Pravidla českého pravopisu

ppřes předl.; ve spojení přese [-ze] všechno, přes to přese všecko
ppřesčas i přes čas (nad stanovený čas)
 přesmíru i přes míru (přespříliš)
ppřesadit, příč. přesazen
 přesah, -u m.
 přesáhnout, příč. přesáhl, přesažen
 přesahovat
 presbytář, -e m.
 presbyterium [-te- i -té-], -ria s.
 přesčas, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 přesčasový
 přeschnout, příč. přeschl i přeschnul, přeschnut
 přesévat i přesívat, podst. jm. přesévání i přesívání
 přesídlenec, -nce m.
 přesídlit
 přesídlovat i přesidlovat
 přesila, -y ž.
 přeskřípnout, příč. přeskřípl i přeskřípnul
 přeskřipovat
 přesladit, příč. přeslazen
 přeslechnout (se), příč. přeslechl (se)
 přeslen, -u m.
 přeslice ž.
 přeslička ž., jedn. 3., 6. -čce
 přeslýchat (se), podst. jm. přeslýchání
 přesmyčka ž., jedn. 3., 6. -čce
 přesmyk, -u m.
 přesmýkat, podst. jm. přesmýkání
 přesmyknout i přesmýknout, příč. přesmykl i přesmýkl
 přesmykovat
 přesnídávka ž.
 přesný
 přespočetný
 přespříliš přísl.
 přespříští
 přestárlý
 přestat, 1. j. přestanu; rozk. přestaň; příč. přestal; podst. jm. přestání
 přestát, 1. j. přestojím; rozk. přestůj; příč. přestál; podst. jm. přestání
 přestavba, -y ž.
 přestavět, 3. mn. přestavějí i přestaví; rozk. přestavěj i přestav; příč. přestavěl, přestavěn
 přestavit, 3. mn. přestaví; rozk. přestav; příč. přestavil, přestaven
 přestávka ž.
 prestiž [-ty-], -e m. i ž.
 přesto přísl. i spojka
 přestože spojka
 přestřihat i přestříhat, podst. jm. přestřihání i přestříhání
 přestřihávat i přestříhávat
 přestřihnout, příč. přestřihl, přestřižen
 přestřihovat
 přestupní (např. stanice)
 přestupný (např. rok)
 přestylizovat
 presumpce [-su-] ž.
 přesvědčit, rozk. přesvědč i přesvědči, přesvědčte i přesvědčete; příč. přesvědčen
 přesychat i přesýchat, podst. jm. přesychání i přesýchání
 přesycovat
 přesyp, -u m.
 přesýpací (např. hodiny)
 přesypat (dok.), 1. j. přesypu i přesypám; rozk. přesyp i přesypej; podst. jm. přesypání
 přesýpat (nedok.), 1. j. přesýpám; rozk. přesýpej; podst. jm. přesýpání
 přesypávat, podst. jm. přesypávání
 přesytit, příč. přesycen
 Podobné:
ddekomprese [-se] ž.
 dekompresor [-sor], -u m.
 deprese [-se] ž.
 depresivní [-si- i -sí-]
 duna ž. (písečný přesyp)
eespreso s.
 expres přísl. i příd. jm. neskl.
 expres, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 expresionista [-ny-], -y m.
 expresionistický [-nysty-]
 expresionizmus [-ny-], -izmu i expresionismus [-nyzm-], -ismu m.
 expresivní [-si- i -sí-]
 expres
iimpresário, -ria m., mn. 1. -riové, 4. -rie, 6. -riích, 7. -rii
 imprese [-se] ž.
 impresionista [-ny-], -y m.
 impresionistický [-nysty-]
 impresionizmus [-ny-], -izmu i impresionismus [-nyzm-], -ismu m.
kkomprese [-se] ž.
 kompresor [-sor], -u m.
 krédo s. (přesvědčení); Krédo (část mše)
nnapřesrok přísl.
 neoimpresionizmus [-ny-], -izmu i neoimpresionismus [-nyzm-], -ismu m.
pprůkazný (přesvědčivý)
rrepresálie [-sá-], -lií ž. mn.
 represe [-se] ž.
 represivní [-si- i -sí-]
tturbokompresor [-sor], -u m.
uupřesnit
zzpřesnit
 zpřesňovat
Naposledy hledáno:

upřes, pres, biscit, vykviknout, refu, svěc, ukazatel, uklidit, linný, chybět

Najít ve Slovníku rýmů Pres
Najít rýmy na slovo Pres
Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.