Pravidla českého pravopisu

nnavádět, 3. mn. navádějí i navádí
 nával, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 naválet, 3. mn. naválejí i naválí
 navalit, 3. mn. navalí
 Navarra, -y ž.; Navařan m.; navarrský
 navát, 3. j. navěje, 3. mn. navějí i navějou; příč. navál, navát
 navázat, 1. j. navážu, 3. mn. navážou; rozk. navaž; podst. jm. navázání
 navážet, 3. mn. navážejí i naváží
 navážit, rozk. nav
 navážka ž.
 návazný
 navečer přísl. (kvečeru)
 navečeřet se, 3. mn. navečeří se i navečeřejí se; rozk. navečeř se
 navěky i na věky (navždy)
 naven přísl.
 navenek přísl. (zevně)
 návěs, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 náves, návsi ž., mn. 1. -vsi, 3. -vsím, 6. -vsích, 7. -vsemi
 návěsný
 návěst, -i ž.
 navést, 1. j. navedu; rozk. naveď; příč. navedl, naveden
 návěstí s. (např. v letectví)
 návěští s. (oznámení)
 návěstidlo s.
 návěštní
 návěstní (např. znak)
 návětří s.
 návětrný
 navézt, 1. j. navezu; rozk. navez; příč. navezl, navezen
 navíc přísl.
 navigace ž.
 naviják, -u m.
 navíječ, -e m.
 navíječka ž., jedn. 3., 6. -čce (stroj)
 navíjet, 3. mn. navíjejí i navíjí; rozk. navíjej; příč. navíjel, navíjen
 navinout, příč. navinut
 navinulý
 navít, 1. j. naviji i naviju, 3. mn. navijí i navijou; rozk. navij; příč. navil, navit
 návladní, -ího m.
 navlas přísl. (docela, např. navlas stejný)
 navléci i navléct, 1. j. navleču, 3. mn. navlečou; rozk. navleč; příč. navlekl, navlečen
 navlékat i navlíkat, podst. jm. navlékání i navlíkání
 navléknout i navlíknout, příč. navlékl, navléknul i navlíkl, navlíknul
 navlhčit
 navlhnout, příč. navlhl i navlhnul
 návnada ž.
 navnadit, příč. navnaděn
 návod, -u m.
 navodit, 3. mn. navodí; podst. jm. navodění i navození
 navonět, 3. mn. navoní i navonějí; rozk. nav
 navozit, rozk. navoz; příč. navožen
 navracet, 3. mn. navracejí i navrací; příč. navracen
 návrat, -u m.
 navrátit (se), rozk. navrať (se); příč. navrácen
 návratný
 navrch přísl. i předl.
 navrchu přísl.
 návrh, -u m.
 návrhář, -e m.
 navrhnout, příč. navrhl, navržen
 návrší s.
 návštěva, -y ž.
 navštívenka ž.
 navštívit, rozk. navštiv; příč. navštíven
 návyk, -u m.
 navykat
 navyklý
 navyknout, příč. navykl
 návykový
 navymýšlet se, 3. mn. navymýšlejí se i navymýšlí se
 navýsost i na výsost (svrchovaně)
 navzájem přísl.
 navzdor, navzdory přísl. i předl.
 navždy, navždycky přísl.
 Podobné:
bbílý, 2. st. bělejší; Bílá hora (návrší); Bílá Hora (osada); Bílé Karpaty; Bílé moře
ddoutnavka ž.
hhistorickosrovnávací (např. metoda)
kkanava, -y ž.
 koštér, -a m. (ochutnávač)
lliknavět, 3. mn. liknavějí i liknaví
 liknavý
mměňavka ž.
 měňavý
nnadosmrti přísl. (navždy)
 nadto přísl. (kromě toho, navíc)
 napínavý
 naruby i na ruby; narub i na rub (rubem navrch)
 naskrz, naskrze, naveskrz, naveskrze přísl.
 nenávidět, 3. mn. nenávidí i nenávidějí
 nenávist, -i ž.
 nenávistný
 nenavratitelný
 nenávratný
oobjednávat
 objednávatel i objednavatel, -e m., mn. 1. -é, 7. -i
 objednávka ž.
 ochutnávač i ochutnavač, -e m.
 ochutnávka ž.
ppopínavý
 porovnávat, podst. jm. porovnávání
 přilnavý
 přiznávat, podst. jm. přiznávání
 prolínavý
rradionavigace [-dy-] ž.
 rozeznávat, podst. jm. rozeznávání
 Rožňava, -y ž.; rožňavský
ssinavý
 Skandinávie [-dy-] ž.; Skandinávec, -vce m.; skandinávský; Skandinávský poloostrov
 Skandinávie [-dy-], -e ž.; Skandinávec m.; skandinávský
 Skandinávský poloostrov [-dy-]
 stahat (dolů nebo dohromady); jiné je ztahat (unavit)
tTrnava, -y ž.; trnavský
uumdlít i umdlet, 1. j. umdlím, 3. mn. umdlejí i umdlí; rozk. (ne)umdli; příč. umdlel, umdlen (zeslábnout, ztratit sílu, unavit se)
 únava, -y ž.
 unavit (se)
 únav
 urovnávat
vvoňavka ž.
 voňavý
 vyjednávač i vyjednavač, -e m.
 vykonavatel, -e m., mn. 1. -é, 7. -i
 vypínavý
 vyznav, -e m.
 vyznavačský, mn. -čští
 vyznávat, podst. jm. vyznávání
 vzlínavý
zzaměstnavatel, -e m., mn. 1. -é, 7. -i
 zažehnávat, podst. jm. zažehnávání
 znavený
 ztahat (unavit); jiné je stahat (dolů nebo dohromady)
Naposledy hledáno:

nav, nadiju, průmysl, useď, bibracte, gf, zesychat, oštěpek, neoby, spořitelna

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.