Pravidla českého pravopisu

in

iin flagranti [-tý] (lat.)
 in margine (lat.)
 in memoriam (lat.)
iinaugurace ž.
 incident, -u m.
 incký (např. říše)
 index, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 indián [-dy-], -a m. (příslušník antropologické skupiny)
 Indiana [-dy-], -y ž.; indianský
 Indianapolis [-dy-], -u m.; indianapoliský
 indicie [-dý-] ž., mn. 2. -cií
 Indický oceán [-dy-]
 Indie [-dy-] ž.; Ind, -a m.; indický, mn. -čtí; Indický [-dy-] oceán
 Indie [-dy-], -e ž.; Indická republika; Ind m.; indický
 indiference [-dy-] ž.
 indiferentní [-dy-]
 indigo [-dy-] s.
 indigový [-dy-]
 indikace [-dy-] ž.
 indikační [-dy-]
 indikativ [-dy-ty- i -dy-tý-], -u m.
 indikativní [-dy-ty- i -dy-tý-]
 indikátor [-dy-], -u m.
 indiskrétní [-dy-]
 indisponovaný [-dy-]
 indispozice [-dy-] ž.
 indium [-dy-], -dia s.
 individualista [-dy-], -y m.
 individualistický [-dy-ty-]
 individualita [-dy-] ž.
 individualizace [-dy-] ž.
 individualizační [-dy-]
 individualizmus [-dy-], -izmu i individualismus [-dy-zm-], -ismu m.
 individuální [-dy-]
 individuum [-dy-], -dua s., mn. 1., 4. -dua, 2. -duí, 3. -duím, 6. -duích, 7. -dui
 Indočína, -y ž.; indočínský
 indoevropský
 indolence ž.
 indolentní
 Indonésie [-zi-] ž.; Indonésan, -a m.; indonéský, mn. -ští
 Indonésie [-zi-], -e ž.; Indonéská republika; Indonésan m.; indonéský
 indukce ž.
 indukční
 induktivní [-ty- i -tý-]
 induktor, -u m.
 Indus, -du m.; induský
 Indus, -du m.; induský
 industrializace ž.
 industrializační
 industrializovat
 industriální
 ineditní [in-edy-]
 inerciální
 inerční
 inertní (např. plyny)
 Inéz i Ines, -y [-zi i -si] i neskl. i Inesa, -y [-si] ž.
 infanterie [-te- i -té-] ž.
 infantilní [-ty-]
 infarkt, -u m.
 infekce ž.
 infekční
 inferiorita ž.
 inferiorní
 infikovat
 infiltrace ž.
 infinitezimální [-ny-]
 infinitiv [-nyty- i -nytý-], -u m.
 infinitivní [-nyty- i -nytý-]
 inflace ž.
 influence ž.
 informace ž.
 informační
 informatika [-ty-] ž.
 informativní [-ty- i -tý-]
 informátor, -a m.
 infračervený
 infrastruktura [-tu- i -tú-] ž.
 infrazvuk, -u m.
 infuze [-fu- i -fú-] ž.
 infuzní [-fu- i -fú-]
 ingot, -u m.
 ingredience [-dy-] ž.
 Ingrid, -y i neskl. i Ingrida, -y ž.
 inhalace ž.
 inhalátor, -u m.
 inhalatorium [-to- i -tó-], -ria s., mn. 1. -ria, 2. -rií, 7. -rii
 inherentní
 inhibice ž.
 inhibitor, -u m.
 iniciála [-ny-], -y ž.
 iniciálka [-ny-] ž.
 iniciativa [-ny-ty- i -ny-tý-], -y ž.
 iniciativní [-ny-ty- i -ny-tý-]
 iniciátor [-ny-], -a m.
 injekce ž.
 injekční
 injektáž, -e ž.
 injektovat
 inka, -y m. (šlechtic v incké říši)
 Inka, -y ž.
 inkaso s.
 inkasovat
 inklinovat
 Podobné:
Budyšín, -a m.; budyšínský
aabrahámoviny, -in ž. pomn.
 abstinence [-ty-] ž.
 abstinenční [-ty-]
 abstinent [-ty-], -a m.
 abstinentský [-ty-], mn. -tští
 acetin [-ty- i -tý-], -u m.
 Acquincum viz Akvinkum
 acylpyrin [-ri- i -rí-], -u m.
 ad infinitum [-ný-] (lat.)
 Adina [-ďi-], -y ž.
 administrace [-ny-] ž.
 administrativa [-ny-ty- i -ny-tý-], -y ž.
 administrativní [-ny-ty- i -ny-tý-]
 Adolf, -a m.; Adolfa, -y i Adolfina i Adolfína, -y ž.
 adrenalin [-li- i -lí-], -u m.
 aerolinie [a-e-ny-] ž., mn. 2. -nií
 afinita [-ny-] ž.
 afin
 aglutinace [-ty-] ž.
 aglutinin [-tyny- i -tyný-], -u m.
 Agrippina [-pí-], -ny ž.
 Aigina [-gí-] i Aegina [égí-], -ny ž.
 aj. (a jiné, a jiní)
 aktinium [-tyny- i -týny-], -nia s.
 akvamarín, -u m.
 akvatinta [-ty-] ž.
 Akvinkum, -ka i Acquincum [akvinkum], -ca i -ka s.
 Albert i Albertýn i Albertin [-tý-], -a m.; Alberta i Albertýna i Albertina [-tý-], -y ž.
 albín, -a m. (kdo má nedostatek kožního barviva)
 Albín, -a m.; Albína, -y ž.
 albinizmus [-ny-], -izmu i albinismus [-nyzm-], -ismu m.
 albumin [-mi- i -mí-], -u m.
 alexandrin [-ri- i -rí-], -u m.
 alexandrinský [-ri- i -rí-]
 alfa, -y ž. (ve spojení s alfou i omegou); kino Alfa
 alizarin [-ri- i -rí-], -u m.
 almandin [-dy- i -dý-], -u m.
 alpinista [-ny-], -y m.
 alpinistický [-nysty-]
 alpinium [-píny-], -nia s.
 alpinizmus [-ny-], -izmu i alpinismus [-nyzm-], -ismu m.
 alpínka ž.
 aluminiový [-miny- i -míny-]
 aluminium [-miny- i -míny-], -nia s.
 Alvin, -a m.
 amin [-mi- i -mí-], -u m.
 aminokyselina ž.
 ampér, -u m. (jednotka intenzity el. proudu, zn. A); vl. jm. Ampére [-pér], -ra m.
 ampérhodina ž.
 andantino [-tý-]
 aneurin [-ri- i -rí-], -u m.
 angina pectoris [-gí- pek-] ž.
 angína ž.
 angličtina ž.
 anhydrid, -u m. (chemická sloučenina)
 anilin [-nyli- i -nylí-], -u m.
 antidopinkový i antidopingový [-ty-]
 antiklinála [-ty-], -y ž.
 antineutrino [-ty-ri- i -ty-rí-] s.
 antinomie [-ty-] ž.
 Antinoos, -noa m.
 antitoxin [-ty-ksi- i -ty-ksí-], -u m.
 Antonín, -a m.; Antonie [-ny-], -e ž.
 Apeninský poloostrov [-ny-]
 Apeniny [-ny-], -nin ž. pomn.; apeninský
 Apeniny [-ny-], -nin ž. pomn.; apeninský; Apeninský [-ny-] poloostrov
 arabština ž.
 Argentina [-tý- i -ty-] ž.; Argentinec, -nce m.; argentinský
 Argentina [-tý- i -ty-], -y ž.; Argentinská republika; Argentinec m.; argentinský
 Árijec, -jce m. (Indoíránec)
 áron [-on i -ón], -u m. (rostlina)
 Arsinoa, -noy i Arsinoe [-é], -noy i neskl. ž.
 aspirin [-ri- i -rí-], -u m.
 atropin [-pi- i -pí-], -u m.
 August i Augustýn i Augustin [-tý-], -a m.; Augusta i Augustýna i Augustina [-tý-], -y ž.
 Augustin i Augustinus [-tý-], -na m.
 augustiniáni [-styny-], -ů m. mn. (mnišský řád)
 Augustýn i Augustin [-tý-], -a m.
 autokempink, -ku m.
 autovakcína ž.
 Aventin i Aventinus [-ty- i -tý-], -na m.; aventinský
 avenue [franc. aveny, angl. evinjú] ž. neskl.; Pátá avenue (v New Yorku)
 Avignon [aviň-], -u m.; avignonský
 Avignon [aviň-], -u m.; avignonský
 avitaminóza, -y ž.
bbabiččin; Babiččino údolí (u Náchoda)
 Babiččino údolí (u Náchoda)
 badminton [bed-], -u m.
 bal, -u m., mn. 1., 4., 7. -y (u rostlin)
 balerína ž.
 balzamína ž.
 barvínek, -nku m.
 bažina ž.
 bažinatý
 bažin
 beduín, -a m. (kočovný pastevec)
 beduínský
 benediktin [-dyktý-], -a m.
 Benin [-ny-], -u m.; Beninská republika; Beninec i Beniňan m.; beninský
Naposledy hledáno:

in, atomi, odůvodnění, přijet, ašan, atny, atku, oznámit, atit, atická

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.