Pravidla českého pravopisu

bbrachycefalický i brachykefalický
 bradavice ž.
 bradla, bradel s. pomn., 3. -dlům, 4. -dlech, 7. -dly (tělocvičné nářadí)
 bradlo s. (útes)
 bráhman, -a m.
 Brahmaputra, -y ž.; brahmaputerský
 Brailleovo [brajovo] písmo
 brambor, -u m. i brambora, -y ž.
 bramborářský
 brambořiště, -iště s., mn. 2. -išť
 brambůrek, -rku m. i brambůrka, -y ž.
 brána ž., jedn. 7. bránou i branou, mn. 2. bran, 3. bránám i branám, 6. bránách i branách, 7. bránami i branami; Moravská brána (pahorkatina); Prašná brána apod.
 brandy [brendy] neskl. s. i ž.
 Brandýs, -a m.; brandýský, mn. -dýští
 branec, -nce m.
 branecký
 Braniborsko, -a s.; Branibor m.; braniborský
 bránice ž.
 Braník, -a i -u m.; branický
 Braník, -a i -u m.; branický, mn. -čtí
 bránit, rozk. br
 branka ž.
 brankář i brankař, -e m.
 branněvýchovný (k branná výchova)
 brannost, -i ž.
 branný; branně
 branže ž.
 Brasilia [-zí-], -ie ž. (město); brasilijský
 brašnář, -e m.
 Brašov, -a m.; brašovský
 brát, 1. j. beru, 2. j. bereš, ..., 3. mn. berou; rozk. ber; příč. bral, brán; podst. jm. braní
 Bratislava, -y ž.; bratislavský
 Bratislava, -y ž.; bratislavský
 bratr, -a m., mn. 1., 5. bratři, 2. bratrů, 3. bratrům atd., vedle toho v určitých významech 1. bratří, 2. bratří, 3. bratřím atd.; čeští bratři i čeští bratří; Bratři v triku (filmové studio)
 bratranec, -nce m.
 bratříci, -ků m. mn. (husitské vojsko)
 bratrský; jednota bratrská
 bratrství s.
 Bratsk, -u i -a m.; bratský
 Brauron, -onu m.; brauronský
 brav, -u m.
 bravo; bravissimo [-a-si-] (ital.)
 bravura [-vu- i -vú-] ž.
 brázda ž.
 brázdící (kdo nebo co brázdí)
 brázdicí (např. stroj)
 brázdit, příč. brázděn
 Brazílie ž.; Brazilec, -lce m.; brazilský
 Brazílie, -e ž.; Brazilská federativní republika; Brazilec m.; brazilský
 Brazzaville [-zavil], -llu m.; brazzavillský
 brčál, -u m.
 Brdy, Brd m. pomn.; brdský
 Brdy, Brd m. pomn.; brdský, mn. -dští
 brebta i brepta, -y m.
 brebtat i breptat
 Břeclav, -i i -ě ž., 3., 6. -i, 7. -í; břeclavský
 Břeclav, -i i -ě ž.; břeclavský
 břečťan, -u m.
 brejle i brýle, -lí ž. pomn.
 břemeno s., jedn. 2. -ena i -ene ; Čertovo břemeno (hora)
 Brémy, Brém ž. pomn.; brémský
 Brémy, Brém ž. pomn.; brémský
 Brest, -u m.; brestský
 brestlitevský mír
 Bretaň i Bretagne [-taň], -ně i -gne [-ně] ž.; Bretonec, -nce i Bretaněc, -ňce m.; bretaňský i bretagneský [-aň-] i bretonský, mn. -taňští i -tagneští i -tonští
 Bretaň, -ně i Bretagne [-taň], -gne ž.; Bretaněc i Bretonec m.; bretaňský i bretagneský i bretonský
 Břetislav, -a m.; Břetislava, -y ž.
 breviář i brevíř, -e m.
 březen, -zna m.
 březí (např. kráva)
 březí s.
 březina ž.
 březoví s.
 březový
 břich, -a i -u m.
 břicho, -a s.
 Bridgetown [-čtaun], -u m.; bridgetownský
 břídil, -a m., mn. 4., 7. -y
 břidlice ž.
 bridž, -e m.
 briefing [brí-], -gu i brífink, -ku m.
 briga, -y ž., jedn. 3., 6. -ze
 brigáda ž.
 brigádní
 brigádnický
 brigádník, -a m.; brigádnice ž.
 brigadýr, -a m.
 brigantina [-ty- i -tý-] ž.
 Brighton [brajtn], -u m.; brightonský
 Brigita [-gi-], -y ž.
 briketa ž.
 brilantina [-ty- i -tý-] ž.
 brilantní
 briliant, -u m.
 břímě (kniž.) s., viz břemeno
 břinčet, 3. mn. břinčí
 Brindisi [-dyzi] neskl. s.; brindiský
 břinkat
 břinknout, příč. břinkl i břinknul
 brioška ž.
 Podobné:
aAberdeen [ebrdýn], -u m.; aberdeenský
 abradovat
 Abrahám i Abraham, -a m.
 Abrahám i Abraham, -a m.
 abrahámoviny, -in ž. pomn.
 abraze ž.
 abrazivní [-zi- i -zí-]
 Albrecht, -a m.
 algebra ž.
 algebraický
 ambra ž.
 Ambr, -e m.
 ambrózie ž.
 Azurové pobřeží
bbeseda ž.; Česká beseda, Moravská beseda (tance); Beseda brněnská, Měšťanská beseda, Umělecká beseda (spolky)
 bezbrannost, -i ž.
 bezbranný; bezbranně
 br, -u m.
 Bibracte [-k-], -ta i neskl. s.
 Boolova i Booleova [búlo-] algebra
 bouda ž., mn. 2. bud; Bouda (obrozenecké divadlo v Praze); Luční bouda (v Krkonoších); bouda U Huťského vodopádu; Pomezní boudy (osada)
 bříško s.
 břišní
 Bristol, -u m.; bristolský
 břit, -u m.
 Británie, lat. Britannia, -ie ž.
 Britannikus, -ka i Britannicus [-ku-], -ca i -ka m.
 břitce, 2. st. břitčeji
 břitký, mn. břitcí, 2. st. břitčí
 Britské Panenské ostrovy
 břitva, -y ž., mn. 2. -tev
 Brixen, -u m.; brixénský
 Brixen, -u m.; brixenský
 bríza, -y ž.
 bříza, -y ž., jedn. 7. břízou, mn. 2. bříz, 3. břízám atd.
 brizance ž.
 brizantní
 břízka ž.
 břízolit, -u m.
 brlení s.
 brloh, -u m.
 brnět, 3. mn. br
 Brno s.; brněnský
 Brno, -a s.; brněnský
 brod, -u m.
 brojler, -a m.
 brokát, -u m.
 broker [broukr i broker], -a m.
 broker [broukr i broker], -a m.
 brom i bróm, -u m.
 bromid, -u m.
 bromový i brómový
 bronchiální
 bronchitida [-ty- i -tý-] i bronchitis [-ty-], -tidy ž.
 bronchitik [-ty-], -a m.
 Bronislav, -a m.; Bronislava, -y ž.
 brontosaurus [-sau-], -ra m.
 bronz, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 bronzit, -u m.
 broskev, -kve ž.
 broskvoň, -ně ž.
 broučkiáda ž.
 brousící (kdo nebo co brousí)
 brousicí (např. stroj)
 brousit, rozk. brus; příč. broušen; podst. jm. broušení
 brouzdat (se)
 brovnink [-ny-], -ku i browning [brauny-], -gu m.
 br, -e m.
 brožovaný
 brožura [-žu- i -žú-] ž.
 bručet, 3. mn. bručí
 Bruggy, Brugg ž. pomn.; bruggský
 brukev, -kve ž.
 brunátný
 Bruncvík, -a m.
 Brunej, -e ž.; Brunejec m.; brunejský
 brunet, -a m.; bruneta i brunetka ž.
 Bruno, -a m.; Bruna, -y ž.
 Brunšvicko, -a s.; brunšvický
 brus, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 Brusel, -u m.; bruselský
 Brusel, -u m.; bruselský
 brusič, -e m.
 brusičský, mn. -čští
 brusičství s.
 brusinka ž.
 brusírna, -y ž.
 bruska ž.
 bruslař, -e m.
 brusle ž., mn. 2. -lí
 bruslit
 brutalita ž.
 brutální
 brutto
 Brutus [-rú], -ta m.
 bryčka ž., jedn. 3., 6. -čce
 brýle i brejle, -lí ž. pomn.
 bryndat
 brynza, -y ž.
 bryskní
Naposledy hledáno:

br, viceprez, jal, dynistor, vyhledávat, maďar, berlín, skvít, bydžov, aspirace

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.