Pravidla českého pravopisu

aakt, -u m.
aakta, akt s. pomn.
aaktér, -a m.
 aktinium [-tyny- i -týny-], -nia s.
 Aktion viz Actium
 aktiv [-ty- i -tý- ], -u m.
 aktivace [-ty-] ž.
 aktivista [-ty-], -y m.
 aktivita [-ty-] ž.
 aktivizovat [-ty-]
 aktivní [-ty- i -tý-]
 aktivovat [-ty-]
 aktivum [-ty- i -tý-], -va s., mn. 1. aktiva, 2. aktiv
 aktovka ž.
 aktualita ž.
 aktualizace ž.
 aktualizační
 aktualizovat
 aktuální
 Podobné:
aabstrakt, -u m.
 abstrakt
 abstraktum, -ta s.
 Actium [-kci-], řec. Aktion, -tia s.
 ad acta [akta] (lat.)
 artefakt, -u m.
 atraktivní [-ty- i -tý-]
bbakteriální
 baktericidní
 bakterie [-te- i -té-] ž., mn. 2. -rií
 bakteriolog, -a m.; bakterioložka ž.
 bakteriologický
 bakteriologie ž.
 bakteriový
 bakterióza, -y ž.
 bezcharakterní
ccharakter, -u m.
 charakteristický [-ty-]
 charakteristika [-ty-] ž.
 charakterizovat
 čtyřtakt, -u m.
ddaktyl, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 daktyloskopický
 daktyloskopie ž.
 de facto [dé faktó] (lat.)
 dezaktivace [-ty-] ž.
 dezaktivační [-ty-]
 didaktický [dy-ty-]
 didaktika [dy-ty-] ž.
eexakt [egza-]
 extrakt, -u m.
ffakt, -u m.
 faktický [-ty-]
 faktografie ž.
 faktor, -u m.
 faktoriál, -u m.
 faktura [-tu- i -tú-] ž.
 fakturovat
 fraktura [-tu- i -tú-] ž.
ggalaktický [-ty-]
hhypotaktický [-ty-]
iimpakt
jjaktěživ přísl.
kkaktus, -su m., mn. 1., 4., 7. -sy
 klimakterický
 klimakterium [-te- i -té-], -ria s.
 kompaktáta, -át s. pomn.
 kompakt
 kontakt, -u m.
 kontakt
 kontaktový
 kontrakt, -u m.
llaktace ž.
 Laktancius i Lactantius [-k-ci-], -ia m.
 laktóza, -y ž.
 ledaco, ledacos, ledakdo, ledakdos, ledajaký, ledakterý zájm.
mmanufaktura [-tu- i -tú-] ž.
oodjaktěživa přísl.
ppakt, -u m.
 paralaktický [-ty-]
 parataktický [-ty-]
 prakticizmus [-ty-], -izmu i prakticismus [-ty-zm-], -ismu m.
 praktický [-ty-]
 praktičnost [-ty-], -i ž.
 praktik [-ty-], -a m.
 praktika [-ty-] ž.
 praktikant [-ty-], -a m.
 praktikovat [-ty-]
 praktikum [-ty-], -ka s.
 profylaktický [-ty-]
 profylaktikum [-ty-], -ka s.
 protaktinium [-tyny- i -týny-], -nia s.
rradioaktivita [-dy-ty-] ž.
 radioaktivní [-dy-ty- i -dy-tý-]
 reaktivace [-ty-] ž.
 reaktivita [-ty-] ž.
 reaktivní [-ty- i -tý-]
 reaktor, -u m.
 redaktor, -a m.
sšéfredaktor, -a m.
 skontaktovat; viz i zkontaktovat
 stalaktit [-ty-], -u m.
 studio [-dy-], -dia s.; Studio Kontakt (pořad)
 syntaktický [-ty-]
ttak přísl. i část.; jen taktak i jen tak tak
 takt, -u m.
 taktéž přísl.
 taktický [-ty-]
 taktik [-ty-], -a m.
 taktika [-ty-] ž.
 taktilní [-ty-]
 taktizovat [-ty-]
 takt
 trakt, -u m.
 traktát, -u m.
 traktor, -u m.
 traktorista, -y m.
zzaktivizovat [-ty-]
 zaktualizovat
 zkontaktovat; viz i skontaktovat
Naposledy hledáno:

akt, vířit, 3krát, skutečný, řiditelný, čerň, pytel, vepř, strašpytel, špindlerův

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.