Pravidla českého pravopisu

aamid, -u m.
 Amiens [amján i amjen], -u m.; amienský
 amin [-mi- i -mí-], -u m.
 aminokyselina ž.
 Amiranty, -ant ž. pomn.; amirantský
 Podobné:
aadamita, -y m. (příslušník náboženské sekty)
 aerodynamický [a-e-]
 aerodynamika [a-e-] ž.
 aksamit, -u m.
 autogramiáda ž.
 avitaminóza, -y ž.
bbalzamína ž.
 bedra s. pomn., 2. -der, 3. -rům i -rám, 6. -rech i -rách, 7. -ry i -rami
 Benjamín i Benjamin, -a m.
 Benjamín i Benjamin, -a m.
 benjamínek, -nka m.
 Beskydy, Beskyd ž. pomn. i m. pomn., 3. -dám i -dům, 6. -dách i -dech, 7. -dami i -dy; beskydský, mn. -dští
 bigamie ž.
 blána ž., jedn. 7. blánou i blanou, mn. 2. blan, 3. blánám i blanám, 6. blánách i blanách, 7. blánami i blanami
 brána ž., jedn. 7. bránou i branou, mn. 2. bran, 3. bránám i branám, 6. bránách i branách, 7. bránami i branami; Moravská brána (pahorkatina); Prašná brána apod.
cčára ž., jedn. 7. čárou i čarou, mn. 2. čar, 3. čárám i čarám, 6. čárách i čarách, 7. čárami i čarami
 Čechy, Čech ž. pomn., 3. -ám, 6. -ách, 7. -ami (země); Čech, -a m.; český, mn. čeští
 chloramin [-mi- i -mí-], -u m.
dDamián i Damian, -a m.; Damiána i Damiana, -y ž.
 dítko s., mn. dítky ž., 2. -tek, 3. -tkám, 6. -tkách, 7. -tkami, v přenes. významu i dítka, dítek s.
 dláha i dlaha ž., jedn. 7. dláhou i dlahou, mn. 2. dlah, 3. dláhám i dlahám, 6. dláhách i dlahách, 7. dláhami i dlahami
 dráha ž., jedn. 7. dráhou i drahou, mn. 2. drah, 3. dráhám i drahám, 6. dráhách i drahách, 7. dráhami i drahami
 dvířka s. pomn., 2. -řek, 3. -ům i -ám, 6. -ách, 7. -y i -ami
 dynamický
 dynamika ž.
 dynamit, -u m.
 dynamizovat
eEpameinondas, lat. Epaminondas, -da m.
 etamín, -u m.
 examinátor [egza-], -a m.
ffamiliární
hHamilton [he-], -u m.; hamiltonský
 hamižný
 Hippodamie, -ie řec. Hippodameia, -eie ž.
 hydrodynamika ž.
iidea ž., jedn. 2. idey i ideje, 3., 6. ideji, 4. ideu, 7. ideou i idejí, mn. 1., 4. idey i ideje, 2. idejí, 3. ideám i idejím, 6. ideách i idejích, 7. ideami i idejemi
kkalamita ž.
 Kamil, -a m.; Kamila, -y ž.
 kamínek, -nku m.
 kamínka, -nek s. pomn.
 kamion [-on i -ón], -u m.
 kamizola, -y ž.
 kaple ž.; kaple Betlémská i Betlémská kaple (v Praze); kaple svatováclavská, kaple sv. Damiána, kaple sv. Kříže apod.
 keramický
 keramika ž.
 kontaminace ž.
 kótovat (opatřit, opatřovat kótami)
 kráva, -y ž., jedn. 7. krávou, mn. 2. krav, 3. krávám i kravám, 6. krávách i kravách, 7. krávami i kravami
llama, -y ž. (zvíře); lamí
 laminace ž.
 laminární
 laminát, -u m.
 lidičky m. mn., 2. -ček, 3. -ám, 6. -ách, 7. -ami
 lípa, -y ž., jedn. 7. lípou i lipou, mn. 2. lip, 3. lípám i lipám, 6. lípách i lipách, 7. lípami i lipami
 luka s. pomn., 2. luk, 3. lukám, 6. lukách, 7. lukami
 lýtko s., mn. 1., 4. lýtka, 2. lýtek, 3. lýtkům i lýtkám, 6. lýtkách, 7. lýtky i lýtkami
mmaminka ž.
 mámit, rozk. mam, mamme
 mámivý
 Mezopotámie ž.; mezopotamský
 Mezopotámie, -e ž.; mezopotámský
 Miami [majemi] neskl. s.; miamský
 monogamický
 monogamie ž.
 multivitaminový [-ty-mi- i -ty-mí-]
 multivitaminový [-ty-mi- i -ty-mí-]
 my zájm., 2., 4., 6. nás, 3. nám, 7. námi
nNamibie ž.; Namibijec, -jce m.; namibijský
 Namibie, -e ž.; Namibijská republika; Namibijec m.; namibijský
 namířit, rozk. namiř
 namístě přísl. i předl.
 namísto předl.
 namítat, podst. jm. namítání
 námitka ž.
 namítnout, příč. namítl
 noha ž., mn. 2. nohou i noh, 3. nohám, 6. nohou i nohách, 7. o tělesných údech nohama, jinak nohami
 nožka ž., mn. 7. o tělesných údech -ama, jinak -ami
oobepnout, 1. j. obepnu; rozk. obepni, obepněte; příč. obepnul i obepjal, obepnut i obepjat; podst. jm. obepnutí (např. rukama) i obepětí (např. myšlenkami)
 obeznámit, rozk. obeznam, obeznamme; příč. obeznámen
 omámit, rozk. omam, omamme
 orchidea, -ey i -eje ž., 3., 6. -eji, 4. -eu, 7. -eou i -ejí, mn. 1., 4. -ey i -eje, 2. -ejí, 3. -eám i -ejím, 6. -eách i -ejích, 7. -eami i -ejemi
 osamět, 3. mn. osamějí i osamí; příč. osaměl
 oznámit, rozk. oznam, oznamme; příč. oznámen
pPamír, -u m.; pamírský
 pára ž., jedn. 7. (plnou) parou, jinak párou, mn. 2. par, 3. párám i parám, 6. párách i parách, 7. párami i parami
 plamínek, -nku m.
 pod předložka; v názvech ulic: ulice Pod Stadiony, ulice Pod Lipami
 polyamid, -u m.
 polygamický
 polygamie ž.
 pramice ž.
 před předložka; v názvech ulic: ulice Před Cibulkami, ulice Před Tratí
 provitamin [-mi- i -mí-], -u m.
 pyramida ž.
 pyramidální
rramínko s.
 rána ž., jedn. 7. ranou i ránou, mn. 2. ran, 3. ranám i ránám, 6. ranách i ránách, 7. ranami i ránami
sSalamina i Salamis, -iny ž.; Salamiňané, salaminský
 sám m., sama ž., samo s. zájm.; mn. m. živ. sami, m. neživ. samy, ž. samy, s. sama
 samec, -mce m.; samčí; samice ž.; samičí
Naposledy hledáno:

ami, vylévání, vzkříš, douď, vzk, černošsk, tomec, vzhlédn, murmanský, vzhlédat

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.