Pravidla českého pravopisu

aapretura [-tu- i -tú-] ž.
 apríl, -a i -e m.
 apriorní
 aprobace ž.
 aprovizace ž.
 aprovizační
 aproximace ž.
 aproximační
 aproximativní [-ty- i -tý-]
 Podobné:
aadresní (např. kniha)
 adresný (např. projev)
 adventivní [-ty- i -tý-] (např. kořeny)
 alegoricko-symbolický (např. román)
 alfa ve spojeních, např. alfa-záření i záření alfa; °-záření i záření °; alfa-metoda
 analogově-číslicový (např. převodník)
 analogový (např. počítač)
 anatomicko-fyziologický (např. znak)
 Ándhrapradéš, -e m.; ándhrapradéšský
 anglo-americký i anglicko-americký (např. válka)
 angloamerický (např. literatura)
bbabí (např. léto)
 balicí (např. papír, stroj)
 barvicí (např. prostředek)
 bělicí (např. prostředek)
 belvedér, -u m. (letohrádek); Belvedér (např. na Pražském hradě)
 bércový (např. vřed)
 berní (např. úřad)
 berný (co se bere, např. mince)
 beta ve spojeních, např. beta-záření i záření beta; ±-záření i záření ±; beta-funkce
 bicí (např. hodiny)
 biologicko-ekologický (např. vědy)
 biologicko-geografický (např. stanice)
 borový (např. les)
 borový i bórový (např. voda)
 brázdicí (např. stroj)
 březí (např. kráva)
 brousicí (např. stroj)
 brzdicí (např. kotouč)
 budicí (např. proud)
 bytový (např. doplňky)
cCannes [kan]neskl. s.; capriský i caprijský
 capriccio [kapričo], -ccia s.
 čárový (např. kód)
 čelní (např. náraz)
 čelný (např. představitel)
 čelo s.; v čele (např. skupiny)
 česko-ruský (např. slovník)
 chemicko-mechanický [-ny-] (např. prostředek)
 chladicí (např. zařízení)
 cídicí (např. prášek)
 ciferný (např. součet)
 čiřicí (např. prostředek)
 církevněslovanský (např. jazyk)
 čisticí (např. prášek)
 clonný (např. seč)
ddantovský (např. poezie)
 dceřiný (např. buňka; společnost)
 dceřiný (např. buňka; společnost)
 deci- (zn. d) ve složeninách, např. decigram, decilitr atd.
 deka- (zn. da) ve složeninách, např. dekagram atd.
 dělicí (např. stěna)
 delta ve spojeních, např. delta-funkce, »-funkce, delta-elektron
 diaprojektor [dy-], -u m.
 dionýský [dy-] (např. typ)
 dlouhohrající (např. deska)
 dlužní (např. úpis)
 dohola i do hola (např. ostříhat)
 dojicí (např. přístroj)
 dórský (např. sloup)
 dráždicí (např. prostředek)
 duchapřítomnost, -i ž.
 duchapřítomný; duchapřítomně
 dům, domu m.; dům U Minuty, dům U Tří lilií; Národní dům na Smíchově, Lidový dům; Obecní dům (v Praze); Dům umělců (např. v Praze); Bílý dům (ve Washingtonu)
 dysfunkce (např. štítné žlázy)
 dysfunkce ž. (např. štítné žlázy)
eekonomicko-politický [-ty-] (např. vývoj)
 epikurejský (např. škola)
 euklidovský i eukleidovský (např. geometrie)
 Evropa, -y ž.; Evropan, -a m.; evropský; Evropské společenství, Evropský parlament; Evropský pohár (např. ve sportovní gymnastice)
ffolkový (např. hudba)
 fyzikálně-chemický (např. analýza)
ggama ve spojeních, např. gama-záření i záření gama; #-záření i záření #; gama-korekce
 garde s. neskl. (např. v šachu)
 giga- (zn. G) ve složeninách, např. gigahertz atd.
 gregoriánský (např. chorál)
hhalový (např. sporty)
 hasicí (např. přístroj)
 hekto- (zn. h) ve složeninách, např. hektolitr atd.
 helvetský, mn. -tští (např. vyznání)
 historickosrovnávací (např. metoda)
 hloubicí (např. stroj)
 hojicí (např. mast)
 holenní (např. kost)
 holicí (např. mýdlo)
 honicí (např. pes)
 horkovzdušný (např. topení)
 hospodářsko-politický [-ty-] (např. vývoj)
 hospodářsko-technický [-ny-] (např. odbor)
 hrací (např. automat)
 hraný (např. film)
 hrázděný (např. zdivo)
 hudebně-literární (např. pořad)
 humrový (např. majonéza)
 hurónský (např. řev)
 hustě, 2. st. hustěji, houšť (např. ve spojení jen houšť)
 hygienicko-epidemiologický [-ny-] (např. stanice)
iincký (např. říše)
 inertní (např. plyny)
 instantní (např. kakao)
Naposledy hledáno:

apr, vymínit, viandotka, uživý, škodliv, konvalinka, tihodinov, vyřezat, seiz, izomorfie

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.