Pravidla českého pravopisu

au

aau pair i au-pair [opér] neskl. ž. i m.
 au pair i au-pair [opér] neskl. ž. i m.
aaudience [-dy-] ž.
 audienční [-dy-]
 audiokazeta [-dy-] ž.
 audiokazeta [-dy-] ž.
 audiometrie [-dy-] ž.
 audiotechnika [-dy-ny-] ž.
 audiotechnika [-dy-ny-] ž.
 audiovizuální [-dy-]
 auditivní [-dyty- i -dytý-]
 auditorium [-dyto- i -dytó-], -ria s., mn. 2. -rií, 7. -rii
 Augeias, -geia i Augiáš, -še m.; Augiášův chlév
 Augiášův chlév
 augit, -u m.
 Augsburg, -u m.; augsburský
 Augsburg, -u m.; augsburský, mn. -rští
 August i Augustýn i Augustin [-tý-], -a m.; Augusta i Augustýna i Augustina [-tý-], -y ž.
 august, -a m. (šašek, klaun); vl. jm. August
 Augustin i Augustinus [-tý-], -na m.
 augustiniáni [-styny-], -ů m. mn. (mnišský řád)
 Augustýn i Augustin [-tý-], -a m.
 aukce ž.
 aukční
 aula, -y ž., mn. 2. aul
 Aulida, -idy i Aulis, -idy i neskl. ž.
 Aurelián i Aurelian, -a m.; Aurélie i Aurelie, -e ž.
 Aurelián i Aurelianus [-án-], -na m.
 aureola, -y ž.
 Austrálie ž.; Australan, -a i Australec, -lce m.; australský
 Austrálie, -e ž.; Australan i Australec m.; australský
 austroslavizmus, -izmu i austroslavismus [-zm-], -ismu m.
 aut, -u m.
 autarkie ž.
 autentický [-ty-]
 auto s.
 autobiografie ž.
 autobus, -su m., mn. 1., 4., 7. -sy
 autocenzura [-zu- i -zú-] ž.
 autochtonní
 autodafé s. neskl.
 autodrom, -u m.
 autogen, -u m.
 autogenní
 autograf, -u m.
 autogram, -u m.
 autogramiáda ž.
 autokar, -u m.
 autokempink, -ku m.
 autokláv, -u m.
 autoklub, -u m.
 autokracie ž.
 autokrat, -a m.
 autokratický [-ty-]
 automat, -u m.
 automatický [-ty-]
 automatika [-ty-] ž.
 automatizace [-ty-] ž.
 automatizační [-ty-]
 automatizovaný [-ty-]
 automechanik [-ny-], -a m.
 automobil, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 automobilista, -y m.
 automobilizmus, -izmu i automobilismus [-zm-], -ismu m.
 automotoklub, -u m.
 autonomie ž.
 autonomní; autonomně
 autoopravna, -y ž.
 autoportrét, -u m.
 autor, -a m.
 autorita ž.
 autoritativní [-ty- i -tý-]
 autorizovat
 autorskoprávní (k autorské právo)
 autosalon [-on i -ón], -u m.
 autoservis, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 autostop, -u m.
 autostráda ž.
 autosugesce ž.
 autoturistika [-ty-] ž.
 autovakcína ž.
 Podobné:
aaplaudovat
 aplaus, -su [-zu] m.
 astronaut, -a m.
 astronautika [-ty-] ž.
bBarnaul, -u m.; barnaulský
 Baucida i Baucis, řec. Byukis, -idy ž.
 bauxit [bau-], -u m.
 Bissau neskl. s.; bissauský
 Bordeaux [-do i -dó] neskl. s.; bordeauxský
 Bordeaux [-do i -dó] s. neskl.; bordeauxský [-doský i -dóský], mn. -xští
 Brauron, -onu m.; brauronský
 Bridgetown [-čtaun], -u m.; bridgetownský
 brontosaurus [-sau-], -ra m.
 brovnink [-ny-], -ku i browning [brauny-], -gu m.
cčauau m. neskl. (pes)
 causa [kauza] i kauza, -y ž.
 causerie [kózrí] ž., jedn. 3., 4., 6. -rii, 7. -rií atd. i neskl. ž.
 chalupa, -y ž.; Krkonošská chalupa (restaurace)
 chlorkaučuk, -u m.
 Claudius viz Klaudius
dDachau neskl. s.; dachauský
 Dau, neskl. s.; dauháský
 dauphin [dofén], -a m.
 defraudace ž.
 dinosaurus [dy-sau-], -ra m.
 doktor honoris causa [honóris kauzá] (zkr. dr. h. c.) (lat.)
eEmauzský klášter (v Praze Na Slovanech)
 Emauzy, Emauz m. pomn.
 Epidauros, -ru m.
 exhaustor, -u m.
ffaul, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 Faun i Faunus, -na m.; faunský i faunovský
 faun, -a m. (satyr); Faun i Faunus, -na (starořímský bůh)
 fauna ž.
 Faustýn i Faustin [-tý-], -a m.; Faustýna i Faustina [-tý-], -y ž.
 fauvizmus [fó-], -izmu i fauvismus [fó-zm-], -ismu m.
 Flaubert [flobér], -berta [-béra i -bérta] m.
 flauš, -e m.
 Freetown [frítaun], -u m.; freetownský
ggauč, -e m.
 gaučo, -a m.
 Gaussova věta
 George Town [džórč taun], G. T-u m.; georgetownský
 Georgetown [džórčtaun], -u m.; georgetownský
 Glaukos, -ka m.
 Guinea-Bissau [gví-], G-ey i -eje-B. ž.-neskl. s.; Republika Guinea-Bissau; guinejsko-bissauský
hhausbót, -u m.
 honoris causa [-nó- kauzá] (zkr. h. c.) (lat.)
 hrací (např. automat)
 hydraulický
 hydraulika ž.
iinaugurace ž.
jJamestown [džejmstaun], -u m.; jamestownský
 joule [džaul], -lu m., mn. 1., 4., 7. -ly
 Jungfrau neskl. ž.
kkauce ž.
 kauční
 kaučuk, -u m.
 Kaunas, -u m.; kaunaský
 kauza i causa [kauza], -y ž.
 kauzální
 kentaur, -a m.
 Kingstown [-taun], -u m.; kingstownský
 Klaudius i Claudius [k-], -dia m.
 Klaudius [-dy-], -dia m.; Klaudie [-dy-], -e ž.
 klaun, -a m.
 klaustrofobie ž.
 klauzule ž., mn. 2. -lí
 klauzura [-zu- i -zú-] ž.
 klauzurní
 knokaut, -u m.
 knokautovat
 kolaudace ž.
 kosmonaut, -a m.
 kosmonautika [-ty-] ž.
 kraul, -u m.
lLáhaur, -u m.; láhaurský
 Laura, -y ž.
 laureát, -a m.; laureátka ž.
 Laurentýn i Laurentin [-tý-], -a m.
 Lausanne [lozan] neskl. s.; lausannský
mMauretánie, -ie ž.; mauretánský
 Mauricius, -cia m.; Mauricijec, -jce m.; mauricijský
 Mauricius. -cia m.; Mauricijec m.; mauricijský
 Mauritánie [-ny-], -e ž.; Mauritánská islámská republika; Mauritánec m.; mauritánský
 Mausolos, -la m.
 Mauthausen [-z-], -u m.; mauthausenský
 mauzerovka ž.
 mauzoleum, -lea s., mn. 2. -leí, 7. -lei
 Menelaos [-lá-], lat. Menelaus [-lá-], -laa m.
 Milwaukee [-vóki] neskl. s.; milwaucký
 Minotaurus, -ra m.
 Mount Everest [maunt ivrist i everest] viz Ču-mu-lang-ma
 Mount Everest [maunt ivrist i everest], -u m. (Ču-mu-lang-ma)
 mravní (např. naučení)
nNassau neskl. s.; nassauský
 naučný
 nauka ž.
 naukový
 Nauru neskl. s.; Nauruská republika; Naurujec m.; nauruský
Naposledy hledáno:

au, antivirový, namále, pojeď, akoby, do, studio, scil, anonymně, jist

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.