny i neskl. ž.; mytilenský
 Mytiléné [-ty-] neskl. s.; mytilénský
 mýtina ž.
 mýtit, rozk. myť; příč. mýcen
 mýtné, -ého s.
 mýtný, -ého m.
 mýto s.; vl. jm. Mýto; mýtský, mn. -tští
 Mýto, -a s.; mýtský
 mytologický
 mytologie ž.
 mýtus, -tu m.
 mýval, -a m., mn. 4., 7. -y
 myxomatóza, -y ž.
 Podobné:
aAbertamy, -am i -amů m. pomn.; abertamský
 amor, -a m. (symbol lásky); Amor (v mytologii)
 amyláza, -y ž.
bBahamy, Baham ž. pomn.; Bahamské společenství; Bahamec m.; bahamský
 bezmyšlenkovitý
 bezvědomý; bezvědomě
 Brémy, Brém ž. pomn.; brémský
 Brémy, Brém ž. pomn.; brémský
cchmýr, -u m.
 chmýří s.
 choromyslný
 cikán, -a m.; Cikán (v etnickém smyslu)
 cílevědomý; cílevědomě
 čižmy, -žem ž. mn.
dDidymy, řec. Didymy, -dym ž. pomn.; didymský
 dmýchadlo i dmychadlo s.
 dmýchat, podst. jm. dmýchání
 dobromyslný
 domykat
 domýšlet, 3. mn. domýšlejí i domýšlí; příč. domýšlel, domýšlen; podst. jm. domýšlení
 domyslit i domyslet, 3. mn. domyslí i domyslejí; rozk. domysli, domyslete; příč. domyslil i domyslel, domyšlen; podst. jm. domyšlení
 domýšlivý
 domýt, 1. j. domyji i domyju, 3. mn. domyjí i domyjou; rozk. domyj; příč. domyl, domyt
 Dukelský průsmyk
 mysl, -u m.
 myslný
 dvojsmyslný
hherkules, -la m. (silák); Herkules (v mytologii); herkuleský; herkulovský
 hlemýžď, -dě m.; hlemýždí
 hlemýžďovitý
 hluchoněmý
 hmyz, -u m.; hmyzí
 hmyzožravec, -vce m.
 holicí (např. mýdlo)
jJablunkovský průsmyk
 jednomyslný
kKamýk nad Vltavou, K-u i K-a nad V. m.; (vltavsko)-kamýcký i (vltavo)kamýcký
 Kamýk, -u i -a m.; Kamýk nad Vltavou; (vltavsko)kamýcký i (vltavo)kamýcký, mn. -čtí
 kolmý
 Kosmas, Kosmase i Kosmy m.
 kradmý
 Křesomysl, -a m.
 kumys, -su m.
 kvartet, -u m.; Smetanův kvartet Z mého života; Smyčcový kvartet Es-dur, Harfový kvartet (hudební skladby)
 kvarteto s.; smyčcové kvarteto, České kvarteto (komorní soubor)
llakomý; lakomě
 lehkomyslný
 letmý; letmo
 Litomyšl, -e ž.; litomyšlský
 Litomyšl, -e ž.; litomyšlský
 Lyský průsmyk
mmalomyslnět, 3. mn. malomyslnějí i malomyslní
 malomyslný
 medúza, -y ž.; Medusa [-úz-] i Medúza (v mytologii)
 mesiáš, -e m. (vykupitel, hlasatel myšlenky apod.); vl. jm. Mesiáš
 Miron i Myron, -a m.
 můj zájm., m., 2. mého, 3. mému, 4. živ. mého, neživ. můj, 6. mém, 7. mým; má i moje ž., 2. mé i mojí, 3. mé i mojí, 4. mou i moji, 6. mé i mojí, 7. mou i mojí; mé i moje s., 2. mého, 3. mému, 4. mé i moje, 6. mém, 7. mým; mn. m. živ. 1. moji i mí,
nnachomýtnout se, příč. nachomýtl se
 nadsmyslný
 Nakléřovský průsmyk
 namydlit
 navymýšlet se, 3. mn. navymýšlejí se i navymýšlí se
 nedomykavý
 němý; němě
 Nemyčeves, -vsi i -vse ž.; nemyčevský
 neomylný
 Nepomyšl, -e ž.; nepomyšlský
 nepřímý
 nepromyšlený
 nesmysl, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 nesmyslný
 nestřídmý; nestřídmě
 neúmyslný
 nevědomý; nevědomě
 nevidomý; nevidomě
 Nezamyslice, -ic ž. pomn.; nezamyslický
 neznámý
oobemykat i obmykat
 obepnout, 1. j. obepnu; rozk. obepni, obepněte; příč. obepnul i obepjal, obepnut i obepjat; podst. jm. obepnutí (např. rukama) i obepětí (např. myšlenkami)
 obmykat i obemykat
 ochmýřený
 ochomýtat se, podst. jm. ochomýtání
 ochomýtnout se, příč. ochomýtl se
 odemykat i odmykat
 odhmyzit, podst. jm. odhmyzení
 odmykat i odemykat
 odmýšlet, 3. mn. odmýšlejí i odmýšlí; příč. odmýšlen
 odmyslit i odmyslet, 3. mn. odmyslí i odmyslejí; rozk. odmysli; příč. odmyslil i odmyslel, odmyšlen
 omyl, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 omylný
 omýt, 1. j. omyji i omyju, 3. mn. omyjí i omyjou; rozk. omyj; příč. omyl, omyt; podst. jm. omy
 omývat, podst. jm. omývání
 omyvatelný i omývatelný
 oráč, -e m.; Přemysl Oráč
 osmý
 ozimý (např. ječmen)
 ozřejmět, 3. mn. ozřejmějí i ozřejmí; příč. ozřejměl; podst. jm. ozřejmění (stát se zřejmým)
 ozřejmit, 3. mn. ozřejmí; příč. ozřejmil; podst. jm. ozřejmení (učinit zřejmým)
ppalivoenergetický [-ty-] (např. průmysl)
 panoráma, -ámatu i -amatu s. i -ámy ž.
Naposledy hledáno:

my, vyráž, vytí, sok, yds, namodro, molybden, přeži, přes, vinařství

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.