Pravidla českého pravopisu

zzladit, příč. zladěn (naladit); viz i sladit (k ladit)
 zlákat, podst. jm. zlákání
 zlakomět, 3. mn. zlakomějí i zlakomí
 zlakotnět, 3. mn. zlakotnějí i zlakotní
 zlámanina ž.
 zlámat, 1. j. zlámu; rozk. zlam i zlámej, zlamme i zlámejme; podst. jm. zlámání
 Zlatá Koruna, Z-é K-y ž.; zlatokorunský
 Zlata, -y ž.
 zlatě hnědý apod.
 Zlaté Písky, Z-ých P-ů m. pomn.
 zlatistý
 zlatit, příč. zlacen
 zlatnický
 zlatnictví s.
 zlatník, -a m.; zlatnice ž.
 zlátnout, příč. zlátl i zlátnul
 zlato s.
 zlatobýl, -u m.
 zlatohlávek, -vka m. (brouk, pták)
 zlatohlávek, -vku m. (lilie)
 zlatohnědý apod.
 zlatovláska ž.; Zlatovláska (pohádková postava)
 zlatý, -ého m. (peníz)
 zlatý; Zlatá bula sicilská
 zlechtat
 zledovatět, 3. mn. zledovatějí i zledovatí
 zlehčit, příč. zlehčen
 zlehka přísl.
 zlehkomyslnět, 3. mn. zlehkomyslnějí i zlehkomyslní
 zlenivět, 3. mn. zlenivějí i zleniví
 zlenošit
 zlepšit
 zlepšovatel, -e m., mn. 1. -é, 7. -i
 zletilost, -i ž.
 zletilý
 zleva přísl.
 zlevnět, 3. mn. zlevnějí i zlevní; příč. zlevněl (stát se levným)
 zlevnit, 3. mn. zlevní; příč. zlevnil (něco); zlevněno
 zlézat, podst. jm. zlézání (např. horu); jiné je slézat (se) i slízat (se) (dolů nebo dohromady)
 zleže přísl.
 zlézt, 1. j. zlezu; rozk. zlez; příč. zlezl; podst. jm. zlezení (např. horu); jiné je slézt (se) (dolů nebo dohromady)
 zlhostejnět, 3. mn. zlhostejnějí i zlhostejní
 zlíbat (někoho); jiné je slíbat (líbáním setřít)
 zlíbit se
 zlidovět, 3. mn. zlidovějí i zlidoví
 zlidštět, 3. mn. zlidštějí i zlidští; příč. zlidštěl (stát se lidským)
 zlidštit, 3. mn. zlidští; příč. zlidštil (něco)
 zlikvidovat
 Zlín, -a m.; zlínský
 zlisovat (lisováním zformovat); jiné je slisovat (lisováním stlačit)
 zlít, 1. j. zliji, zleji i zliju, zleju, 3. mn. zlijí, zlejí i zlijou, zlejou; rozk. zlij i zlej; příč. zlil, zlit; podst. jm. zlití (polít); jiné je slít (dohromady)
 zlítat (křížem krážem proběhat)
 zlobit
 zlobivý
 zločinec, -nce m.
 zločinnost, -i ž.
 zločinný; zločinně
 zloděj, -e m.
 zlogaritmovat
 zlom, -u m.
 zlomek, -mku m.
 zlomenina ž.
 zlomit, rozk. zlom, zlomme
 zlomyslnost, -i ž.
 zlomyslný
 zlořád, -u m.
 zlost, -i ž., mn. 1., 4. -ti, 3. -tem, 6. -tech, 7. -tmi
 zlostník, -a m.; zlostnice ž.
 zlostný
 zlosyn, -a m.
 zlotřilý
 zlotý, -ého m. (polská měnová jednotka)
 zlověstný
 zlozvyk, -u m.
 zlý, 2. st. horší
 zlynčovat
 Podobné:
bberla, -y ž. (žezlo)
 bezlesý
 brzlík, -u m.
 bula, -y ž.; Zlatá bula sicilská
cčarovat (kouzlit)
ddieselelektrický [dýzl-el-]
 dieselový [dýzl-]
 Dieselův [dýzl-] motor
 dolézt, 1. j. dolezu; rozk. dolez; příč. dolezl
 doříznout, příč. dořízl i doříznul
 dovézt, 1. j. dovezu; rozk. dovez; příč. dovezl, dovezen
ffúrie ž., mn. 2. -rií (zlá žena); Furie [fú-] (bohyně pomsty)
ggrizzly, -yho m., mn. 1. -yové
hhotel, -u m., mn. 1., 4., 7. -y; hotel Slovan; hotel Zlatá husa, hotel U Modré hvězdy
 hryznout, příč. hryzl
jjizlivec i jízlivec, -vce m.
 jizlivost i jízlivost, -i ž.
 jizlivý i jízlivý
kknihkupectví s.; knihkupectví U Zlatého klasu
 kozel, -zla m., mn. 4., 7. -y; kozlí
 kozlík, -a m. živ.
 kozlík, -u m. neživ.
 kříž, -e m.; Červený kříž; kaple sv. Kříže; Zlatý kříž (obchodní centrum Prahy)
 zle, -ete s., mn. 1., 4. -ata; zlečí
llézt, 1. j. lezu; rozk. lez; příč. lezl; podst. jm. lezení
 líznout, příč. lízl i líznul
mmáznout, příč. mázl i máznul
 mrznout, příč. mrzl i mrznul
nnalézt (něco), 1. j. naleznu; rozk. nalezni; příč. nalezl, nalezen; podst. jm. nalezení
 nalézt (někam), 1. j. nalezu; rozk. nalez; příč. nalezl; podst. jm. nalezení
 naříznout, příč. nařízl i naříznul
 navézt, 1. j. navezu; rozk. navez; příč. navezl, navezen
 nezletilý
 nezlomný; nezlomně
ooblíznout, příč. oblízl i oblíznul
 odlézt, 1. j. odlezu; rozk. odlez; příč. odlezl
 odříznout, příč. odřízl i odříznul
 odvézt, 1. j. odvezu; rozk. odvez; příč. odvezl, odvezen
 olíznout, příč. olízl i olíznul
 oplzlý
 oříznout, příč. ořízl i oříznul
 oslizlý
ppo zlém
 podlézt, 1. j. podlezu; rozk. podlez; příč. podlezl; podst. jm. podlezení
 podříznout, příč. podřízl i podříznul
 pozlacovat
 pozlatit, příč. pozlacen
 pozlátko s.
 přelézt, 1. j. přelezu; rozk. přelez; příč. přelezl; podst. jm. přelezení
 přeříznout, příč. přeřízl i přeříznul
 převézt, 1. j. převezu; rozk. převez; příč. převezl, převezen
 přilézt, 1. j. přilezu; rozk. přilez; příč. přilezl
 přimrznout, příč. přimrzl i přimrznul
 přivézt, 1. j. přivezu; rozk. přivez; příč. přivezl, přivezen
 prolézt, 1. j. prolezu; rozk. prolez; příč. prolezl; podst. jm. prolezení
 provézt, 1. j. provezu; rozk. provez; příč. provezl, provezen
rrada ž.; Rada bezpečnosti OSN; Bezpečnostní rada státu; Rada města Zlína, Obecní rada v (Horní Bříze)
 říznout, příč. řízl i říznul
 rozezlít (se), příč. rozezlen
 rozhryznout, příč. rozhryzl
 rozladit, příč. rozladěn
 rozlámat, 1. j. rozlámu; rozk. rozlam i rozlámej, rozlamme i rozlámejme; podst. jm. rozlámání
 rozlamovat
 rozléhat se i rozlíhat se, podst. jm. rozléhání i rozlíhání
 rozlehnout se, příč. rozlehl se
 rozlétat se i rozlítat se, podst. jm. rozlétání i rozlítání
 rozletět se, 3. mn. rozletí se
 rozlétnout se i rozlítnout se, příč. rozlétl se, rozlétnul se i rozlítl se, rozlítnul se
 rozletovat se
 rozlévat i rozlívat, podst. jm. rozlévání i rozlívání
 rozlézat se i rozlízat se, podst. jm. rozlézání i rozlízání
 rozležet se, 3. mn. rozleží se
 rozlézt se, 1. j. rozlezu se; rozk. rozlez se; příč. rozlezl se; podst. jm. rozlezení
 rozličný
 rozlišit
 rozlišný (lišící se)
 rozlít, 1. j. rozliji, rozleji i rozliju, rozleju, 3. mn. rozlijí, rozlejí i rozlijou, rozlejou; rozk. rozlij i rozlej; příč. rozlil, rozlit; podst. jm. rozlití
 rozlítit se, rozk. rozliť se; příč. rozlícen
 rozlítostnělý i rozlítostněný
 rozlítostnit
 rozluka ž.
 rozmazlit, příč. rozmazlen
 rozmáznout, příč. rozmázl i rozmáznul
 rozplizlý
 rozpliznout se, příč. rozplizl se
 rozříznout, příč. rozřízl i rozříznul
 rozuzlení s.
 rozvézt, 1. j. rozvezu; rozk. rozvez; příč. rozvezl, rozvezen
 rozvzlykat se
 rozzlobit (se), příč. rozzloben
 ryzlink, -u m.
 rýžovat (např. zlato)
sseříznout i sříznout, příč. s(e)řízl i s(e)říznul
 sklouznout, příč. sklouzl
 sladit (k ladit), příč. sladěn; viz i zladit
 slézat (se) i slízat (se), podst. jm. slézání i slízání (dolů nebo dohromady); jiné je zlézat (např. horu)
 slézt (se), 1. j. slezu (se); rozk. slez (se); příč. slezl (se); podst. jm. slezení (dolů nebo dohromady); jiné je zlézt (např. horu)
 slíbat (líbáním setřít); jiné je zlíbat (někoho)
 slisovat (lisováním stlačit); jiné je zlisovat (lisováním zformovat)
 slít, 1. j. sliji, sleji i sliju, sleju, 3. mn. slijí, slejí i slijou, slejou; rozk. slij i slej; příč. slil, slit; podst. jm. slití (dohromady); jiné je zlít (polít)
Naposledy hledáno:

zl, zápětí, zkomolenina, němec, palský, zúžit, milej, výsost, nazpatek, přijet

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.