Pravidla českého pravopisu

aAida [aj-], -y ž.
 Aigina [-gí-] i Aegina [égí-], -ny ž.
 Aigisthos, -tha m.
 Aiolové i Eolové m.mn.; aiolský i eolský
 aiolský [ajo-]
 airbag [érbe-], -u m.
 airbag [érbe-], -u m.
 Aischylos, -la m.
 Aisopos viz Ezop
 Aithiopia viz Etiopie
 Podobné:
aAbigail [-jl], -y i neskl. ž.
 Acharny, řec. Acharnai, -arn ž. pomn.; Acharňané
 Adelaida [-aj-], -y ž.
 Adelaide [edelid], -du m.; adelaidský
 algebraický
 Alkaios, -kaia m.; alkajská strofa
 archaický
 archaistický [-ty-]
 archaizace ž.
 archaizmus, -izmu i archaismus [-zm-], -ismu m.
 archaizovat
 au pair i au-pair [opér] neskl. ž. i m.
 au pair i au-pair [opér] neskl. ž. i m.
bBrailleovo [brajovo] písmo
 Buenos Aires neskl. s.; buenosaireský
 Buenos Aires [ajr-] neskl. s.; buenosaireský, mn. -reští
cCaesar [cézar], -a m. (Gaius Julius); vl. jm. Cézar; cézar (titul římského císaře)
 Calais [kale i kalé]neskl. s.; calaiský
 cézar, -a m. (titul římského císaře); Caesar [cézar] (Gaius Julius); vl. jm. Cézar
 chargé d`affaires [šaržé dafér] m. neskl. (franc.)
ddadaista, -y m.
 dadaistický [-ty-]
 dadaizmus, -izmu i dadaismus [-zm-], -ismu m.
 Daidalos, -la m.; daidalské sochařství
 detail, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 detailní
ee-mail [ímejl], -u m.
 e-mail [ímejl], -u m.
 e-mailovat [ímejl-]
 e-mailovat [ímejl-]
 e-mailový [ímejl-]
 e-mailový [ímejl-]
 email [-ajl], -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 emailér [-aj-], -a m.
 Eolové viz Aiolové
 Etiopie, řec. Aithiopia, -ie ž.; Etiopové, etiopský
 Ezop, řec. Aisopos [-zó-], -pa m.; Ezopovy i ezopské bajky
fFaidra, lat. Phaedra [fé-], -ry ž.
 fair play [fér plej] (angl.)
 Faistos, -tu m.
hHaifa, -y ž.; haifský
 Haiphong [-fo-], -u m.; haiphongský
 Haiti [-ty] neskl. s.; Haitská republika; Haiťan m.; haitský
 Haiti [hajty] s. neskl.; Haiťan, -a m.; haitský, mn. -tští
 Hefaisteion, -teia s.
 Hefaistos, -ta m.
 Hokkai neskl. s.; hokkaidský
kKain, -a m.
 kainit [-nyt], -u m.
 Klytaimestra [-mé-], -ry ž.
 kokain [-in i -ín], -u m.
 kontraindikace [-dy-] ž.
 Kynoskefaly, řec. Kynoskefalai, -fal ž. pomn.
 Kyrene [-éné], -ny i neskl. ž.; dn. Kyrenaika i Cyrenaika; kyrenský
lLa Fontaine [lafonten], -na m.; lafontainský [-tenský]
 laický
 laik, -a m.
 Lakedaimon, -onu m., dn. Sparta; Lakedaimoňané, lakedaimonský
mMaine [mejn] neskl. s.; mainský
 Mamaia [-maja], -ie ž.; mamajský
 Marseillaisa [-sejéza], -y ž.
 medaile ž., mn. 2. -lí; Medaile Jana Amose Komenského, stříbrná medaile Masarykovy univerzity
 medailér, -a m.
 medailista, -y m.; medailistka ž.
 medailon [-on i -ón], -u m.
 medailonek [-on- i -ón-], -nku m.
 medailonkový [-on- i -ón-]
 medailonový [-on- i -ón-]
 Megaira, lat. Megaera [-gé-], -ry ž.
 mozaika ž.
nNairobi neskl. s.; nairobský
 Nairobi s. neskl.; nairobský
 naivita ž.
 naivní
 Nikaia, -aie i Nicaea [-céa], -ey i -eje ž.; nikajský i nicejský koncil
 novokain [-in i -ín], -u m.
ppair [pér], -a m.
 Peiraieus viz Pireus
 Phaedra viz Faidra
 Pireus i Peiraieus, -ea m.
 Pitcairnovy ostrovy [-kern-]
 Port of Spain [spejn], P-u of s. m. i neskl. m.; portofspainský
 Port Said, P. S-u m.; portsaidský
 Praia, -ie ž.; praijský
 prokain, -u m.
 prozaický
 prozaik, -a m.; prozaička ž.
 Ptolemaios, -maia m.; Ptolemaiovci, ptolemaiovský
rRaimund [-aj-], -a m.; Raimunda [-aj-], -y ž.
 Rainer [-aj-], -a m.
 Rainhard [-aj-], -a m.
 raison d`#tre [rezon détr] (franc.)
 Rajza i Raisa [-jz], -y ž.
sSaimaa [-má] neskl. s.; saimaaský
 Saint Louis [sent lujs], s. L-u m.; saintlouiský
 Saint-Denis [sendeny], s.-D-u, m.; saintdeniský
 Saint-Étienne [sentetjen], s.-É-nnu m.; saintétiennský
 Saint-Tropez [sentrope] neskl. s.; sainttropezský
 Saint-Tropez [sentrope] s. neskl.; sainttropezský [sentropes-], mn. -zští
tTraján i Traianus [-án-], -na m.
Naposledy hledáno:

praktika, pánvičk, praktický, praktik, prakticismus, ai, prahový, účtenka, posluchač, rozžetí

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.