Pravidla českého pravopisu

rrub, -u m.
 rubáš, -e m.
 rubat, 1. j. rubám i rubu; rozk. rubej
 rubelit, -u m.
 rubidium [-bídy-], -dia s.
 Rubikon, -onu m.
 rubín, -u m.
 rubl, -e i -u m., mn. 1., 4. -e i -y, 7. -i i -y
 rubrika ž.
 ručník, -u m.
 Rudá řeka
 rudbekie ž., mn. 2. -kií
 Rudé moře
 rudiment [-dy-], -u m.
 rudimentální [-dy-]
 rudimentární [-dy-]
 rudní (např. žíla)
 rudný (např. důl)
 rudoarmějec, -jce m.
 rudoch, -a m.
 rudohnědý apod.
 Rudohoří s.; rudohorský
 Rudohoří, -í s.; rudohorský
 Rudolf, -a m.; Rudolfa, -y ž.
 Rudolfína i Rudolfina, -y ž.
 rudolfínský (např. sbírky)
 rudý
 Ruhr [rúr], -u m.; ruhrský
 ruina, -y ž., mn. 2. ruin
 ruinovat
 Rujana, -y ž.; rujanský
 ruka ž., mn. 1., 4. ruce, 2. rukou, 3. rukám, 6. rukou i rukách, 7. rukama
 rukáv, -u m.
 rukavice ž.
 rukávník, -u m.
 rukodělný
 rukojeť i rukověť, -ti ž., mn. 1., 4. -ti, 3. -tím, 6. -tích, 7. -ťmi
 rukojmí, -ího m. i -í s.
 rukopis, -u m., mn. 1., 4., 7. -y; Rukopis královédvorský i Královédvorský rukopis, Rukopis hradecký i Hradecký rukopis (literární památky)
 rukopisný
 rula, -y ž.
 ruláda i roláda ž.
 ruleta ž.
 rulík, -u m.
 rumba, -y ž.
 Rumburk, -a i -u m.; rumburský
 Rumburk, -a i -u m.; rumburský, mn. -rští
 rumělka ž.
 ruměnec, -nce m.
 ruměnost, -i ž.
 ruměný
 rumpál, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 Rumunsko s.; Rumun, -a m.; rumunský
 Rumunsko, -a s.; Rumun m.; rumunský
 runa ž.
 runway [ranvej], -ye i ranvej, -je m. i ž.
 Rupert, -a m.
 rupie ž., mn. 2. -pií
 ruptura [-tu- i -tú-] ž.
 rusalka ž. (víla); Rusalka (opera)
 rusista, -y m.
 rusistický [-ty-]
 rusistika [-ty-] ž.
 Rusko s.; Rus, -a m.; ruský, mn. -ští
 Rusko, -a s.; Ruská federace; Rus m.; ruský
 rusofil, -a m., mn. 4., 7. -y
 rusovláska ž.
 růst, -u m.
 růst, 1. j. rostu; rozk. rosť, rosťte; příč. rostl
 rustikální [-ty-]
 ruština ž.
 rusý
 Rút i Ruth [rút], -y i neskl. ž.
 ruthenium [-tény-], -nia s.
 rutina [-ty-] ž.
 rutinér [-ty-], -a m.
 rutinní [-ty-]; rutinně
 rutinovaný [-ty-]
 růž, -e ž. (na rty)
 růže ž.
 Růžena, -y ž.
 růženec, -nce m.
 růženín, -u m.
 růžice ž.
 různice ž.
 různoběžník, -u i -a m.
 různoběžný
 různorodý
 různostranný
 různý
 růžolící
 Ružomberok, -rku m.; ružomberský
 růžově fialový apod.
 růžovět, 3. mn. růžovějí i růžoví
 růžovka ž.
 růžovošedý apod.
 růžový
 Ruzyně ž.; ruzyňský, mn. -ňští
 Ruzyně, -ně ž.; ruzyňský
 Podobné:
aaltruista, -y m.
 altruistický [-ty-]
 altruizmus, -izmu i altruismus [-zm-], -ismu m.
 Avaři, -rů m. mn.
bBaltimore [bóltymór], -ru m.; baltimorský
 Bangkok, -u m. (Krungthep); bangkocký
 bedra s. pomn., 2. -der, 3. -rům i -rám, 6. -rech i -rách, 7. -ry i -rami
 Bejrút, -u m.; bejrútský
 Bejrút, -u m.; bejrútský, mn. -tští
 Bělorusko, -a s.; Běloruská republika; Bělorus m.; běloruský
 Bělorusko, -a s.; Bělorus, -a m.; běloruský, mn. -ruští
 beran, -a m.; beraní; Beran (souhvězdí zvěrokruhu)
 Beringův průliv
 bestseler i bestseller [-se-], -eru m.
 bezesporu i beze sporu (nesporně)
 bezporuchový
 Bílá Rus, B-é R-si ž.
 bilirubin [-bi- i -bí-], -u m.
 blíženec, -nce m.; Blíženci, -ů m. mn. (souhvězdí zvěrokruhu)
 borůvčí s.
 borůvka ž.
 brát, 1. j. beru, 2. j. bereš, ..., 3. mn. berou; rozk. ber; příč. bral, brán; podst. jm. braní
 bratr, -a m., mn. 1., 5. bratři, 2. bratrů, 3. bratrům atd., vedle toho v určitých významech 1. bratří, 2. bratří, 3. bratřím atd.; čeští bratři i čeští bratří; Bratři v triku (filmové studio)
 brontosaurus [-sau-], -ra m.
 brousit, rozk. brus; příč. broušen; podst. jm. broušení
 bručet, 3. mn. bručí
 Bruggy, Brugg ž. pomn.; bruggský
 brukev, -kve ž.
 brunátný
 Bruncvík, -a m.
 Brunej, -e ž.; Brunejec m.; brunejský
 brunet, -a m.; bruneta i brunetka ž.
 Bruno, -a m.; Bruna, -y ž.
 Brunšvicko, -a s.; brunšvický
 brus, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 Brusel, -u m.; bruselský
 Brusel, -u m.; bruselský
 brusič, -e m.
 brusičský, mn. -čští
 brusičství s.
 brusinka ž.
 brusírna, -y ž.
 bruska ž.
 bruslař, -e m.
 brusle ž., mn. 2. -lí
 bruslit
 brutalita ž.
 brutální
 brutto
 Brutus [-rú], -ta m.
 Burundi [-dy-] neskl. s.; Burundská republika; Burunďan m.; burundský
 býk, -a m.; býčí; Býk (souhvězdí zvěrokruhu)
cčasopis, -u m., mn. 1., 4., 7. -y; Časopis lékařů českých, Časopis Národního muzea
 centrum, -ra s.; obchodní dům Centrum
 Cerber, Cerberus viz Kerber, Kerberos
 černý; černé divadlo (druh divadla); Černé divadlo (divadlo v Praze); Černé moře; Černá hora (vrch)
 červený; Červený kříž; Červená sedma (kabaretní soubor); Červená karkulka (Karkulka, pohádková bytost); Červená kniha ohrožených druhů
 česko-ruský (např. slovník)
 český; Česká republika; česká vláda; Česká národní banka; České vysoké učení technické (v Praze); česká dvorská kancelář (hist.); české země i České země (země Koruny české), České království i Království české, Země česká (jako hist. státní celek);
 cherub, -a i cherubín, -a m.
 chirurg, -a m.; chiruržka i chirurgyně ž., mn. 2. -yň i -yní
 chirurgický
 chirurgie ž.
 chřoupat i chřupat, 1. j. chřoupu, chřupu i chřoupám, chřupám; rozk. chřoupej i chřupej
 Chrudim, -i i -ě ž., 3., 6. -i, 7. -í; chrudimský
 Chrudim, -i i -ě ž.; chrudimský
 cidre [sidr], -ru m.
 čingischán, -a m. (krutovládce); vl. jm. Čingischán
 cirus, -ru i -rusu m., mn. 1., 4., 7. -ry i -rusy
 čirůvka ž.
 císařství s.; císařství mexické (dř.); druhé císařství (ve Francii) (viz § 88)
 citrus, -su m., mn. 1., 4., 7. -sy
 Crusoe [krúsou i krúzou], -soea [-soua i -zoua] m.
 čtyřruční
 čtyřúhelník, -u i -a m.
 cukrú citosl.
 Cyprus viz Kypros
 Cyrus viz Kyros
ddekorum [-ko- i -kó-], -ra s.
 Delaware [delevr], -ru m.; delawarský
 desetikoruna i desítikoruna ž.
 destrukce ž.
 destrukční
 destruktivní [-ty- i -tý-]
 destruovat, 3. j. destruuje
 dinosaurus [dy-sau-], -ra m.
 divadlo s.; Národní divadlo, Osvobozené divadlo, Klicperovo divadlo; Divadlo j. K. Tyla (v Plzni aj.); Divadlo Loutka; Divadlo Na Zábradlí, Divadlo na Vinohradech (v Praze); Hudební divadlo v Karlíně (v Praze); divadlo hudby (druh kulturního zaříze
 dobrat, 1. j. doberu, 2. dobereš, ..., 3. mn. doberou; rozk. dober; příč. dobral, dobrán; podst. jm. dobrání
 dobrodruh, -a m.; dobrodružka ž.
 dobrodružný
 dobrodružství s.
 Dobrudža, -e ž., 3., 6. -i, 4. -u, 7. -ou; dobrudžský, mn. -džští
 Dobrudža, -e ž.; Dobrudžan m.; dobrudžský
 doorat, 1. j. doořu i doorám, 2. doořeš i dooráš, ..., 3. mn. doořou i doorají; rozk. doorej
 dorůst, 1. j. dorostu; rozk. dorosť; příč. dorostl
 dorůstat
 dovrchu přísl. (vzhůru)
 dovřít, 1. j. dovřu, 3. mn. dovřou; rozk. dovři; příč. dovřel, dovřen
 drát, 1. j. deru, 2. j. dereš, ..., 3. mn. derou; rozk. der; příč. dral, drán; podst. jm. draní
 dřít, 1. j. dřu, 3. mn. dřou; rozk. dři; příč. dřel, dřen; podst. jm. dření
Naposledy hledáno:

, , ozobí, gothaj, též, oznobenina, ede, spor, dovedl, odlišn

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.