Pravidla českého pravopisu

aAgamemnon, -ona m.
 Agáta, -y ž.
 Agathokles, -kla i -klea m.
 Agathon, -ona m.
 agáve neskl. ž. i s.
 agenda ž.
 agens, -ntu m. i s. neskl.
 agent, -a m.
 agentura [-tu- i -tú-] ž.
 agilní
 Agis, -ise i -ida m.
 agitace ž.
 agitační
 agitato [adžitáto]
 agitátor, -a m.
 agitovat
 aglomerace ž.
 aglomerát, -u m.
 aglutinace [-ty-] ž.
 aglutinin [-tyny- i -tyný-], -u m.
 agnosticizmus [-ty-], -izmu i agnosticismus [-tycizm-], -ismu m.
 agnostik [-ty-], -a m.
 agnozie [-no- i -nó-] ž.
 agonický [-ny-]
 agonie [-ny-] ž.
 agrární
 agrárnický
 agrárník, -a m.
 agregace ž.
 agregát, -u m.
 agrese [-se] ž.
 agresivita ž.
 agresivní [-si- i -sí-]
 agresor [-sor], -a m.
 Agricola [-ko-] i Agrikola, -ly m.
 Agrigento [-džen-], -a s.; agrigentský
 agrikultura [-tu- i -tú-] ž.
 Agrippa, -ppy m.
 Agrippina [-pí-], -ny ž.
 agrobiologický
 agrobiologie ž.
 agrochemický
 agrochemie ž.
 agronom, -a m.
 agronomický
 agronomie ž.
 agrotechnický [-ny-]
 agrotechnika [-ny-] ž.
 Podobné:
aadagio [adádžo]
 airbag [érbe-], -u m.
 airbag [érbe-], -u m.
 anagram, -u m.
 Anaxagoras, -ra m.
 antagonický [-ny-]
 antagonista [-ny-], -y m.
 antagonistický [-nysty-]
 antagonizmus [-ny-], -izmu i antagonismus [-nyzm-], -ismu m.
 antimagnetický [-ty-ty-]
 Aragonie [-ny-], -e ž.; aragonský
 aragonit [-nyt], -u m.
 asparágus, -gusu i -gu m.
bbagatela, -y ž.
 bagatelizovat
 Bagdád i Bagdad, -u m.; bagdádský i bagdadský
 Bagdád i Bagdad, -u m.; bagdádský i bagdadský, mn. -dští
 bagr, -u m.
 bagrista, -y m.
 Bretaň i Bretagne [-taň], -ně i -gne [-ně] ž.; Bretonec, -nce i Bretaněc, -ňce m.; bretaňský i bretagneský [-aň-] i bretonský, mn. -taňští i -tagneští i -tonští
 Bretaň, -ně i Bretagne [-taň], -gne ž.; Bretaněc i Bretonec m.; bretaňský i bretagneský i bretonský
cCarthago viz Kartágo
 Chicago [čikágo i šikágo] s.; chicagský, mn. -gští
 Chicago [šikágo i čikágo], -a m.; chicagský
dDagmar, -ry i neskl. i Dagmara, -y ž.
 Dagmar, -y i neskl. i Dagmara, -y ž.
 daguerrotyp [-gero-], -u m.
 deka- (zn. da) ve složeninách, např. dekagram atd.
 dekagram, -u m. (zn. dag)
 demagog, -a m.; demagožka ž.
 demagogický
 demagogie ž.
 diagnostický [dy-ty-]
 diagnostika [dy-ty-] ž.
 diagnostikovat [dy-ty-]
 diagnóza [dy-], -y ž.
 diagonála [dy-], -y ž.
 diagram [dy-], -u m.
eelektromagnetický [-ty-]
 estragon, -u m.
 extravagance ž.
 extravagantní
ffagocyt, -u m.
 fagot, -u m.
 fagotista [-ty-], -y m.
 fakulta ž.; Fakulta dětského lékařství Univerzity Karlovy; Divadelní fakulta Akademie múzických umění; Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
 flagelant, -a m.
 fragment, -u m.
 fragmentární
ggag [ge-], -u m.
 Galapágy, -pág ž. pomn.; galapážský i galapágský
 gamaglobulin [-li- i -lí-], -u m.
 gulag, -u m.
hHaag [há-], -u m.; haagský
 Haag [há-], -u m.; haagský, mn. -gští
iimage [imidž], -ge [-dže] m. i ž.
 imaginace ž.
 imaginační
 imaginární
 imago s.
 in flagranti [-tý] (lat.)
 interagovat
jjagellonský i jagellovský
 jaguár, -a m.
kKagera, -y ž.; kagerský
 kalokagathia [-ty-] ž.
 Karaganda, -y ž.; karagandský
 Kartágo i Carthago [kartágó], -ga s. i Kartagina, -ny ž.; Kartáginci, kartágský i kartaginský
 koagulace ž.
 kolagen [-ge- i -gé-], -u m.
 kolagenní
 Kragujevac, -vce i -vace m.; kragujevacký
 Kragujevac, -vce i -vace m.; kragujevacký, mn. -čtí
lLagos, -u m.; lagoský
 lágr, -u m. (nespis.)
 laguna [-gu- i -gú-] ž.
 laterna magika ž.; Laterna magika (divadelní scéna)
mMadagaskar, -u m.; Madagaskarská demokratická republika; Madagaskařan i Madagaskarec m.; madagaskarský
 mág, -a m.
 Magalhäesův [-galjenš-] průliv
 magazín, -u m.
 Magda, -y ž.
 Magdaléna i Magdalena, -y ž.
 magdalénien [-ny-], -u m.
 Magdeburk, -u m.; magdeburský, mn. -rští
 maggi s. neskl.
 magický
 magie ž.
 magisterský
 magistr, -a m.; magistra ž. (zkr. akademického titulu Mgr.)
 magistrála, -y ž.
 magistrát, -u m.
 magma, -atu s.
 magmatický [-ty-]
 magnát, -a m.
 magnátský, mn. -tští
 magnet, -u m.
 magnetický [-ty-]
 magnetit [-ty-], -u m.
 magnetizace [-ty-] ž.
Naposledy hledáno:

ag, kolegyně, namodro, diskuzní, tričko, raději, zástava, načerno, najednou, tarase

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.