Pravidla českého pravopisu

 Podobné:
bBlažej, -e m.; Blažena, -y ž.
ddlažební
 dorážet, 3. mn. dorážejí i doráží; příč. dorážen
 dorazit, rozk. doraz; příč. doražen
 dosáhnout, příč. dosáhl, dosažen; podst. jm. dosaže
 dotáhnout, příč. dotáhl, dotažen
 dovážet, 3. mn. dovážejí i dováží
 draho, draze, 2. st. dráže i dráž
 dražé s. neskl.
 dražební
ggáže ž.
kkazit, rozk. (ne)kaz; příč. kažen
 křížem krážem
lledaže spojka
mmanažer, -a m.
 manažerizmus, -izmu i manažerismus [-zm-], -ismu m.
 menažerie [-že- i -žé-] ž.
 mistr, -a m.; mistr Jan Hus, m. Jan Hus; Mistr vyšebrodského oltáře, tzv. Mistr vyšebrodský i Vyšebrodský mistr; Mistr Jirásek; v oslovení: vážený Mistře
 mrazený i mraže
 mrazit, rozk. mraz; příč. mrazen i mražen
nnakazit, rozk. nakaz; příč. nakažen; podst. jm. nakaže
 napřáhnout, příč. napřáhl, napřažen
 narážet, 3. mn. narážejí i naráží; příč. narážen
 narazit, rozk. naraz; příč. naražen
 natáhnout, příč. natáhl, natažen
 navážet, 3. mn. navážejí i naváží
 nažrat se, 1. j. nažeru se; rozk. nažer se; příč. nažral se, nažrán; podst. jm. nažrání
oobrážet, 3. mn. obrážejí i obráží; příč. obrážen
 obrazit, rozk. obraz; příč. obražen
 obsáhnout, příč. obsáhl, obsažen (v čem) i obsáhnut (zrakem)
 obtáhnout, příč. obtáhl, obtažen
 odrážet, příč. odrážen
 odrazit, rozk. odraz; příč. odražen
 odtáhnout, příč. odtáhl, odtažen
 odvážet, 3. mn. odvážejí i odváží
 orážet, 3. mn. orážejí i oráží; příč. orážen
 orazit, rozk. oraz; příč. oražen
ppasažér, -a m.
 paže ž.
 páže, -ete s., mn. 1., 4. -ata
 podrážet, 3. mn. podrážejí i podráží
 podražit, podst. jm. podražení (poněkud zdražit)
 podrazit, rozk. podraz; příč. podražen
 pokazit, rozk. (ne)pokaz; příč. pokažen
 porážet, 3. mn. porážejí i poráží; příč. porážen
 porazit, rozk. poraz; příč. poražen
 potáhnout, příč. potáhl, potažen
 povyraže s.
 pražec, -žce m.
 předražit, podst. jm. předraže
 překážet, 3. mn. překážejí i překáží
 překazit, rozk. překaz; příč. překažen
 přepřáhnout, příč. přepřáhl, přepřažen
 přesáhnout, příč. přesáhl, přesažen
 přetáhnout, příč. přetáhl, přetažen
 převážet, 3. mn. převážejí i převáží
 přirážet, 3. mn. přirážejí i přiráží; příč. přirážen
 přirazit, rozk. přiraz; příč. přiražen
 přitáhnout, příč. přitáhl, přitažen
 přívažek, -žku m.
 přivážet, 3. mn. přivážejí i přiváží
 prorážeč, -e m.
 prorážet, 3. mn. prorážejí i proráží; příč. prorážen
 prorazit, rozk. proraz; příč. proražen
 protáhnout, příč. protáhl, protažen
 provažek, -žku m.
 provážet, 3. mn. provážejí i prováží
rráž, -e i ráže ž.
 razit, rozk. raz; příč. ražen
 rozpřáhnout (se), příč. rozpřáhl (se), rozpřažen
 rozrážet, 3. mn. rozrážejí i rozráží; příč. rozrážen
 rozrazit, rozk. rozraz; příč. rozražen
 roztáhnout, příč. roztáhl, roztažen
 rozvážet, 3. mn. rozvážejí i rozváží; příč. rozvážen
 rozvážit, rozk. rozvaž; příč. rozvážen
ssebevrah, -a m.; sebevražedkyně, ž., mn. 2. -yň i -yní, i sebevražednice ž.
 smrskat se (srážet se); jiné je zmrskat (zbičovat)
 sotvaže přísl. i spojka
 spřáhnout, příč. spřáhl, spřažen i spřežen
 sraženina ž.
 srážet (se), 3. mn. srážejí (se) i sráží (se); příč. srážen srážka ž.
 srazit, rozk. sraz; příč. sražen
 stáhnout, příč. stáhl, stažen (dolů nebo dohromady)
 svážet, 3. mn. svážejí i sváží
 sýření s. (srážení syřidlem)
ttáhnout, příč. táhl, tažen
 tažební
 třebaže spojka
 trenažér, -u m.
uurážet, 3. mn. urážejí i uráží; příč. urážen
 urazit, rozk. uraz; příč. uražen
 utáhnout, příč. utáhl, utažen
vvážený
 vrah, -a m.; vražedkyně ž., mn. 2. -yň i -yní
 vražednický
 vražedník, -a m.; vražednice ž.
 vražedný
 vrážet, 3. mn. vrážejí i vráží; příč. vrážen
 vrazit, rozk. vraz; příč. vražen
 vtáhnout, příč. vtáhl, vtažen
Naposledy hledáno:

aže, vyšetřovat, kdovíkde, kolikadenní, cytoplazma, veleještěr, ustajovat, mrknout, poplicnice, přežvýkavý

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.