Pravidla českého pravopisu

zzhanět i zhanit, 3. mn. zhanějí i zhaní; příč. zhaněl i zhanil, zhaněn
 zhanobit
 zharmonizovat [-ny-]
 zhášet, 3. mn. zhášejí i zháší; příč. zhášen
 zhasínat, podst. jm. zhasínání
 zhasit, rozk. zhas; příč. zhašen
 zhasnout, příč. zhasl
 zhatit, příč. zhacen i zhatěn
 zhlédnout i zhlídnout, příč. zhlédl, zhlédnul i zhlídl, zhlídnul (spatřit); jiné je shlédnout i shlídnout (pohledět shora dolů)
 zhlížet se, 3. mn. zhlížejí se i zhlíží se (např. v zrcadle); jiné je shlížet (shora dolů)
 zhloupnout, příč. zhloupl
 zhltat
 zhltnout, příč. zhltl i zhltnul
 zhluboka i z hluboka (hluboce)
 zhmotnit, příč. zhmotněn
 zhmotňovat
 zhmožděnina ž.
 zhmoždit, příč. zhmožděn
 zhnědnout, příč. zhnědl
 zhnisat
 zhníst, 1. j. zhnětu; rozk. zhněť; příč. zhnětl, zhněten
 zhnusit, rozk. zhnus; příč. zhnusen
 zhodnotit, příč. zhodnocen
 zhojit
 zhola přísl.
 Zhořelec, -lce m.; zhořelecký
 zhořknout, příč. zhořkl
 zhoršit (se)
 zhospodárnit
 zhospodárňovat
 zhostit se, rozk. zhosti se i zhosť se; příč. zhoštěn; podst. jm. zhoštění
 zhošťovat se
 zhotovit
 zhotovovat
 zhouba, -y ž.
 zhoubce, -ce m., jedn. 5. -ce
 zhoubný
 zhoustnout, příč. zhoustl
 zhovadilý
 zhrbatět, 3. mn. zhrbatějí i zhrbatí; příč. zhrbatěl (stát se hrbatým)
 zhrbatit, 3. mn. zhrbatí; příč. zhrbatil (něco)
 zhrdat
 zhrdnout, příč. zhrdl i zhrdnul
 zhřešit
 zhroutit (se), rozk. zhruť (se) i zhrouti (se); příč. zhroucen
 zhrozit se, rozk. zhroz se; podst. jm. zhrození
 zhruba přísl.
 zhrubělý
 zhrubnout, příč. zhrubl
 zhryzat, 1. j. zhryžu i zhryzám, 3. mn. zhryžou i zhryzají; rozk. zhryž i zhryzej; příč. zhryzal, zhryzán
 zhrzený
 zhubenět, 3. mn. zhubenějí i zhubení; příč. zhubeněl
 zhubit
 zhubnout, příč. zhubl
 zhudebnit
 zhurta přísl.
 zhusta přísl.
 zhustit, rozk. zhusti i zhusť; příč. zhuštěn
 zhušťovat
 zhutnět, 3. mn. zhutnějí i zhutní; příč. zhutněl (stát se hutným)
 zhutnit, 3. mn. zhutní; příč. zhutnil (něco)
 zhutňovač, -e m.
 zhutňovat
 zhýčkat
 zhynout
 zhypnotizovat [-ty-]
 zhýralý
 zhyzdit, rozk. zhyzdi i zhyzď; příč. zhyžděn i zhyzděn
 zhyžďovat i zhyzďovat
 Podobné:
ddovrchu přísl. (vzhůru)
gGörlitz [gerlic] viz Zhořelec
kKlotho [-ó], -zhy i neskl. ž.
nnahoru přísl. (vzhůru)
 nevzhledný
ppojít, 1. j. pojdu; rozk. pojdi, pojděte; příč. pošel, pošla; podst. jm. pojití (zhynout)
rremíza, -y ž. (nerozhodný výsledek)
 rozhánět, 3. mn. rozhánějí i rozhání
 rozházet, 3. mn. rozházejí i rozhází
 rozhazovat
 rozhlas, -u m.; Český rozhlas (organizace)
 rozhlásit, rozk. rozhlas; příč. rozhlášen
 rozhlašovat
 rozhled, -u m.
 rozhledna, -y ž.
 rozhlédnout se i rozhlídnout se, příč. rozhlédl se, rozhlédnul se i rozhlídl se, rozhlídnul se
 rozhlížet se, 3. mn. rozhlížejí se i rozhlíží se
 rozhodčí m. i ž. i příd. jm.
 rozhodnout (se), příč. rozhodl (se), rozhodnut
 rozhodný
 rozhořčit (se), příč. rozhořčen
 rozhořet se, 3. mn. rozhoří se
 rozhořívat se, podst. jm. rozhořívání
 rozhostit se, rozk. rozhosti se i rozhosť se; podst. jm. rozhoštění
 rozhraní s.
 rozhřešit, podst. jm. rozhřešení
 rozhryzat, 1. j. rozhryžu i rozhryzám, 3. mn. rozhryžou i rozhryzají; rozk. rozhryž i rozhryzej; příč. rozhryzal, rozhryzán
 rozhryznout, příč. rozhryzl
 rozhýbat, 1. j. rozhýbu i rozhýbám, 3. mn. rozhýbou i rozhýbají; rozk. rozhýbej; podst. jm. rozhýbání
sshlédnout i shlídnout, příč. shlédl, shlédnul i shlídl, shlídnul (pohledět shora dolů); jiné je zhlédnout i zhlídnout (spatřit)
 shlížet, 3. mn. shlížejí i shlíží (shora dolů); jiné je zhlížet se (např. v zrcadle)
 spolurozhodovat
 stesat, 1. j. stešu i stesám, 3. mn. stešou i stesají; rozk. steš i stesej (tesáním upravit); jiné je ztesat (tesáním zhotovit)
vvíceméně i více méně (v podstatě, zhruba)
 vozhřivka ž.
 vzhled, -u m.
 vzhlédat i vzhlídat, podst. jm. vzhlédání i vzhlídání
 vzhledem k čemu
 vzhlédnout i vzhlídnout, příč. vzhlédl, vzhlédnul i vzhlídl, vzhlídnul
 vzhledný
 vzhlížet, 3. mn. vzhlížejí i vzhlíží
 vzhůru přísl.
zztesat, 1. j. ztešu i ztesám, 3. mn. ztešou i ztesají; rozk. zteš i ztesej (tesáním zhotovit); jiné je stesat (tesáním upravit)
Naposledy hledáno:

pousmeji, zlétnout, zh, ikaros, izoterma, ilnatina, rozlež, vestoje, vybízet, vybíhat

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.