Pravidla českého pravopisu

sskráň, -ně ž.
 skrápět, 3. mn. skrápějí i skrápí (trochu, např. slzami); viz i zkrápět
 skrápnout, příč. skráplo (sprchnout)
 skrblický
 skrblictví s.
 skrblík, -a m.; skrblice ž.
 skrček, -čka m.
 skrčit
 skrčka ž., jedn. 3., 6. -čce
 skr, -e ž. i m.
 skrečovat
 skřehotat
 skrejpr, -u m.
 skřek, -u m.
 skřele, -lí ž. mn.
 skreslit (v technickém kreslení spojit v jedné kresbě); jiné je zkreslit (podat zkomoleně)
 skreslovat; jiné je zkreslovat
 skřet, -a m.
 skříň, -ně ž.
 skříňka i skřínka ž.
 skříňkový i skřínkový
 skříňový
 skřípat, 1. j. skřípu i skřípám; rozk. skřípej; podst. jm. skřípání
 skřipec, -pce m.
 skřípnout, příč. skřípl i skřípnul
 skřípot, -u m.
 skripta, skript s. pomn.
 skřítek, -tka m.
 skřivan, -a m.; skřivaní
 skřivánek, -nka m.; skřivánčí
 skrojek, -jku m.
 skrojit
 skromný; skromně
 skropit (trochu, např. slzami); viz i zkropit
 skřoupat, 1. j. skřoupu i skřoupám, rozk. skřoupej
 skroutit, rozk. skruť; příč. skroucen (splést dohromady); jiné je zkroutit (překroutit, vykroutit)
 skrucovat (splétat dohromady); jiné je zkrucovat (překrucovat)
 skrumáž, -e ž.
 skrupule, -lí ž. pomn.
 skrutinium [-tyny- i -týny-], -nia s.
 skr, -e ž.
 skrýš, -e i skrýše ž.
 skrýt, 1. j. skryji i skryju, 3. mn. skryjí i skryjou; rozk. skryj; příč. skryl, skryt
 skrývačka ž., jedn. 3., 6. -čce
 skrývat, podst. jm. skrývání
 skrývka ž.
 skrz, skrze přísl. i předl.
 skrznaskrz i skrz naskrz (např. promoknout)
 Podobné:
ddeskripce ž.
 deskriptiva [-ty- i -tý-], -y ž.
 deskriptivní [-ty- i -tý-]
 diskreditovat [dy-ty-]
 diskrepance [dy-] ž.
 diskrepantní [dy-]
 diskrétní [dy-]
 diskriminace [dy-] ž.
iindiskrétní [-dy-]
jjiskra ž., mn. 2. -ker
 jiskr
 jiskrový
mmanuskript, -u m.
nnaskrz, naskrze, naveskrz, naveskrze přísl.
pPandora, -ry ž.; Pandořina skříňka
 pomálu přísl. (poskrovnu)
 poskrovnu přísl.
 postskriptum, -ta s.
 přeskřípnout, příč. přeskřípl i přeskřípnul
 přeskřipovat
 přiskřípnout, příč. přiskřípl i přiskřípnul
 přiskřipovat
 proskribovat
 proskripce ž.
 proskripční
rrozskřípat, 1. j. rozskřípu i rozskřípám; rozk. rozskřípej; podst. jm. rozskřípání
ssanskrt, -u m.
 scrabble [skrebl], -lu m.
 scrabble [skrebl], -lu m.
 subskribovat
 subskripce ž.
 subskripční
ttranskribovat
 transkripce ž.
 transkripční
uuskřinout
 uskřípnout, příč. uskřípl i uskřípnul, uskřípnut
 uskřipovat
 uskromnit se
 uskromňovat se
 uskrovnit se
 uskrovňovat se
vveskrze, veskrz přísl.
 vskrytu přísl. (skrytě)
 výkladní (např. skříň)
zzajiskřit
 zaskřípat, 1. j. zaskřípu i zaskřípám; rozk. zaskřípej; podst. jm. zaskřípání
 zdiskreditovat [-dy-dy-]
 zkrápět, 3. mn. zkrápějí i zkrápí (kropit); viz i skrápět
 zkreslit (podat zkomoleně); jiné je skreslit (v technickém kreslení spojit v jedné kresbě)
 zkreslovat; jiné je skreslovat
 zkropit (pokropit); viz i skropit
 zkroutit, rozk. zkruť; příč. zkroucen (překroutit, vykroutit, zkomolit); jiné je skroutit (splést dohromady)
 zkrucovat (překrucovat); jiné je skrucovat (splétat dohromady)
Naposledy hledáno:

skr, kubistický, kterypak, brč, nik, výměnkář, kubista, posilovat, drobnozrnn, tjume

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.