Pravidla českého pravopisu

uum, -u m.
uumáčet, 3. mn. umáčejí i umáčí
 umakart, -u m.
 umastit, rozk. umasti i umasť; příč. umaštěn
 umazat, 1. j. umažu, 3. mn. umažou; rozk. um
 Umbrie, -e ž.; umbrijský
 umdlelý
 umdlený
 umdlít i umdlet, 1. j. umdlím, 3. mn. umdlejí i umdlí; rozk. (ne)umdli; příč. umdlel, umdlen (zeslábnout, ztratit sílu, unavit se)
 umdlívat i umdlévat
 umělec, -lce m.; umělkyně ž., mn. 2. -yň i -yní
 uměleckoprůmyslový; Uměleckoprůmyslové muzeum (v Praze)
 umělecký
 umělý
 umění s.
 uměnímilovný
 úměra ž.
 uměřený
 úměrný
 umést, 1. j. umetu; rozk. umeť; příč. umetl, umeten
 umět, 1. j. umím, 3. mn. umějí i umí; příč. uměl; podst. jm. umění
 umetat
 umíněný
 umínit si, rozk. umiň si
 umiňovat si
 umíráček, -čku m.
 umírat, podst. jm. umírání
 umírnit
 umírňovat i umirňovat
 umístit, rozk. umísti i umisť; příč. umístěn
 umísťovat i umisťovat
 umlátit, rozk. umlať; příč. umlácen
 umlčet, 3. mn. umlčí
 umlít, 1. j. umelu; rozk. umel; příč. umlel, umlet
 úmluva, -y ž.
 um; um
 úmor, -u m.; do úmoru
 úmoří s.
 úmorný
 umoudřit se
 umounit se
 umožnit
 umožňovat
 umravnit
 umravňovat
 umřít, 1. j. umřu, 3. mn. umřou; rozk. umři; příč. umřel
 umrlčí
 umrlec, -lce m.
 úmrtí s.
 úmrtní
 úmrtnost, -i ž.
 umrtvit, příč. umrtven
 umrznout, příč. umrzl i umrznul
 umučení s.
 úmysl, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 úmyslný
 Úmyslovice, -ic ž. pomn.; úmyslovický
 umýt (se), 1. j. umyji (se) i umyju (se), 3. mn. umyjí (se) i umyjou (se); rozk. umyj (se); příč. umyl (se), umyt
 umývadlo i umyvadlo s.
 umývárna i umyvárna, -y ž.
 umývat (se), podst. jm. umývání
 Podobné:
aabsolutorium [-to- i -tó-], -ria s., mn. 2. -rií, 7. -rii
 abstraktum, -ta s.
 Acquincum viz Akvinkum
 Actium [-kci-], řec. Aktion, -tia s.
 ad absurdum (lat.)
 ad infinitum [-ný-] (lat.)
 ad usum [úzum] (lat.)
 adjektivum [-ty- i -tý-], -va s.
 afélium, -lia s.
 akademie ž., mn. 2. -mií; Akademie věd České republiky; Akademie výtvarných umění; Janáčkova akademie múzických umění; též Akademie (viz § 65)
 aktinium [-tyny- i -týny-], -nia s.
 Aktion viz Actium
 aktivum [-ty- i -tý-], -va s., mn. 1. aktiva, 2. aktiv
 akumulace ž.
 akumulátor, -u m.
 akvárium, -ria s., mn. 2. -rií, 7. -rii
 Akvinkum, -ka i Acquincum [akvinkum], -ca i -ka s.
 album, -ba s., mn. 2. alb
 albumin [-mi- i -mí-], -u m.
 alfanumerický
 alpinium [-píny-], -nia s.
 aluminiový [-miny- i -míny-]
 aluminium [-miny- i -míny-], -nia s.
 aluvium [-lu- i -lú-], -via s.
 ambulatorium [-to- i -tó-], -ria s., mn. 2. -rií, 7. -rii
 americium [-ri- i -rí-], -cia s.
 amonium [-mony- i -móny-], -nia s.
 anabolikum, -ka s.
 analgetikum [-ty-], -ka s.
 anestetikum [-ty-], -ka s.
 antibiotikum [-ty-ty-], -ka s.
 Antium [-ci-], -tia s.
 antonymum, -yma s.
 antropozoikum, -ka s.
 apelativum [-ty- i -tý-], -va s.
 apogeum, -gea s.
 arboretum [-re- i -ré-], -ta s.
 argument, -u m.
 atrium [á-], -ria s., mn. 2. -rií, 7. -rii
 auditorium [-dyto- i -dytó-], -ria s., mn. 2. -rií, 7. -rii
 azoikum, -ka s.
bbaryum [bá-], -rya s.
 Batumi neskl. s.; batumský
 bedra s. pomn., 2. -der, 3. -rům i -rám, 6. -rech i -rách, 7. -ry i -rami
 berkelium [-ke- i -ké-], -lia s.
 beryllium [-ry- i -rý-], -llia s.
 beseda ž.; Česká beseda, Moravská beseda (tance); Beseda brněnská, Měšťanská beseda, Umělecká beseda (spolky)
 Beskydy, Beskyd ž. pomn. i m. pomn., 3. -dám i -dům, 6. -dách i -dech, 7. -dami i -dy; beskydský, mn. -dští
 bluma, -y ž.
 Bohumil, -a m.
 Bohumil, -a m.; Bohuslava, -y ž.
 Bohumín, -a m.; bohumínský boka Kotorská
 boom [búm], -u m.
 bradla, bradel s. pomn., 3. -dlům, 4. -dlech, 7. -dly (tělocvičné nářadí)
 bratr, -a m., mn. 1., 5. bratři, 2. bratrů, 3. bratrům atd., vedle toho v určitých významech 1. bratří, 2. bratří, 3. bratřím atd.; čeští bratři i čeští bratří; Bratři v triku (filmové studio)
 Bujumbura, -y ž.; bujumburský
 bumerang, -gu m.
 bungee jumping [bandží džampi-], jumpingu m.
 bungee jumping [bandží džampi-], jumpingu m.
 buržoa, -oy m., jedn. 3., 6. -oovi, 4. -ou [-o-u], 7. -oou, mn. 1. -oové, 2. -oů, 3. -oům, 4. -oy, 6. -oích, 7. -oy
 Byzantion [-ty-], lat. Byzantium [-ci-], -tia s.; dn. Istanbul
cCapitolium viz Kapitol
 centrum, -ra s.; obchodní dům Centrum
 Černá v Pošumaví, Č-é v P. ž.; černský
 cezium [ce- i cé-], -zia s.
 Chartúm, -u m.; chartúmský
 chomáč i chumáč, -e m.
 chumáč i chomáč, -e m.
 chumel, -mlu m., mn. 1., 4., 7. -mly
 cirkus, -su m., mn. 1., 4., 7. -sy; cirkus Humberto
 cloumat
 Colosseum viz Koloseum
 Columbia [k-], -ie ž. (řeka); columbijský
 Columella viz Kolumella
 cumel, -mlu i -mle m., mn. 1., 4. -mly i -mle, 7. -mly i -mli
 čumiza, -y ž.
 cumlat
 curium [ky-], -ria s.
 curriculum vitae [kurikulum víté] (lat.)
ddamping i dumping [dam-], -gu m.
 datum, -ta s.
 děcko, -cka s., mn. 2. -cek, 3. -ckům i -ckám, 6. -ckách, 7. -cky (ale dětský, dětství)
 dehumanizace [-ny-] ž.
 dekorum [-ko- i -kó-], -ra s.
 delirium [-lí-], -ria s.
 deminutivum [-ty- i -tý-], -va s.
 demonstrativum [-ty- i -tý-], -va s.
 den, dne m., jedn. 3., 6. dni i dnu (ale ve dne), mn. 1., 4. dni i dny, 2. dní i dnů, 3. dnům, 6. dnech, 7. dny; Den lidských práv; Štědrý den; Dny italského filmu
 depozitum, -ta s.
 deuterium [-te- i -té-], -ria s.
 dezideratum [-rá-], -ta s.
 deziderium [-de- i -dé-], -ria s.
 dielektrikum [dy-e-], -ka s.
 diluvium [dylú-], -via s.
 direktorium [dy-to- i dy-tó-], -ria s., mn. 2. -rií, 7. -rii
 dokument, -u m.
 dokumentace ž.
 dokumentární
 dominium [-míny-], -nia s.
 dorozumět se, 3. mn. dorozumějí se i dorozumí se; příč. dorozuměl se; podst. jm. dorozumění
Naposledy hledáno:

včetně, odštěpek, um, zvířátk, darwinismus, zvláštn, lufa, parotěsný, lížovat, šťěst

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.