Pravidla českého pravopisu

vvy zájm., 2., 4., 6. vás, 3. vám, 7. vámi; v dopisech bývá Vy, Vás, Vám atd. (viz § 98)
 Vyjmenovaná slova:
Vvy zájmeno 2. os. č. mn. 
vvy-, - (předpona)
 vybádat, podst. jm. vybádání
 vybagrovat
 bava, -y ž.
 vybavenost, -i ž.
 vybavit
 běh, -u m.
 vyběhnout, příč. vyběhl
 vybělit, 3. mn. vybělí; rozk. vyběl; příč. vybělil
 běr, -u m.
 běrčí m. i ž. i příd. jm.
 běžek, -žku m.
 vybičovat
 vybídnout, příč. vybídl
 vybíhat, podst. jm. vybíhání
 vybíjená, -é ž.
 vybíjet, 3. mn. vybíjejí i vybíjí
 vybílit, rozk. vybil i vybíli
 vybírat, podst. jm. vybírání
 vybíra
 vybít, 1. j. vybiji i vybiju, 3. mn. vybijí i vybijou; rozk. vybij; příč. vybil, vybit; podst. jm. vybití
 vybízet, 3. mn. vybízejí i vybízí
 vyblýskat, podst. jm. vyblýskání
 boj, -e m.
 bojka ž.
 bojný
 vybojovat
 bor, -u m.
 borný
 boro
 vybouchnout, příč. vybouchl i vybouchnul
 vyboulit, rozk. vybouli i vybul
 vybrat, 1. j. vyberu, 2. j. vybereš, ..., 3. mn. vyberou; rozk. vyber; příč. vybral, vybrán
 vybředat i vybřídat, podst. jm. vybředání i vybřídání
 vybřednout, 1. j. vybřednu; rozk. vybředni; příč. vybředl
 vybrousit, rozk. vybrus; příč. vybroušen
 brus, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 brusný
 vybrušovat
 buch, -u m.
 vybuchnout, příč. vybuchl i vybuchnul
 vybujet, 3. mn. vybují i vybujejí
 bušina i bušnina ž.
 bušný
 vybýt, 1. j. vybudu i vybydu; rozk. vybuď; příč. vybyl, vybyt; podst. jm. vybytí
 vyčasit se
 vycedit, příč. vycezen
 čep, -u m.
 čepní m. i příd. jm.
 vyčerpat, podst. jm. vyčerpání
 vyčesat, 1. j. vyčešu i vyčesám, 3. mn. vyčešou i vyčesají; rozk. vyčeš i vyčesej; podst. jm. vyčesání
 čet, -čtu m.
 vycházet, 3. mn. vycházejí i vychází
 vycházka ž.
 vychládat, podst. jm. vychládání
 vychladnout, příč. vychladl
 vychlazovat
 vychlípit, rozk. vychlip
 vychlipovat
 vychloubačný
 chod, -u m.; Blízký chod, Dálný chod
 chodisko s., mn. 2. -isk i -isek
 chodiště, -iště s., mn. 2. -išť
 vychodit, příč. vychozen
 chodní; chodní Čechy apod.; chodní Karpaty (název části Karpat)
 chodočeský
 chodočínské moře
 chodoslovenský
 chova, -y ž.
 vychovat, podst. jm. vychování
 vychovatel, -e m., mn. 1. -é, 7. -i
 chovně-vzdělávací (např. systém)
 chovný
 chozí
 vychrtlý
 vychválit, rozk. vychval
 vychvalovat
 vychýlit, rozk. vychyl; podst. jm. vychýlení
 chylka ž.
 vychylovat
 vyčichnout, příč. vyčichl
 vycídit, rozk. vyciď; příč. vycíděn
 vyčinit
 vyčíslit
 vyčíst, 1. j. vyčtu; rozk. vyčti, vyčtěte; příč. vyčetl, vyčetla i vyčtla, vyčten; podst. jm. vyčtení
 vyčistit, rozk. vyčisti i vyčisť; příč. vyčištěn i vyčistěn
 vyčišťovat i vyčisťovat
 vyčítat, podst. jm. vyčítání
 vyčíta
 vycítit, rozk. vyciť; příč. vycítěn
 čitka ž.
 vycizelovat
 vyčkat
 vyclít, 1. j. vyclím, 3. mn. vyclí; rozk. vycli; příč. vyclil, vyclen
 čnělek, -lku m.
 vyčnívat, podst. jm. vyčnívání
 vycpat, 1. j. vycpu; rozk. vycpi, vycpěte i vycpete; podst. jm. vycpání
 vycpávka ž.
 vyčpět, 3. mn. vyčpí; rozk. vyčpi, vyčpěte; příč. vyčpěl; podst. jm. vyčpění
 vycvičit
 Podobné:
aakademie ž., mn. 2. -mií; Akademie věd České republiky; Akademie tvarných umění; Janáčkova akademie múzických umění; též Akademie (viz § 65)
 akcio; akciová společnost (zkr. a. s.)
 akcio; akciová společnost (zkr. a. s.)
 akrylo
 akvário
 aluminio [-miny- i -míny-]
 analogově-číslico (např. převodník)
 analogo (např. počítač)
 anodo
 anténo
 antidopinko i antidopingo [-ty-]
 antidrogo [-ty-]
 antidrogo [-ty-]
 antiviro [-ty-]
 antiviro [-ty-]
 antraceno [-ce- i -cé-]
 arzeno [-ze- i -zé-]
 Asklepiades [-lé-], -da m.; Asklepiadův i asklepiadský verš, Asklepiadovy strofy
 Ašský běžek
 atomo
 azylo
bbajto i byto [bajt-]
 bakterio
 balkonko [-on- i -ón-]
 balkono [-on- i -ón-]
 balonko [-on- i -ón-]
 balono [-on- i -ón-]
 bantamo
 barbituro
 baroko
 baso (k bas nebo basa)
 baterio
 bázo (k báze)
 beato [bít-]
 bedli
 benzino [-zi- i -zí-]
 benzoo [-zo-o-] (k benzoe)
 bérco (např. vřed)
 Bermudy, Bermud ž. pomn.; Bermudské ostrovy; bermudský
 bezatomo
 bezbariéro
 bezbariéro
 bezeš
 bezeztráto i bezztráto
 béžo
 bezpodílo
 bezporucho
 bezprsto
 bezstyko
 bezhradný
 bezjimečnost, -i ž.
 bezjimečný
 bezsledný
 bezzásado
 bezztráto i bezeztráto
 bifteko
 bigbeato [bigbíto]
 bití s. (prask)
 bláho
 bláti
 Blízký chod
 blízký, mn. -zcí, 2. st. bližší; Blízký chod
 blýska
 boltco
 bordo
 boro (např. les)
 boro i bóro (např. voda)
 božíhodo
 branněchovný (k branná chova)
 bratr, -a m., mn. 1., 5. bratři, 2. bratrů, 3. bratrům atd., vedle toho v určitých znamech 1. bratří, 2. bratří, 3. bratřím atd.; čeští bratři i čeští bratří; Bratři v triku (filmové studio)
 březo
 Britské Panenské ostrovy
 bromo i brómo
 brzdo
 bulváro
 byto (např. doplňky)
 byto [bajt-] i bajto
cčáro (např. kód)
 cavyky, -ů m. pomn.
 čelisťo
 celist
 ceno
 červi
 český; Česká republika; česká vláda; Česká národní banka; České vysoké učení technické (v Praze); česká dvorská kancelář (hist.); české země i České země (země Koruny české), České království i Království české, Země česká (jako hist. státní celek);
 chlopňo
 chloro i chlóro
 chlubi
 chorálo
 chóro (k chór)
 chrapla
 chromo i chrómo
 chti
 chuťo
 chvásta
 cihlo
 číslico
 citli
 citrono [-on- i -ón-]
 čivy, čiv ž. mn.
 clono
Naposledy hledáno:

, chvástavý, kraž, mil, kovorytec, věžovitý, vézt, kostkov, zchou, dvouset

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.