Pravidla českého pravopisu

vvláčet, 3. mn. vláčejí i vláčí; rozk. vláčej
 vláčit, rozk. vl
 vláčný
 vláda ž.; Úřad vlády České republiky
 Vladan, -a m.; Vladana, -y ž.
 vladař, -e m.; vladařka ž.
 vládce, -ce m., jedn. 5. -ce; vládkyně ž., mn. 2. -yň i -yní
 Vladěna, -y ž.
 Vladimír, -a m.
 vladimír, -a m.; Vladimíra, -y ž.
 Vladislav, -a m.; Vladislava, -y ž.
 vladislavský (např. sloh); Vladislavský sál (na Pražském hradě)
 Vladivoj, -e m.
 Vladivostok, -u m.; vladivostocký
 vládní
 vládnout, příč. vládl; podst. jm. vládnutí
 vládychtivý
 vladycký
 vladyka, -y m.
 vláha ž., jedn. 7. vláhou
 vlahý
 vlajka ž.
 vlajkonoš, -e m.
 vlajkosláva, -y ž., jedn. 7. vlajkoslávou
 vlak, -u m.
 vlákat, podst. jm. vlákání
 vlákenný
 vláknina ž.
 vlákninový
 vláknitý
 vlákno s.
 vláknový
 vlakvedoucí, -ho m.
 Vlámsko s.; Vlám, -a m.; vlámský
 Vlámsko, -a s.; Vlám m.; vlámský
 Vlárský průsmyk
 vlas, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 vlasec, -sce m.
 vlásečnice ž.
 vlásenka ž.
 Vlašim, -i i -ě ž.; vlašimský
 Vlašim, -i i -ě ž.; vlašimský
 vlásnička ž., jedn. 3., 6. -čce
 vlasový
 vlašský (např. ořech), mn. vlašští; Vlašský dvůr (v Kutné Hoře)
 vlast, -i ž., mn. 1., 4. -i, 3. -em, 6. -ech, 7. -stmi
 Vlasta, -y ž.
 vlastenecký
 vlastenectví s.
 vlastimil, -a m.; Vlastimila, -y ž.
 Vlastimír, -a m.; Vlastimíra, -y ž.
 Vlastislav, -a m.; Vlastislava, -y ž.
 vlastivěda ž.
 vlastizrada ž.
 vlastizrádce, -ce m., jedn. 5. -ce
 vlastizrádný
 vlastní
 vlastnický
 vlastnictví s.
 vlastník, -a m.; vlastnice ž.
 vlastnoruční
 vlastnost, -i ž.
 vlaštovičník, -u m.
 vlaštovka ž.; vlaštovčí
 vlát, 3. j. vlaje, 3. mn. vlají i vlajou; rozk. vlaj; příč. vlál; podst. jm. vlání
 vlažný
 vlčák, -a m.
 vléci i vléct, 1. j. vleču, 3. mn. vlečou; rozk. vleč; příč. vlekl, vlečen
 vlečka ž., jedn. 3., 6. -čce
 vlečný
 vlek, -u m.
 vleklý
 vléknout, příč. vlékl
 vlétat i vlítat, podst. jm. vlétání i vlítání
 vlétnout i vlítnout, příč. vlétl, vlétnul i vlítl, vlítnul
 vletovat
 vlévat i vlívat, podst. jm. vlévání i vlívání
 vlevo přísl.
 vlézat i vlízat, podst. jm. vlézání i vlízání
 vleže i leže přísl.
 vlézt, 1. j. vlezu; rozk. vlez; příč. vlezl; podst. jm. vlezení
 vlha ž.
 vlhčící (kdo nebo co vlhčí)
 vlhčicí (např. stroj)
 vlhčit
 vlhkoměr, -u m.
 vlhkomilný
 vlhkost, -i ž.
 vlhký, 2. st. vlhčí i vlhčejší
 vlhnout, příč. vlhl i vlhnul
 vlídný
 vlis, -u m., mn. 1., 4., 7. -y (k vlisovat)
 vlísat se
 vlisovat
 vlít, 1. j. vliji, vleji i vliju, vleju, 3. mn. vlijí, vlejí i vlijou, vlejou; rozk. vlij i vlej; příč. vlil, vlit; podst. jm. vlití
 vliv, -u m.
 vlivný
 vlizelín, -u m.
 vlk, -a m.; vlčí; vlčice ž.
 vlkodlak, -a m.
 Podobné:
aahasver, -a m. (věčný poutník); vl. jm. Ahasver
 akropole i akropolis, -le ž. (ústřední část hradiště apod.); vl. jm. Akropole i Akropolis
 ampér, -u m. (jednotka intenzity el. proudu, zn. A); vl. jm. Ampére [-pér], -ra m.
 august, -a m. (šašek, klaun); vl. jm. August
bbavlna ž.
 bavlník, -u m.
 bělovlasý
 bezvládí s.
 bezvládný
 bezvlasý
 bok, -u m.; vpravo, vlevo v bok
cCaesar [cézar], -a m. (Gaius Julius); vl. jm. Cézar; cézar (titul římského císaře)
 Celeveland [klívle-], -u m.; clevelandský
 černovlasý
 český; Česká republika; česká vláda; Česká národní banka; České vysoké učení technické (v Praze); česká dvorská kancelář (hist.); české země i České země (země Koruny české), České království i Království české, Země česká (jako hist. státní celek);
 cézar, -a m. (titul římského císaře); Caesar [cézar] (Gaius Julius); vl. jm. Cézar
 čingischán, -a m. (krutovládce); vl. jm. Čingischán
 Cleveland [klívle-], -u m.; clevelandský, mn. -dští
 couvnout, příč. couvl i couvnul
ddlouhovlnný
 donchuán, -a m. (svůdce); vl. jm. Don Juan [don chuan], Dona Juana
 donkichot, -a m. (bláhový snílek); vl. jm. Don Quijote [don kichot], Dona Quijota
 dovléci i dovléct, 1. j. dovleču, 3. mn. dovlečou; rozk. dovleč; příč. dovlekl, dovlečen
 dovlékat i dovlíkat, podst. jm. dovlékání i dovlíkání
 dovléknout i dovlíknout, příč. dovlékl, dovléknul i dovlíkl, dovlíknul
eenšpígl, -a m., mn. 4., 7. -y (šprýmař); vl. jm. Enšpígl
hHavel, -vla m.; Havla, -y ž.
 Havlíčkův Brod, -u m.; havlíčkobrodský i havlíčkovobrodský, mn. -dští
 Havlíčkův Brod, H-ova B-u m.; havlíčkobrodský
 Hluboká nad Vltavou, H-é nad V. ž.; (vltavsko)hlubocký i (vltavo)hlubocký
 hrubovlnný
iinternet, -u m. (propojené počítačové sítě); Internet vl. jm. (Celosvětová informační a komunikační síť)
 internet, -u m. (propojené počítačové sítě); Internet vl. jm. (Celosvětová informační a komunikační síť)
jjeho zájm. přivlastňovací neskl. k on, ono
 její zájm. přivlastňovací k ona, 2. jejího, jejímu atd., mn. 2., 6. jejích, 3. jejím, 7. jejími
 jejich zájm. přivlastňovací neskl. k oni, ony, ona
 jemnovlnný
kkalvín, -a m. (stoupenec Kalvínova učení); vl. jm. Kalvín
 Kamýk nad Vltavou, K-u i K-a nad V. m.; (vltavsko)-kamýcký i (vltavo)kamýcký
 Kamýk, -u i -a m.; Kamýk nad Vltavou; (vltavsko)kamýcký i (vltavo)kamýcký, mn. -čtí
 kašmír, -u m. (látka); vl. jm. Kašmír; kašmírský
 Kralupy nad Vltavou, K-lup nad V. m. pomn.; kralupský
 krátkovlákný
 krátkovlnný
 kývnout, příč. kývl
lleže i vleže přísl.
 lidovláda ž.
 Lipno nad Vltavou, L-a nad V. s.; (vltavsko)lipenský i (vltavo)lipenský
 Lipno s.; Lipno nad Vltavou; (vltavsko)lipenský i (vltavo)lipenský; Lipenská přehrada
 loni i vloni přísl.
 lži- ve složeninách, např. lžiumění, lživlastenecký
mmávnout, příč. mávl
 mesiáš, -e m. (vykupitel, hlasatel myšlenky apod.); vl. jm. Mesiáš
 mezivládní
 mikrovlnný
 mýto s.; vl. jm. Mýto; mýtský, mn. -tští
nnadvláda ž.
 nákladní (např. vlak)
 vladní, -ího m.
 navlas přísl. (docela, např. navlas stejný)
 navléci i navléct, 1. j. navleču, 3. mn. navlečou; rozk. navleč; příč. navlekl, navlečen
 navlékat i navlíkat, podst. jm. navlékání i navlíkání
 navléknout i navlíknout, příč. navlékl, navléknul i navlíkl, navlíknul
 navlhčit
 navlhnout, příč. navlhl i navlhnul
 neovládatelný i neovladatelný
 neovládnutelný
 nestor, -a m. (stařešina); vl. jm. Nestor
 newton [ňútn], -u m. (zn. N); vl. jm. Newton [ňútn], -a m.
 nezvládatelný i nezvladatelný
 nezvládnutelný
oobživnout, příč. obživl
 obzvláště, obzvlášť
 odplivnout, příč. odplivl; podst. jm. odplivnutí
 odvléci i odvléct, 1. j. odvleču, 3. mn. odvlečou; rozk. odvleč; příč. odvlekl, odvlečen
 odvlékat i odvlíkat, podst. jm. odvlékání i odvlíkání
 odvléknout i odvlíknout, příč. odvlékl, odvléknul i odvlíkl, odvlíknul
 Orlík nad Vltavou, O-a i O-u nad V. m.; (vltavsko)orlický
 ovládač i ovladač, -e m.
 ovládat, podst. jm. ovládání
 ovládatelný i ovladatelný
 ovládnout, příč. ovládl
 ovládnutelný
 ovlivnit
 oživnout, příč. oživl
pParthenon, -onu m.; parthenonský vlis
 Pavel, -vla m.; Pavla i Pavlína, -y ž.
 pavl, -e ž.
 pevnost, -i ž.; Petropavlovská pevnost (v Petrohradě)
 plavovlasý
 podvléci i podvléct, 1. j. podvleču, 3. mn. podvlečou; rozk. podvleč; příč. podvlekl, podvlečen
 podvlékačky i podvlíkačky, -ček ž. pomn.
 podvlékat i podvlíkat, podst. jm. podvlékání i podvlíkání
 povléci i povléct, 1. j. povleču, 3. mn. povlečou; rozk. povleč; příč. povlekl, povlečen
 povlékat i povlíkat, podst. jm. povlékání i povlíkání
 povléknout i povlíknout, příč. povlékl, povléknul i povlíkl, povlíknul
 povlovný
 Povltaví s.; povltavský
 Povltaví, -í s.; povltavský
 převládat, podst. jm. převládání
Naposledy hledáno:

vl, ros, ařík, spokojivý, jau, citov, skrom, pólař, kroma, pomocn

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.