Pravidla českého pravopisu

uúřad, -u m.; Místní úřad Praha-Letňany, Úřad města Zlína; Úřad vlády ČR; Nejvyšší kontrolní úřad, Národní bezpečnostní úřad
 úřad; ...; Nejvyšší kontrolní úřad, Národní bezpečnostní úřad
 úřadovat
 úřadovna, -y ž.
 uragán, -u m.
 Ural, -u m.; uralský
 Uran, -nu m. (planeta)
 uran, -u m. (chem. prvek)
 Uran, -u m. (planeta)
 Uránie, řec. i lat. Urania, -ie ž.
 Uranos, -na m.
 úraz, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 urážet, 3. mn. urážejí i uráží; příč. urážen
 urazit, rozk. uraz; příč. uražen
 urážka ž.
 urážlivý
 úrazovost, -i ž.
 urbanistický [-nysty-]
 urbanistika [-nysty-] ž.
 urbanizace [-ny-] ž.
 urbanizmus [-ny-], -izmu i urbanismus [-nyzm-], -ismu m.
 urbář, -e m.
 určení s.
 určit
 určitý
 úřední
 úřednický
 úředník, -a m.; úřednice ž.
 uřeknout se i uříci se i uříct se, 1. j. uřeknu se; rozk. (ne)uřekni se; příč. uřekl se; podst. jm. uřeknutí
 uremie [-re- i -ré-] ž.
 uřezat, 1. j. uřežu i uřezám, 3. mn. uřežou i uřezají; rozk. uřež i uřezej
 urgence ž.
 urgenční
 urgentní
 urgovat
 uřítit se, rozk. (ne)uřiť se; příč. uřícen
 uříznout, příč. uřízl i uříznul
 uřknout, 1. j. uřknu; rozk. uřkni; příč. uřkl, uřknut; podst. jm. uřknutí
 Urmijské jezero
 urna ž., mn. 2. uren
 úročit, podst. jm. úročení
 úroda ž.
 urodit se
 úrodný
 úrok, -u m.
 úrokovat
 úrokový
 urologický
 urologie ž.
 urostlý
 úroveň, -vně ž.
 urovnávat
 úrovňový
 urozený
 urputný
 Uršula, -y ž.
 Uruguay [-gvaj], -aye ž.; Uruguayec, -ayce m.; uruguayský
 Uruguay [-gvaj], -aye ž.; Uruguayská východní republika; Urugguayec m.; uruguayský
 urvat, 1. j. urvu; rozk. urvi, urvěte i urvete; příč. urval, urván
 urychlit
 urychlovač, -e m.
 urychlovat
 urýpnout, příč. urýpl i urýpnul
 úryvek, -vku m.
 Podobné:
aa jour [ažúr] (franc.)
 abiturient, -a m.
 absurdita [-dy-] ž.
 absurdní
 ad absurdum (lat.)
 advokatura [-tu- i -tú-] ž.
 agentura [-tu- i -tú-] ž.
 agrikultura [-tu- i -tú-] ž.
 akupunktura [-tu- i -tú-] ž.
 Amur, -u m.; amurský
 Anatólie, -e ž. (v Turecku); anatolský
 aneurin [-ri- i -rí-], -u m.
 angloamerický (např. literatura)
 aparatura [-tu- i -tú-] ž.
 apertura [-tu- i -tú-] ž.
 apretura [-tu- i -tú-] ž.
 architektura [-tu- i -tú-] ž.
 armatura [-tu- i -tú-] ž.
 Artur, -a m.
 aspirantura [-tu- i -tú-] ž.
 Asturie [-tú-], -e ž.; Asturské knížectví; Astuřan m.; asturský [-tu-]
 Augsburg, -u m.; augsburský
 Augsburg, -u m.; augsburský, mn. -rští
 Aurelián i Aurelian, -a m.; Aurélie i Aurelie, -e ž.
 Aurelián i Aurelianus [-án-], -na m.
 aureola, -y ž.
 autocenzura [-zu- i -zú-] ž.
 autoturistika [-ty-] ž.
 avantura [-tu- i -tú-] i avantýra ž.
 avanturista, -y m.
 avanturizmus, -izmu i avanturismus [-zm-], -ismu m.
 azur, -u m.
 Azurové pobřeží
bBádensko-Württembersko [vir-], B-a-W-a i B-o-W-a s.; bádensko-württemberský
 barbiturát, -u m.
 barbiturový
 berní (např. úřad)
 bezúročný
 bleskurychlý
 bordura [-du- i -dú-] ž.
 bouřit (se), rozk. buř (se) i bouři (se)
 brambůrek, -rku m. i brambůrka, -y ž.
 bratr, -a m., mn. 1., 5. bratři, 2. bratrů, 3. bratrům atd., vedle toho v určitých významech 1. bratří, 2. bratří, 3. bratřím atd.; čeští bratři i čeští bratří; Bratři v triku (filmové studio)
 Brauron, -onu m.; brauronský
 bravura [-vu- i -vú-] ž.
 brontosaurus [-sau-], -ra m.
 brožura [-žu- i -žú-] ž.
 Bujumbura, -y ž.; bujumburský
 Bukurešť, -šti ž.; bukurešťský
 Bukurešť, -šti ž.; bukurešťský, mn. -šťští
 burácet, 3. mn. burácejí i burácí
 burel, -u i -e m., mn. 1., 4. -y i -e, 7. -y i -i
 Burgas, -u m.; burgaský
 Burgenland, -u m.; burgenlandský
 burgundské s. (víno)
 Burgundsko s.; burgundský, mn. -dští
 Burgundsko, -a s.; Burgunďan m.; burgundský
 buřič, -e m.
 buřičský, mn. -čští
 buřičství s.
 burison i burizon, -u m.
 Burkina Faso, B. F-a s.; burkinafaský
 burleska ž.
 burnus, -su m., mn. 1., 4., 7. -sy
 búrská válka
 burský oříšek
 Burundi [-dy-] neskl. s.; Burundská republika; Burunďan m.; burundský
 burza, -y ž.
 burzián, -a m.
 buržoa, -oy m., jedn. 3., 6. -oovi, 4. -ou [-o-u], 7. -oou, mn. 1. -oové, 2. -oů, 3. -oům, 4. -oy, 6. -oích, 7. -oy
 buržoazie ž.
 buržoaznědemokratický [-ty-] (k buržoazní demokracie)
 buržoazní
 burzovní
cCanterbury [kentrberi] s. neskl.; canterburský
 cenzura [-zu- i -zú-] ž.
 cenzurní
 cenzurovat
 cézura [-zu- i -zú-] ž.
 chalupa, -y ž.; Krkonošská chalupa (restaurace)
 chirurg, -a m.; chiruržka i chirurgyně ž., mn. 2. -yň i -yní
 chirurgický
 chirurgie ž.
 chmura ž.
 churavět, 3. mn. churavějí i churaví
 cimbuří s.
 Curacao [kiraso], -caa s.; curacaoský
 curie [kyrí] s. neskl.
 curium [ky-], -ria s.
 curling [ker-], -u m.
 curling [ker-], -u m.
 curriculum vitae [kurikulum víté] (lat.)
 Curtius viz Kurtius
 Curych, -u m.; curyšský
 Curych, -u m.; curyšský, mn. -šští
dde iure [dé júre] (lat.)
 denaturovaný
 department [depártment], -u m. (americký úřad)
 diktatura [dy-tu- i dy-tú-] ž.
 dinosaurus [dy-sau-], -ra m.
Naposledy hledáno:

, původce, původ, vibrace, tou, doga, puška, lecitin, pustý, naposílát

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.