Pravidla českého pravopisu

sslabičný
 slabika ž.
 slabikář, -e m.
 slabina ž.
 slábnout, příč. slábl
 slaboch, -a m.
 slabomysl
 slaboproudý
 slabošský, mn. -šští
 slabošství s.
 slabostěnný
 slabý, 2. st. slabší
 slad, -u m.
 sladce, sladko, 2. st. sladčeji
 sládek, -dka m.
 sladit (k ladit), příč. sladěn; viz i zladit
 sladit, příč. slazen (oslazovat)
 sladkokyselý
 sladkovodní
 sladký, 2. st. sladší
 sládnout, příč. sládl
 sladovnictví s.
 sladovník, -a m.
 slalom, -u m.
 sláma, -y ž.
 slaměnka ž.
 slaměný
 slámka ž.
 slamník, -u m.
 slámový
 slaneček, -čka m., mn. 1. -čci i -čky
 slang [sle-], -gu m.
 slánka ž.
 Slaný, -ého m.; slánský
 slapy, -ů m. mn.; Slapy, Slap i Slapů m. pomn., 3. -ům, 6. -ech, 7. -y; slapský
 Slapy, Slap i -ů m. pomn.; slapský
 slast, -i ž., mn. 1., 4. -i, 3. -em, 6. -ech, 7. -stmi
 slastný
 slatina ž.
 slatinný
 slatinový
 sláva, -y ž., jedn. 7. slávou
 Slavěna, -y ž.
 Slavia [-lá-], -ie ž. (tělovýchovná jednota)
 slavík, -a m.; slavičí
 Slavín, -a m.
 slavista, -y m. (badatel ve slavistice)
 slávista, -y m. (přívrženec, hráč Slavie)
 slavistický [-ty-] (k slavistika)
 slavistika [-ty-] ž.
 slavjanofil, -a m., mn. 4., 7. -y
 slavjanofilství s.
 Slavkov u Brna, S-a u B. m.; slavkovský
 Slavkovský les
 slavnostní
 slavobrána ž., jedn. 7. slavobránou, mn. 2. slavobrán, 3. slavobránám atd.
 Slavomil, -a m.; Slavomila, -y ž.
 Slavomír, -a m,; Slavomíra, -y ž.
 slávychtivý
 slechy, -ů m. mn.
 slečna ž.
 sl, -dě m., mn. 1. -di i -dě
 sled, -u m.
 slehnout (se), příč. slehl (se)
 slepice ž.; slepičí
 slepit
 slepý
 slepýš, -e m.
 slétat (se) i slítat (se), podst. jm. slétání i slítání
 sletět (se), 3. mn. sletí (se)
 slétnout (se) i slítnout (se), příč. slétl (se), slétnul (se) i slítl (se), slítnul (se)
 sletovat (letováním spojit)
 sletovat (se)
 sleva, -y ž.
 slévač i slevač, -e m.
 slévačský i slevačský, mn. -čští
 slévárenský
 slévárenství s.
 slévárna, -y ž.
 slévat i slívat, podst. jm. slévání i slívání
 slevit
 sléz, -u m. (rostlina)
 slez, -u m. (žaludek u přežvýkavců)
 slézat (se) i slízat (se), podst. jm. slézání i slízání (dolů nebo dohromady); jiné je zlézat (např. horu)
 sležet (se), 3. mn. sleží (se)
 slezina ž.
 slezinný
 slezinový
 slézokvětý
 Slezsko s.; Slezan, -a m.; slezský, mn. -zští
 Slezsko, -a s.;Slezan m.; slezský
 slézt (se), 1. j. slezu (se); rozk. slez (se); příč. slezl (se); podst. jm. slezení (dolů nebo dohromady); jiné je zlézt (např. horu)
 Sliač, -e m.; sliačský
 Sliač, -e m.; sliačský, mn. -čští
 slib, -u m.
 slíbat (líbáním setřít); jiné je zlíbat (někoho)
 slíbit, rozk. slib
 sličný
 slída ž.
 slídičství s.
 Podobné:
aachichi citosl.
 adamita, -y m. (příslušník náboženské sekty)
 aleluja citosl. i s. neskl.
 amazonka ž. (mužatka); Amazonka (příslušnice kmene)
 analogově-číslicový (např. převodník)
 anhydrid, -u m. (chemická sloučenina)
 arab, -a m., mn. 1. -i, 4., 7. -y (kůň); Arab (příslušník národa)
 austroslavizmus, -izmu i austroslavismus [-zm-], -ismu m.
bbájesloví s.
 Bakchus, lat. Bacchus [-kch-], -cha i -chuse m.; bakchické slavnosti
 Baltoslované, -ů m. mn.
 baltoslovanský
 barvoslepý
 běda přísl. i citosl.
 bednicí (sloužící k bednění)
 betlém, -a i -u m. (jesličky); Betlém, -a m. (město)
 bezděky přísl. (bezděčně)
 bezmála přísl. (málem)
 bezobslužný
 bezvýsledný
 Blahoslav, -a m.; Blahoslava, -y ž.
 blíž i blíže přísl.
 Bohumil, -a m.; Bohuslava, -y ž.
 Bratislava, -y ž.; bratislavský
 Bratislava, -y ž.; bratislavský
 Břetislav, -a m.; Břetislava, -y ž.
 Bronislav, -a m.; Bronislava, -y ž.
 brusl, -e m.
 brusle ž., mn. 2. -lí
 bruslit
 brzičko přísl.
 brzy; brzo přísl.
  citosl.
cčárovat (kreslit čáry)
 Čáslav, -i i -ě ž., 3., 6. -i, 7. -í; čáslavský
 Čáslav, -i i -ě ž.; čáslavský
 čechoslovakizmus, -izmu i čechoslovakismus [-zm-], -ismu m.
 česko-ruský (např. slovník)
 Československo, -a s.; Česká a Slovenská Federativní Republika (dř.)
 československý; Československá republika, Československo (dř.)
 Česlav, -a m.; Česlava, -y ž.
 chichichi citosl.
 choromysl
 cikán, -a m.; Cikán (v etnickém smyslu)
 cink citosl.
 cirka přísl. (kolem, asi; zkr. cca i ca)
 církevněslovanský (např. jazyk)
 číslice ž., mn. 2. -ic
 číslicový
 číslo s. (zkr. č. i čís.); číslo jednací (zkr. č. j. i čj.); číslo popisné (zkr. č. p. i čp.)
 číslovač, -e m.
 číslovačka ž., jedn. 3., 6. -čce
 číslovat
 číslovka ž.
 citoslovce s.
 copak zájm. i přísl.
 cože zájm. i citosl.
 čtyř- ve složeninách (častější než čtyr-)
 čtyřslabičný
 čtyřveslice ž.
 cukrú citosl.
 cupity citosl.
 cupy dupy citosl.
ddále, dál přísl.
 dávno přísl.
 deci- (zn. d) ve složeninách, např. decigram, decilitr atd.
 deka- (zn. da) ve složeninách, např. dekagram atd.
 déle přísl.
 devíza, -y ž. (heslo)
 dislokace [dy-] ž.
 div, divže i div že přísl.
 dlouho přísl.
 dlouze přísl.
 dobromysl
 docela přísl.
 dočista přísl. (docela, úplně)
 dodnes, dodneška přísl.
 dohromady přísl.
 dokdy přísl.
 dokola přísl. (kolem)
 dokolečka přísl. (kolem)
 dokořán přísl.
 doleva přísl.
 dolů přísl.
 domů přísl.
 domyslit i domyslet, 3. mn. domyslí i domyslejí; rozk. domysli, domyslete; příč. domyslil i domyslel, domyšlen; podst. jm. domyšlení
 donést, 1. j. donesu; rozk. dones; příč. donesl, donesen
 doopravdy přísl.
 dopodrobna přísl.
 dopola přísl.
 dopoledne, -e s., mn. 7. -y; dopoledne přísl. (ráno)
 dopolopita přísl.
 dopolosyta přísl.
 doposavad přísl.
 doposledka i do posledka (do samého konce)
 doposud přísl.
 doprava přísl.
 dopředu přísl.
 doprostřed přísl. i předl.
 dórský (např. sloup)
Naposledy hledáno:

sl, tupý, socialismus, vomo, skrblický, řáslo, primysl, zbytkový, holas, islav

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.