Pravidla českého pravopisu

rRatibořice, -ic ž. pomn., 3. -ím i -ům, 6. -ích, 7. -emi; ratibořický, mn. -čtí
 Ratibořice, -ic ž. pomn.; ratibořický
 ratifikace [-ty-] ž.
 ratlík, -a m.
 ratolest, -i ž., mn. 1., 4. -i, 3. -em, 6. -ech, 7. -stmi
 Podobné:
aadministrativa [-ny-ty- i -ny-tý-], -y ž.
 administrativní [-ny-ty- i -ny-tý-]
 adstrát, -u m.
 aglomerát, -u m.
 Alžírsko, -a s.; Alžírská demokratická a lidová republika; Alžířan m.; alžírský
 angloamerický (např. literatura)
 antidemokratický [-ty-ty-]
 aparát, -u m.
 aparatura [-tu- i -tú-] ž.
 Ararat, -u m.; araratský
 aristokrat, -a m.
 aristokratický [-ty-]
 autokrat, -a m.
 autokratický [-ty-]
bbarbiturát, -u m.
 bezeztrátový i bezztrátový
 bezpočtukrát
 bezztrátový i bezeztrátový
 blahopřát, 1. j. blahopřeji i blahopřeju, 3. mn. blahopřejí i blahopřejou; rozk. blahopřej; příč. blahopřál; podst. jm. blahopřání
 brát, 1. j. beru, 2. j. bereš, ..., 3. mn. berou; rozk. ber; příč. bral, brán; podst. jm. braní
 Bratislava, -y ž.; bratislavský
 Bratislava, -y ž.; bratislavský
 bratr, -a m., mn. 1., 5. bratři, 2. bratrů, 3. bratrům atd., vedle toho v určitých významech 1. bratří, 2. bratří, 3. bratřím atd.; čeští bratři i čeští bratří; Bratři v triku (filmové studio)
 bratranec, -nce m.
 bratříci, -ků m. mn. (husitské vojsko)
 bratrský; jednota bratrská
 bratrství s.
 Bratsk, -u i -a m.; bratský
 Brazílie, -e ž.; Brazilská federativní republika; Brazilec m.; brazilský
 buržoaznědemokratický [-ty-] (k buržoazní demokracie)
 byrokrat, -a m.
 byrokratický [-ty-]
 byrokratizmus [-ty-], -izmu i byrokratismus [-tyzm-], -ismu m.
cčastokrát
 českobratrský
 Československo, -a s.; Česká a Slovenská Federativní Republika (dř.)
 chátrat, podst. jm. chátrání
 církev, -kve ž.; katolická církev, církev římskokatolická; Českobratrská církev evangelická (náboženské organizace)
 čmárat, podst. jm. čmárání
 čtyřicetkrát
 čtyřikrát
ddegenerativní [-ty- i -tý-]
 dehydratace ž.
 dehydratovaný
 deklarativní [-ty- i -tý-]
 dekoratér, -a m.
 dekorativní [-ty- i -tý-]
 demokrat [-kra-], -a m.
 Demokratický jemen, D-ého J-u m.; Jemenská lidově demokratická republika; Jemenec m.; jemenský
 demokratický [-kraty-]
 demokratizace [-kraty-] ž.
 demokratizovat [-kraty-]
 demonstrativní [-ty- i -tý-]
 demonstrativum [-ty- i -tý-], -va s.
 demonstrátor, -a m.
 deratizace [-ty-] ž.
 deratizační [-ty-]
 desettisíckrát
 desperát, -a m.
 dezideratum [-rá-], -ta s.
 disparátní [dy-]
 dobírat, podst. jm. dobírání
 dobrat, 1. j. doberu, 2. dobereš, ..., 3. mn. doberou; rozk. dober; příč. dobral, dobrán; podst. jm. dobrání
 dohrát, 1. j. dohraji i dohraju, 3. mn. dohrají i dohrajou; rozk. dohraj i dohrej; příč. dohrál, dohrán; podst. jm. dohrání
 dohřát, 1. j. dohřeji i dohřeju, 3. mn. dohřejí i dohřejou; rozk. dohřej; příč. dohřál, dohřát; podst. jm. dohřátí
 doktorát, -u m.
 doorat, 1. j. doořu i doorám, 2. doořeš i dooráš, ..., 3. mn. doořou i doorají; rozk. doorej
 dopřát, 1. j. dopřeji i dopřeju, 3. mn. dopřejí i dopřejou; rozk. dopřej; příč. dopřál, dopřán
 dotírat
 dovírat, podst. jm. dovírání
 dozírat
 dozrát, 1. j. dozraji i dozraju, 3. mn. dozrají i dozrajou; rozk. dozraj; příč. dozrál; podst. jm. dozrání
 drát, -u m.
 drát, 1. j. deru, 2. j. dereš, ..., 3. mn. derou; rozk. der; příč. dral, drán; podst. jm. draní
 drátenický
 dráteník, -a m.
 drátěnka ž.
 drátěný
 dratev, -tve ž.
 družba, -y ž. (přátelství)
 dvaapůlkrát
 dvěstěkrát
 Dyjskosvratecký úval
eelaborát, -u m.
 emirát, -u m.
 Erato [-tó], -ty i neskl. ž.
 errata [erá-], errat s. mn.
 Etiopie [-ty-], -e ž. (Habeš); Etiopská lidově demokratická republika; Etiopan m.; etiopský
 Eufrat, -tu m.; eufratský
 Eufrat, -u m.; eufratský
frat, podst. jm. fárání
 federativní [-ty- i -tý-]
ggalerie [-le- i -lé-] ž., mn. 2. -rií; Národní galerie, Alšova jihočeská galerie, Galerie hl. m. Prahy, Galerie bratří Čapků, Galerie Centrum
 generativní [-ty- i -tý-]
 generátor, -u m.
 Gracián i Gratianus [-ciá-], -na m.
 gratis [grátys] přísl.
 gratulace ž.
 Gudžarát, -u m.; gudžarátský
hHippokrat i Hippokrates, -ta m.
Naposledy hledáno:

rat, napadnout, rozrost, pryč, scvrknout, ómy, nadít, obyčej, zhltl, sis

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.