Pravidla českého pravopisu

rrabat, -u m.
 Ra s. (hrad, obec); rabský
 rabín, -a m.
 Rabyně ž.; rabyňský, mn. -ňští
 Rabyně, -ně ž.; rabyňský
 racek, -cka m., mn. 1. -cci i -ckové; racčí
 racemát, -u m.
 rachitický [-ty-]
 rachitida [-ty- i -tý-] i rachitis [-ty-], -tidy ž.
 rachitik [-ty-], -a m.
 račí (k rak)
 racionalista, -y m.
 racionalistický [-ty-]
 racionalizace ž.
 racionalizační
 racionalizátor, -a m.
 racionalizmus, -izmu i racionalismus [-zm-], -ismu m.
 racionální
 řad, -u m. (řada)
 řád, -u m.; Řád bílého lva; Řád T. G. Masaryka
 rád, ráda, rádo; nerad
 řada ž.
 rada ž.; Rada bezpečnosti OSN; Bezpečnostní rada státu; Rada města Zlína, Obecní rada v (Horní Bříze)
 rada; Rada bezpečnosti OSN; Bezpečnostní rada státu; ...
 Radan, -a m.; Radana, -y ž.
 radar, -u m.
 Radbuza, -y ž.; radbuzský
 Radbuza, -y ž.; radbuzský, mn. -zští
 rádce, -ce m., jedn. 5. -ce; rádkyně ž., mn. 2. -yň i -yní
 rádcovský
 raději, radši přísl.
 Radek i Radko, -dka m.; Radka, -y ž.
 řádek, -dku m. i řádka, -y ž.
 Radhošť, -tě m.; radhošťský
 Radhošť, -tě m.; radhošťský, mn. -šťští
 radiace [-dy-] ž.
 radiální [-dy-]
 radián [-dy-], -u m. (zn. rad)
 radiant [-dy-], -u m.
 radiátor [-dy-], -u m.
 řadící (kdo nebo co řadí)
 řadicí (např. páka)
 radikál [-dy-], -a m. živ., mn. 4., 7. -y
 radikál [-dy-], -u m. neživ., mn. 1., 4., 7. -y
 radikalizmus [-dy-], -izmu i radikalismus [-dy-zm-], -ismu m.
 radikalizovat [-dy-]
 radikální [-dy-]
 Radim, -a m.
 rádio [-dy-], -dia s.
 radioaktivita [-dy-ty-] ž.
 radioaktivní [-dy-ty- i -dy-tý-]
 radioamatér [-dy-], -a m.
 radioelektronika [-dy-ny-] ž.
 radiofonie [-dy-ny-] ž.
 radiofonní [-dy-]
 radiografie [-dy-] ž.
 radioizotop [-dy-], -u m.
 radiolog [-dy-], -a m.; radioložka ž.
 radiologický [-dy-]
 radiologie [-dy-] ž.
 radiolokace [-dy-] ž.
 radiolokátor [-dy-], -u m.
 radiometrický [-dy-]
 radionavigace [-dy-] ž.
 radionuklid [-dy-], -u m.
 radiotechnický [-dy-ny-]
 radiotechnika [-dy-ny-] ž.
 radiotelegrafie [-dy-] ž.
 radiotelekomunikace [-dy-ny-] ž.
 radioteleskop [-dy-], -u m.
 radioteleskopický [-dy-]
 rádiovka [-dy-] ž.
 rádiový [-dy-] (k rádio)
 radiový [rády-] (k radium)
 radista [-dy-], -y m.
 radit, podst. jm. radění
 řádit, podst. jm. řádění
 řadit, příč. řaděn i řazen; podst. jm. řadění i řazení
 radium [rády-], -dia s.
 rádius [-dy-], -dia m.
 radix [-dy-], -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 řádkovat
 radlice ž.
 rádlo s.
 Radmil, -a m.; Radmila, -y ž.
 radní m. i ž. i příd. jm.
 radnice ž.; Staroměstská radnice (v Praze)
 řádný
 rádoby přísl.
 rádoby- ve složeninách, např. rádobyvtipný, rádobyumění apod.
 Radobyčice, -ic ž. pomn.; radobyčický
 Radobyle, -e ž.; radobylský
 Radomil, -a m.; Radomila, -y ž.
 Radomír, -a m.; Radomíra, -y ž.
 Radomyšl, -e ž.; radomyšlský
 radon, -u m.
 Radoslav -a m.; Radoslava, -y ž.
 radost, -i ž.
 radostný
 Radouň, 2.p Radouně ž., radouňský; název obce
 Podobné:
aa jour [ažúr] (franc.)
 a la [ala] (franc.)
 Abdéry, -dér ž. pomn.; Abdéřané, abdérský
 aberace ž.
 abradovat
 Abrahám i Abraham, -a m.
 Abrahám i Abraham, -a m.
 abrahámoviny, -in ž. pomn.
 abraze ž.
 abrazivní [-zi- i -zí-]
 abstrahovat
 abstrakce ž.
 abstrakcionizmus [-ny-], -izmu i abstrakcionismus [-nyzm-], -ismu m.
 abstrakční
 abstrakt, -u m.
 abstraktní
 abstraktum, -ta s.
 accelerando [ače-]
 adaptovat (přizpůsobit, upravit)
 administrace [-ny-] ž.
 administrativa [-ny-ty- i -ny-tý-], -y ž.
 administrativní [-ny-ty- i -ny-tý-]
 admirál, -a m., mn. 4., 7. -y
 admiralita ž.
 adstrát, -u m.
 advokatura [-tu- i -tú-] ž.
 aerace [a-e-] ž.
 aféra ž.
 agentura [-tu- i -tú-] ž.
 aglomerace ž.
 aglomerát, -u m.
 agrární
 agrárnický
 agrárník, -a m.
 agrikultura [-tu- i -tú-] ž.
 akcelerace ž.
 Akkra, -y ž.; akkerský
 akropole i akropolis, -le ž. (ústřední část hradiště apod.); vl. jm. Akropole i Akropolis
 akupunktura [-tu- i -tú-] ž.
 Alexandr i Alexandros i Alexander, -dra m.
 Alexandr, -a m.; Alexandra, -y ž.
 algebra ž.
 algebraický
 algol, -u m.; programovací jazyk Algol
 aliterace ž.
 all right [ól rajt] (angl.)
 alveolára ž.
 Alžír, -u m. (město); Alžírsko s.; Alžířan, -a m.; alžírský
 Alžírsko, -a s.; Alžírská demokratická a lidová republika; Alžířan m.; alžírský
 ambra ž.
 amfiteatrální
 amfora ž.
 Amiranty, -ant ž. pomn.; amirantský
 Amor, -ra m.
 amoralizmus, -izmu i amoralismus [-zm-], -ismu m.
 amorální
 ampér, -u m. (jednotka intenzity el. proudu, zn. A); vl. jm. Ampére [-pér], -ra m.
 anafora ž.
 anagram, -u m.
 Anaxagoras, -ra m.
 Anaximandros, -ra m.
 Ándhrapradéš, -e m.; ándhrapradéšský
 Andorra la Vella [velja], A-y la V. ž.; andorrský
 Andorra, -y ž.; Andorrské knížectví; Andořan m.; andorrský
 Anežka ž.; Anežský klášter (v Praze)
 Angara, -y ž.; angarský
 angloamerický (např. literatura)
 angora ž.
 Ankara, -y ž.; ankarský
 Ankyra, -ry ž.; dn. Ankara
 antidemokratický [-ty-ty-]
 antracen [-ce- i -cé-], -u m.
 antracenový [-ce- i -cé-]
 antracit, -u m.
 aparát, -u m.
 aparatura [-tu- i -tú-] ž.
 apertura [-tu- i -tú-] ž.
 apretura [-tu- i -tú-] ž.
 arab, -a m., mn. 1. -i, 4., 7. -y (kůň); Arab (příslušník národa)
 Arabela, -y ž.
 arabeska ž.
 Arabské moře
 Arabský poloostrov
 arabština ž.
 Arachne [-é], -ny i neskl. ž.
 Aragonie [-ny-], -e ž.; aragonský
 aragonit [-nyt], -u m.
 Aralské jezero
 Aranjuez [-chu-], -u m.; aranjuezský
 Aranka, -y ž.
 aranžér, -a m.
 aranžmá s. neskl.
 aranžovat
 Ararat, -u m.; araratský
 arašíd, -u m.
 arbitr, -tra m.
 arbitráž, -e ž.
 architektura [-tu- i -tú-] ž.
 architráv, -u m.
 Árijec, -jce m. (Indoíránec)
Naposledy hledáno:

ra, citronový, zvleknout, olysalý, spolužák, rozví, zbírat, domluvit, ulitnul, kulminovat

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.