Pravidla českého pravopisu

ttera- (zn. T) ve složeninách, např. terahertz
 teraco [-co], -ca [-ca] s.
 terakota ž.
 terapeut, -a m.
 terapeutický [-ty-]
 terapie ž.
 teraristický [-ty-]
 terárium, -ria s., mn. 2. -rií, 7. -rii
 terasa, -y ž.
 terasovitý
 terbium, -bia s.
 terč, -e m.
 tercet [-ce- i -če-], -u m.
 terceto [-ce- i -če-] s.
 terciární (např. sféra)
 tercie ž.
 terciér, -u m.
 terciérní (k terciér)
 tercína ž.
 terén, -u m.
 terénní
 Terentius [-ci-], -tia m.
 Tereza, -y ž.
 tereziánský (např. reforma)
 Terezie, -e ž.
 Terezín, -a m.; terezínský
 teriér, -a m.
 teritoriální
 teritorium [-to- i -tó-], -ria s., mn. 2. -rií, 7. -rii
 termální
 termický
 termika ž.
 termín, -u m.
 terminál, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 terminála, -y ž.
 terminální
 terminologický
 terminologie ž.
 termínovat
 termistor, -u m.
 termit, -a m. (všekaz)
 termit, -u m. (chemická látka)
 termodynamický
 termodynamika ž.
 termoelektrický
 termonukleární
 termoplast, -u m.
 termoplastický [-ty-]
 termoregulátor, -u m.
 termoska ž.
 termostat, -u m.
 termostatický [-ty-]
 termy ž. mn. (termální vody aj.)
 ternární (např. slitina)
 teror, -u m.
 terorista, -y m.
 teroristický [-ty-]
 terorizmus, -izmu i terorismus [-zm-], -ismu m.
 terorizovat
 terpen [-pe- i -pé-], -u m.
 terpentýn, -u m.
 Terpsichora, -ry i Terpsichore [-é], -ry i neskl. ž.
 Terst, -u m.; terstký
 Terst, -u m.; terstský, mn. -stští
 Podobné:
aa posteriori [á -órí] (lat.)
 absentér, -a m.
 adaptér, -u m.
 aktér, -a m.
 aliterace ž.
 alternace ž.
 alternativa [-ty- i -tý-], -y ž.
 alternativní [-ty- i -tý-]
 alternátor, -u m.
 amatér, -a m.
 amatérizmus, -izmu i amatérismus [-zm-], -ismu m.
 Amsterodam i Amsterdam, -u m.; amsterodamský i amsterdamský
 Amsterodam i Amstrdam, -u m.; amsterodamský i amsterdamský
 Anežka ž.; Anežský klášter (v Praze)
 angloamerický (např. literatura)
 aposteriorní
 archeopteryx, -xe m., mn. 7. -xi
 arteriální
 arterie [-te- i -té-] ž., mn. 2. -rií
 arterioskleróza, -y ž.
 asfaltér, -a m.
 asteroid, -u m.
 ateroskleróza, -y ž.
bbakteriální
 baktericidní
 bakterie [-te- i -té-] ž., mn. 2. -rií
 bakteriolog, -a m.; bakterioložka ž.
 bakteriologický
 bakteriologie ž.
 bakteriový
 bakterióza, -y ž.
 Basseterre neskl. s.; basseterrský
 baterie ž., mn. 2. -rií
 bateriový
 bezcharakter
 bezpáteřný
 bilaterální
 bižuterie [-te- i -té-] ž.
 Brahmaputra, -y ž.; brahmaputerský
cCaere [cé-], -ra i neskl. s.; dn. Cerveteri
 Canterbury [kentrberi] s. neskl.; canterburský
 charakter, -u m.
 charakteristický [-ty-]
 charakteristika [-ty-] ž.
 charakterizovat
 cholesterol, -u m.
 cisterciák, -a m.
 cisterna ž.
 citera ž.
 computer [kompjútr] i komputer, -u m.
 Coventry [k-] neskl. s.; coventerský
ddebatér, -a m.
 dekoratér, -a m.
 Demeter, -try i neskl. ž.
 desatero s.
 detergent, -u m.
 determinace ž.
 determinizmus [-ny-], -izmu i determinismus [-nyzm-], -ismu m.
 determinovat
 deuterium [-te- i -té-], -ria s.
 devaterý
 dezertér, -a m.
 dezertérský
 diatermický [dy-]
 diatermie [dy-] ž.
 difterie [dyfte- i dyfté-] ž.
 diskutér [dy-], -a m.
 Dněstr, -u m.; dněsterský
 Doncaster [-kestr], -u m.; doncasterský
 dotěravý i dotíravý
 dotěrný
 dvacaterý
 dvanáctník i dvanácterník, -u m.
 dyzenterie [-te- i -té-] ž.
eEmauzský klášter (v Praze Na Slovanech)
 endotermický
 enfant terrible [anfan teribl] (franc.)
 eskamotér, -a m.
 ester, -u m. (chem.)
 Ester, -y i neskl. i Estera, -y ž.
 éter, -u m.
 éterický
 eternit [-ny-], -u m.
 exteriér, -u m.
 exteriérový
 exteritoriální
 exter
 externista [-ny-], -y m.
 ezoterický
ffarmakoterapie ž.
 foxteriér, -a m.
 františkánský; františkánský klášter; Františkánská zahrada (v Praze)
ggalanterie [-te- i -té-] ž., mn. 2. -rií
 galanter
 gangster [gangster i gengstr], -tera m.
hhašteřit se
 helikoptéra ž.
 hetéra ž.
 heterocyklický
 heterogenní
Naposledy hledáno:

ter, viděl, kostlivec, seznam, minout, analytika, die, pronajal, diskurzní, níže

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.