Pravidla českého pravopisu

nna odiv (stavět)
 na pamětnou
 na předložka; v místních názvech: ulice Na Florenci, ulice Na Kopečku, ulice Na Dlouhém lánu; zahrada Na Valech
 na shledanou (pozdrav)
 na slovo (vzatý)
 na začátku
bbelvedér, -u m. (letohrádek); Belvedér (např. na Pražském hradě)
 bitva, -y ž., mn. 2. bitev; bitva na Bílé hoře (bělohorská bitva), bitva u Domažlic (viz § 68)
ddivadlo s.; Národní divadlo, Osvobozené divadlo, Klicperovo divadlo; Divadlo j. K. Tyla (v Plzni aj.); Divadlo Loutka; Divadlo Na Zábradlí, Divadlo na Vinohradech (v Praze); Hudební divadlo v Karlíně (v Praze); divadlo hudby (druh kulturního zaříze
 dóm, -u m.; Svatovítský dóm (v Praze na Hradě)
 dům, domu m.; dům U Minuty, dům U Tří lilií; Národní dům na Smíchově, Lidový dům; Obecní dům (v Praze); Dům umělců (např. v Praze); Bílý dům (ve Washingtonu)
eEmauzský klášter (v Praze Na Slovanech)
hhospoda ž.; hospoda Na Růžku
kkolej, -e ž.; Klementinská kolej; kolej Jednota; kolej Jarov, kolej Na Větrníku
 koštýř, -e m. (násoska na víno)
mmůstek, -tku m.; ulice Na Můstku
nnaboso i na boso (např. chodit)
 načas i na čas (dočasně)
 načase i na čase (zapotřebí, nutno)
 načerno i na černo (černě; bez povolení apod.)
 načisto i na čisto (např. napsat)
 nadlouho i na dlouho (na dlouhou dobu)
 nadrobno i na drobno (na drobné části)
 nadvakrát i na dvakrát
 nahladko i na hladko (hladce)
 nahrubo i na hrubo (např. nakrájet)
 nakoso i na koso (šikmo)
 nakrátce i na krátce (krátce)
 nakrátko i na krátko (krátce)
 nakřivo i na křivo (křivě)
 nakyselo i na kyselo (např. vejce, čočka)
 nalačno i na lačno (na lačný žaludek)
 nalehko i na lehko (lehce)
 naležato i na ležato (ležatě)
 nalíc i na líc (opak naruby)
 naměkko i na měkko (např. být)
 náměstí s.; Václavské náměstí; náměstí Krále Jiřího z Poděbrad, náměstí Bratří Čapků, náměstí Míru, náměstí Na Stráži
 namodro i na modro (modře; např. o rybě)
 namokro i na mokro (např. žehlit)
 namouduši i na mou duši (opravdu)
 namouvěru i na mou věru (opravdu, skutečně)
 nanečisto i na nečisto (např. napsat)
 naneštěstí i na neštěstí (nešťastnou náhodou)
 naostro i na ostro (např. střílet)
 napadrť i na padrť (např. rozdrtit)
 napevno i na pevno (pevně)
 naplno i na plno (např. otevřít, říci)
 napodiv i na podiv (kupodivu)
 napohled i na pohled (zdánlivě)
 napolovic i na polovic (např. rozdělit)
 napospas i na pospas (všanc)
 na. (například i na příklad)
 naprázdno i na prázdno (zbytečně, nadarmo)
 například i na příklad (příkladově)
 naroveň i na roveň (na stejnou úroveň)
 naruby i na ruby; narub i na rub (rubem navrch)
 narůzno i na různo (různě)
 narůžovo i na růžovo (růžově)
 narychlo i na rychlo (rychle, spěšně)
 naslepo i na slepo (bez dívání)
 nastálo i na stálo (stále)
 nastejno i na stejno (stejně)
 naštěstí i na štěstí (šťastnou náhodou)
 nastokrát i na stokrát (mnohokrát)
 nasucho i na sucho (např. mrznout)
 nasuchu i na suchu (být)
 natřikrát i na třikrát
 natrvalo i na trvalo (trvale)
 natvrdo i na tvrdo (např. vejce)
 navěky i na věky (navždy)
 navýsost i na výsost (svrchovaně)
 nazapřenou i na zapřenou (být někde)
 nazeleno i na zeleno (zeleně)
 naživu i na živu (např. zůstat)
 naznak i na znak (na zádech, na záda)
 nehledě, nehledíc k něčemu, na něco
 Nové Město na Moravě, N-ho M-a na m. s.; novoměstský
ppamátník, -u m.; Památník národního písemnictví; Národní památník na Vítkově (v Praze)
 pasovat (např. na rytíře)
 pláň, -ně ž.; Letenská pláň (v Praze na Letné)
 příkop, -u m.; ulice Na Příkopě
rráz, -u m., mn. 1., 4., 7. -y; ráz na ráz
 restaurace ž.; restaurace U Pinkasů, restaurace Na Růžku; Jihočeská restaurace (např. v Praze)
 Rostov na Donu, R-a na D. m.; rostovský
ssjednat (např. smlouvu, mír); jiné je zjednat (např. pořádek, pomoc, na práci)
 srozuměná, -é ž.; dát na srozuměnou
tteletext, -u m. (textové zprávy na obrazovce)
 Tří králů, na Tři krále (svátek)
uuhel, uhle i uhlu m., mn. 1., 4. -e i -y, 7. -i i -y (k topení, na kreslení)
 úkor, -u m.; na úkor (čeho)
 ulice ž.; Vodičkova ulice, ulice Spálená, ulice Politických vězňů, ulice Na Můstku, ulice U Sjezdového paláce, ulice Bratří Čapků, ulice 5. (Pátého) května apod.
vviděná, -é ž.; na viděnou
 vila, -y ž. (dům); vila Na Vyhlídce apod.
 vlys, -u m., mn. 1., 4., 7. -y (ozdobný pruh na stěně; prkénko k sestavování podlahy)
zzahrada ž.; zahrada Na Valech, Na Baště; Seminářská zahrada (v Praze); Zoologická zahrada (např. v Praze-Troji), Pražská botanická zahrada apod. (instituce); Zahrada Čech (výstava)
 zjednat (např. pořádek, pomoc, na práci); jiné je sjednat (např. smlouvu, mír)
nNaarden [nár-], -u m.; naardenský
 nabádat, podst. jm. nabádání
 náběh, -u m.
 naběhnout, příč. naběhl
 náběr, -u m.
 naběrač, -e m.
 naběračka ž., jedn. 3., 6. -čce
 naběrák, -u m.
 nabídka ž.
 nabídnout, příč. nabídl
 nabíhat
 nabiják, -u m.
 nabíječ, -e m.
 nabíječka ž., jedn. 3., 6. -čce
 nabíjet, 3. mn. nabíjejí i nabíjí
 nabíledni přísl. (být jasné, samozřejmé)
 nabílit, rozk. nabil i nabíli
 nabírat, podst. jm. nabírání
 nabít, 1. j. nabiji i nabiju, 3. mn. nabijí i nabijou; rozk. nabij; příč. nabil, nabit; podst. jm. nabití
 nabízet, 3. mn. nabízejí i nabízí
 nablízko přísl.
 nablízku přísl.
 nabob, -a m.
 nabobtnat i nabotnat
 nabodnout, příč. nabodl i nabodnul, nabodnut i naboden
 náboj, -e m.
 nábojnice ž.
 nábor, -u m.
 nábožensko-sociální (např. hnutí)
 náboženský
 náboženství s.
 nábožný
 nabrat, 1. j. naberu, 2. nabereš, ..., 3. mn. naberou; rozk. naber; příč. nabral, nabrán; podst. jm. nabrání
 nábřeží s.; Smetanovo nábřeží, nábřeží Kapitána Jaroše, nábřeží 17. (Sedmnáctého) listopadu
 nabrousit, rozk. nabrus; příč. nabroušen
 nabýt, 1. j. nabudu i nabydu; rozk. nabuď; příč. nabyl, nabyt; podst. jm. nabytí
 nábytek, -tku m.
 nábytkář, -e m.
 nabývat, podst. jm. nabývání
 nabývatel, -e m., mn. 1. -é, 7. -i
 nač, načpak přísl. (proč)
 náčelnický
 náčelník, -a m.; náčelnice ž.
 načepýřit (se), rozk. načepýři (se) i načepyř (se)
 načež přísl. (potom)
 nach, -u m.
 nacházet, 3. mn. nacházejí i nachází
 nachladit (se), příč. nachlazen; podst. jm. nachlazení
 Náchod, -a i -u m.; náchodský
 nachomýtnout se, příč. nachomýtl se
 nachvat přísl.
 nachýlit (se), rozk. nachyl (se)
 náchylný
 nachylovat (se)
 načichnout, příč. načichl
 náčinek, -nku m.
 náčiní s.
 nacionále s. neskl. (listina obsahující osobní údaje)
 nacionálie, -lií ž. mn. i nacionália, -lií s. mn. (osobní údaje)
 nacionalista, -y m.
 nacionalistický [-ty-]
 nacionalizace ž.
 nacionalizační
 nacionalizmus, -izmu i nacionalismus [-zm-], -ismu m.
 nacionální
 nacista, -y m.
 nacistický [-ty-]
 načisto přísl. (docela)
 načít, 1. j. načnu; rozk. načni, načněte; příč. načal, načat; podst. jm. načetí
 nacizmus, -izmu i nacismus [-zm-], -ismu m.
 nacpat, 1. j. nacpu; rozk. nacpi, nacpěte i nacpete; příč. nacpal, nacpán; podst. jm. nacpání
 nacpávat, podst. jm. nacpávání
 načpět, 3. mn. načpí; rozk. načpi, načpěte; příč. načpěl
 náčrt, -u m.
 náčrtek, -tku m.
 náčrtník, -u m.
 načrtnout, příč. načrtl i načrtnul
 nactiutrhač, -e m.
 nactiutrhačný
 nactiutrhačství s.
 nactiutrhání s.
 nacvičit
 nácvik, -u m.
 nad předložka; v místních názvech: ulice Nad Lesem, ulice Nad Bertramkou, náměstí Nad Bateriemi apod.
 Naďa, -di ž.
 nadace ž.
 nadále přísl.
 nadání s.
 nadaný
 nadarmo přísl.
 nadát se i nadít se, 1. j. nadám se i naději se, 3. mn. nadají se i nadějí se; rozk. naděj se; příč. nadál se; podst. jm. nadání
 nadat, 1. j. nadám
 nádavek, -vku m.
 nadávka ž.
 nadbíhat, podst. jm. nadbíhání
 nadbytečný
 nadbytek, -tku m.
 nadčasový
 nadcházet, 3. mn. nadcházejí i nadchází
 nadchnout, 1. j. nadchnu; příč. nadchl i nadchnul, nadšen (duševně) i nadchnut (načichlý); podst. jm. nadšení i nadchnutí
 Podobné:
aAcharny, řec. Acharnai, -arn ž. pomn.; Acharňané
 adamita, -y m. (příslušník náboženské sekty)
 Adina [-ďi-], -y ž.
 Adolf, -a m.; Adolfa, -y i Adolfina i Adolfína, -y ž.
 adrenalin [-li- i -lí-], -u m.
 adresní (např. kniha)
 adresný (např. projev)
 Adrián i Adrian, -a m.; Adriána i Adriana, -y ž.
 Adriena, -y ž.
 adventivní [-ty- i -tý-] (např. kořeny)
 Aeneida [é-] i Aeneis [é-], -idy ž. (název básnické skladby)
 aerodynamický [a-e-]
 aerodynamika [a-e-] ž.
 Agamemnon, -ona m.
 Agathon, -ona m.
 aglutinace [-ty-] ž.
 Agrippina [-pí-], -ny ž.
 Aigina [-gí-] i Aegina [égí-], -ny ž.
 akademie ž., mn. 2. -mií; Akademie věd České republiky; Akademie výtvarných umění; Janáčkova akademie múzických umění; též Akademie (viz § 65)
 Akarnánie, -ie ž.; akarnánský
 akcionář, -e m.
 Alan, -a m.; Alana, -y ž.
 Albert i Albertýn i Albertin [-tý-], -a m.; Alberta i Albertýna i Albertina [-tý-], -y ž.
 Albín, -a m.; Albína, -y ž.
 alegoricko-symbolický (např. román)
 Alena, -y ž.
 Alexandreida i Alexandreis, -idy ž. (název básnické skladby)
 alfa ve spojeních, např. alfa-záření i záření alfa; °-záření i záření °; alfa-metoda
 allegro; Allegro (název části hudební skladby)
 almanach, -u m.
 alternace ž.
 alternativa [-ty- i -tý-], -y ž.
 alternativní [-ty- i -tý-]
 alternátor, -u m.
 aminokyselina ž.
 ampérhodina ž.
 anabáze ž.
 Anabela, -y ž.
 anabolikum, -ka s.
 anabolizmus, -izmu i anabolismus [-zm-], -ismu m.
 anachronický [-ny-]
 anachronizmus [-ny-], -izmu i anachronismus [-nyzm-], -ismu m.
 anaerobní [an-a-e-]
 anafora ž.
 anaforický
 anagram, -u m.
 anakolut, -u m.
 anakonda ž.
 Anakreon, -ona i -onta m.; anakreontská poezie
 anakreontický [-ty-]
 anakreontik [-ty-], -a m.
 anakreontský, mn. -tští
 analfabet, -a m.
 analfabetizmus [-ty-], -izmu i analfabetismus [-tyzm-], -ismu m.
 analgen, -u m.
 analgetický [-ty-]
 analgetikum [-ty-], -ka s.
 analgezie [-ge- i -gé-] ž.
 analogický
 analogie ž., mn. 2. -gií
 analogově-číslicový (např. převodník)
 analogový (např. počítač)
 anály, -ů m. pomn.
 analytický [-ty-]
 analytik [-ty-], -a m.; analytička ž.
 analytika [-ty-] ž.
 analýza, -y ž.
 analyzátor, -u m.
 analyzovat
 anamnéza, -y ž.
 ananas, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 anapest, -u m.
 anapestický [-ty-]
 anarchický
 anarchie ž.
 anarchista, -y m.
 anarchistický [-ty-]
 anarchizmus, -izmu i anarchismus [-zm-], -ismu m.
 Anastázie ž.
 Anastázie, -e ž.
 Anatol, -a m.; Anatola, -y i Anatolie, -e ž.
 Anatólie, -e ž. (v Turecku); anatolský
 Anatolie, -ie ž.; anatolský
 anatom, -a m.
 anatomicko-fyziologický (např. znak)
 anatomický
 anatomie ž.
 Anaxagoras, -ra m.
 Anaximandros, -ra m.
 Anaximenes, -na m.
 Ancona [-k-], -y ž.; anconský
 angina pectoris [-gí- pek-] ž.
 angína ž.
 angličtina ž.
 anglo-americký i anglicko-americký (např. válka)
 angloamerický (např. literatura)
 anhydrid, -u m. (chemická sloučenina)
 Anna ž.; anenský
 Anna, -y ž.
 Antananarivo, -a s.; antananarivský
Naposledy hledáno:

na, prázdniny, moudřejí, hnoj, vyšetřovat, jednotlivýc, vylaď, opilovat, tlučou, rozpačit

Najít ve Slovníku rýmů Na
Najít rýmy na slovo Na
Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.