Pravidla českého pravopisu

nnimbostratus [ny-], -tu m.
 nimbus [ny-], -bu m.
 Nimes [nym] neskl.s.; nimeský
 nimrod [ni- i ny-], -a m.
 Podobné:
aanimace [-ny-] ž.
 animální [-ny-]
 animátor [-ny-], -a m.
 animovaný [-ny-]
 animozita [-ny-] ž.
cčnět i čnít, 1. j. čním, 3. mn. ční i čnějí; rozk. čni, čněte; příč. čněl
jjenž zájm., m., 2. jehož, (bez) něhož, 3. jemuž, (k) němuž, 4. živ. jehož, jejž, neživ. jejž, 6. (o) němž, 7. jímž, (s) nímž; jež ž., 2., 3., 6. a 7. jíž, níž, 4. již, (pro) niž; jež s., 2. jehož, (bez) něhož, 3. jemuž, (k) němuž; 4. jež, (na) něž,
mminimalistický [-ny-ty-]
 minimalizace [-ny-] ž.
 minimální [-ny-]
 minimum [-ny-], minima s.
oodnímat, podst. jm. odnímání
 on zájm., m., 2. živ. i neživ. ho, jej, jeho, (bez) něho, něj, 3. mu, jemu, (k) němu, 4. živ. ho, jej, jeho, (na) něho, něj, neživ. ho, jej, (na) něj, 6. (o) něm, 7. jím, (s) ním; mn. 1. živ. oni, neživ. ony, 2. jich, (bez) nich atd.; ona ž., 2., 3.,
ppanímáma, -y ž.
 planimetr [-ny-], -u m.
 planimetrický [-ny-]
 planimetrie [-ny-] ž.
sseškrábat i seškrabat, 1. j. seškrábu, seškrabu i seškrábám, seškrabám; rozk. seškrab, seškrábej i seškrabej; podst. jm. seškrábání i seškrabání (škrábáním odstranit z povrchu); jiné je zeškrábat i zeškrabat (poškrábat)
 seštípat, 1. j. seštípu i seštípám; rozk. seštípej; podst. jm. seštípání (štípáním odstranit); jiné je zeštípat (velmi poštípat)
 sklepat, 1. j. sklepu i sklepám; rozk. sklepej (klepáním střást, upravit)
 skopat, 1. j. skopu i skopám, 3. mn. skopou i skopají; rozk. skopej (shora nebo dohromady); jiné je zkopat (kopáním upravit; pokopat někoho)
 sletovat (letováním spojit)
 slíbat (líbáním setřít); jiné je zlíbat (někoho)
 slisovat (lisováním stlačit); jiné je zlisovat (lisováním zformovat)
 smazat, 1. j. smažu, 3. mn. smažou; rozk. smaž (mazáním setřít); jiné je zmazat (umazat)
 snímač, -e m.
 snímat, podst. jm. snímání
 snímek, -mku m.
 snímkovat
 sníst, 1. j. sním, 3. mn. snědí; rozk. sněz; příč. snědl, sněden
 snít, 1. j. sním, 3. mn. sní; příč. snil; podst. jm. snění
 spéci i spéct, 1. j. speču, 3. mn. spečou; rozk. speč; příč. spekl, spečen (pečením spojit); jiné je zpéci i zpéct (pečením spotřebovat)
 spilovat (pilováním odstranit)
 společnost, -i ž.; Společnost Národního muzea; společnost s ručením omezeným (zkr. s. s r. o. i s. r. o.)
 stavit, příč. staven (tavením spojit); jiné je ztavit (roztavit)
 stesat, 1. j. stešu i stesám, 3. mn. stešou i stesají; rozk. steš i stesej (tesáním upravit); jiné je ztesat (tesáním zhotovit)
 švejk, -a m. (člověk s chováním Švejka); Švejk (románová postava)
ttatar, -a m. (člověk, s nímž je obtížné se domluvit)
uuměnímilovný
vvnímat, podst. jm. vnímání
 vnímavý
zzbrousit, rozk. zbrus; příč. zbroušen (broušením odstranit nebo nabrousit; přeneseně též křížem krážem projít); viz i sbrousit
 zeškrábat i zeškrabat, 1. j. zeškrábu, zeškrabu i zeškrábám, zeškrabám; rozk. zeškrab, zeškrábej i zeškrabej; podst. jm. zeškrábání i zeškrabání (poškrábat); jiné je seškrábat i seškrabat (škrábáním odstranit z povrchu)
 zeštípat, 1. j. zeštípu i zeštípám; rozk. zeštípej; podst. jm. zeštípání (velmi poštípat); jiné je seštípat (štípáním odstranit)
 zevšednět, 3. mn. zevšednějí i zevšední; příč. zevšedněl (stát se všedním)
 zintenzivnět [-zi- i -zí-], 3. mn. zintenzivnějí i zintenzivní; příč. zintenzivněl (stát se intenzivním)
 zintimnět [-ty-], 3. mn. zintimnějí i zintimní; příč. zintimněl (stát se intimním)
 zkopat, 1. j. zkopu i zkopám, 3. mn. zkopou i zkopají; rozk. zkopej (kopáním upravit; pokopat někoho); jiné je skopat (shora nebo dohromady)
 zlíbat (někoho); jiné je slíbat (líbáním setřít)
 zlisovat (lisováním zformovat); jiné je slisovat (lisováním stlačit)
 zmazat, 1. j. zmažu, 3. mn. zmažou; rozk. zmaž (umazat); jiné je smazat (mazáním setřít)
 zmezinárodnět, 3. mn. zmezinárodnějí i zmezinárodní; příč. zmezinárodněl (stát se mezinárodním)
 znervóznět, 3. mn. znervóznějí i znervózní; příč. znervózněl (stát se nervózním)
 zpéci i zpéct, 1. j. zpeču, 3. mn. zpečou; rozk. zpeč; příč. zpekl, zpečen (pečením spotřebovat); jiné je spéci i spéct (pečením spojit)
 zpopulárnět, 3. mn. zpopulárnějí i zpopulární; příč. zpopulárněl (stát se populárním)
 ztavit, příč. ztaven (roztavit); jiné je stavit (tavením spojit)
 ztesat, 1. j. ztešu i ztesám, 3. mn. ztešou i ztesají; rozk. zteš i ztesej (tesáním zhotovit); jiné je stesat (tesáním upravit)
Naposledy hledáno:

nim, dlejší, kosodélník, úpice, těče, eňí, diop, dorazit, chvilka, tematizace

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.