Pravidla českého pravopisu

sScaevola [-cé-], -ly m.
 scanner [skener] i skener, -u m.
 scanner [skener] i skener, -u m.
 scanování [sken-] i skenování s.
 scanování [sken-] i skenování s.
 scedit, příč. scezen
 scelit
 scéna ž.
 scénář, -e m.
 scenárista, -y m.
 scenáristický [-ty-]
 scenerický
 scenerie [-ne- i -né-] ž.
 scénický [-ny-]
 scénografie ž.
 scestí s.
 scestný
 scestovalý; viz i zcestovalý
 scestovat; viz i zcestovat
 scezovat
 scházet (se), 3. mn. scházejí (se) i schází (se)
 schéma [sché-], -atu s.
 schematický [sche-ty-]
 schematizmus [sche-ty-], -izmu i schematismus [sche-tyzm-], -ismu m.
 schematizovat [sche-ty-]
 scherzo [skerco] s. (ital.)
 schilling [ši-] (něm.), shilling [ši-] (angl.), -gu i šilink, -ku m.
 schizma [schi-], -atu s.
 schizmatický [schi-ty-]
 schizofrenický [schi-ny-]
 schizofrenie [schi-ny-] ž.
 schizofrenik [schi-ny-], -a m.; schizofrenička ž.
 schizofrenní [schi-]
 schlíplý
 schnout, příč. schnul
 schod, -u m.; Nové zámecké schody (v Praze)
 schodek, -dku m. (v účetnictví)
 schodiště, -iště s., mn. 2. -išť
 schodišťový
 scholastický [-ty-]
 scholastik [-ty-], -a m.
 scholastika [-ty-] ž.
 schopný
 schoulit (se), rozk. schouli (se) i schul (se)
 schovat (se)
 schovávaná, -é ž.
 schránka ž.
 schraňovat
 schroupat, 1. j. schroupu i schroupám; rozk. schroupej
 schrupnout (si), příč. schrupl (si) i schrupnul (si)
 schůdek, -dku m.
 schůdný
 schumlat; viz i zchumlat
 schůze ž.
 schůzka ž.
 schválit, rozk. schval
 schválný
 schvalovat
 schvátit, rozk. (ne)schvať; příč. schvácen; viz i zchvátit
 Schwarzwald [švarc-], -u m.; schwarzwaldský
 schýlit (se), rozk. schyl (se)
 schylovat se
 schytat; viz i zchytat
 sci-fi neskl. s. i ž. i příd. jm.
 science fiction [sajens i sájens fikšn] ž. neskl.
 scintilace [-ty-] ž.
 Scipio [scí-ó], -ona m.
 scirocco [široko], -a s.
 scrabble [skrebl], -lu m.
 scrabble [skrebl], -lu m.
 scvrkat se
 scvrklý
 scvrknout se, příč. scvrkl se i scvrknul se
 Scylla i Skylla, -lly ž.
 Podobné:
aabsces, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 adolescence ž.
 adolescenční
 adolescent, -a m.
 Aischylos, -la m.
 akceschopný
 Askanios, lat. Ascanius [-ká-], -nia m.
 autosugesce ž.
bbojeschopnost, -i ž.
cčingischán, -a m. (krutovládce); vl. jm. Čingischán
 crescendo [krešendo] (ital.)
ddaviscupový [dej-ka-]
 decrescendo [-kreše-] (ital.)
 Descartes [dekart], -cartesa [-karta] i -carta [-karta] m.
 disciplína [dy-] ž.
 disciplinární [dy-]
 disciplinovaný [dy-]
 doktor věd, doktorka věd (zkr. DrSc.)
 doschnout, příč. doschl i doschnul
 dóza, -y ž. (ozdobná schránka)
eEtrurie, -ie ž.; Etruskové i Tuskové (lat. Tusci(, etruský
ffascikl, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 fascinovat
 fluorescence ž.
 fluorescenční
 fosforescence ž.
gGarmisch-Partenkirchen [-miš] neskl. s. i G.-P-u m.; garmischpartenkirchenský
 gesce ž.
iinscenace ž.
 ischemický [ische-]
 ischias [ischi-], -su m.
kkandidát, kandidátka věd (vědecká hodnost, zkr. CSc.)
 klenotnice ž. (pro úschovu klenotů); Klenotnice (na Pražském hradě, v Loretě apod.)
 koupěschopný
llascivní [-ci- i -cí-]
 laterna magika ž.; Laterna magika (divadelní scéna)
 ledasco, ledaskdo zájm.
 luminiscence [-ny-] ž.
 luminiscenční [-ny-]
mmaňásek, -ska m., mn. 1. -sci i -sky (loutka)
 méněschopný
 múza, -y ž. (umělecká schopnost); Múza (bohyně)
nnaschvál přísl.
 neschůdný
 Nietzsche [nýče], -tzsche [-če] i -tzscheho [-če-] m.
oobranyschopný
 obscenita [-ny-] ž.
 obscénní
 obscénnost, -i ž.
 organizace [-ny-] ž.; Organizace spojených národů, Spojené národy; Organizace Spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO)
 oschnout, příč. oschl i oschnul
 oscilace ž.
 oscilátor, -u m.
 oscilovat
ppascal [-ka-], -u m., mn. 1., 4., 7. -y (zn. Pa)
 pascal [-ka-], -u m.; programovací jazyk Pascal
 plebiscit, -u m.
 poschodí s.
 poschoďový
 práceschopný
 předscéna ž.
 přenosce, -ce m., jedn. 5. -ce
 přeschnout, příč. přeschl i přeschnul, přeschnut
 přírodopisec, -sce m.
 přischlý
 přischnout, příč. přischl i přischnul
 proscénium [-ny-], -nia s.
 proschnout, příč. proschl i proschnul
 provozuschopný
rregenschori [-nsch-], -ho m., mn. 1. -riové
 rekonvalescence ž.
 rekonvalescenční
 rekonvalescent, -a m.
 reminiscence [-ny-] ž.
 reminiscenční [-ny-]
 resuscitace ž.
 romanopisec, -sce m.; romanopiskyně ž., mn. 2. -yň i -yní
 rozeschnout se, příč. rozeschl se i rozeschnul se
ssamočisticí (např. schopnost půdy)
 San Francisco [-ko], -ca [-ka] i -ka s.; sanfranciský, mn. -ští
 San Francisco [-ko], s. F-ca i F-ka s.; sanfranciský
 sansculoti [sanky-], -ů m. mn.
 seschlý
 seschnout, příč. seschl i seschnul
 shilling [ši-] (angl.), schilling [ši-] (něm.), -gu i šilink, -ku m.
 šilink, -ku i schilling [ši-] (něm.), shilling [ši-] (angl.), -gu m.
 skener i scanner [skener], -u m.
 skener i scanner [skener], -u m.
 skenování i scanování [sken-] s.
 skenování i scanování [sken-] s.
 Skylla viz Scylla
 sugesce ž.
ttranscendentální
 transcendentní
 Tuskulum i Tusculum [-ku-], -la s.
uúnosce, -ce m., jedn. 5. -ce; únoskyně ž., mn. 2. -yň i -yní
 uschlý
 uschnout, příč. uschl i uschnul
 uschopnit
 úschova, -y ž.
Naposledy hledáno:

sc, úběh, brýle, jediný, vypít, síi, řzk, opomenout, soska, etě

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.