Pravidla českého pravopisu

ccech, -u m.
 cechovní
 Cecil, -a m.; Cecílie i Cecilie, -e ž.
 Cecílie i Cecilie ž.
 cedit, příč. cezen
 cedr, -u m.
 cejch, -u m.
 cejchovat
 cejchovní
 Cejlon, -u m.; cejlonský
 Cejlon, -u m.; cejlonský
 cejn, -a m. (ryba)
 ceknout, příč. cekl i ceknul
 cela, -y ž.
 Celebes, -u m.; celebeský
 celer, -u m.
 celestin [-ty- i -tý-], -u m. (nerost)
 celestin [-tý-], -a m. (mnich)
 Celestýn i Celestin [-tý-], -a m.
 Celestýn i Celestin [-tý-], -a m.; Celestýna i Celestina [-tý-], -y ž.
 Celeveland [klívle-], -u m.; clevelandský
 celibát, -u m.
 celina ž.
 celistvý
 cellista [čeli-], -y m.
 cello [čelo] s.
 celní
 celnice ž.; Celnice Rozvadov
 celník, -a m.; celnice ž.
 celodenní; celodenně
 celofán, -u m.
 celoplátěný
 celotýdenní
 celozrnný
 Celsius [-z-], -sia m.
 Celsiův [-zi-] stupeň (zn. šC)
 celula, -y ž.
 celuláza, -y ž.
 celuloid, -u m.
 celulóza, -y ž.
 cembalista [čem-], -y m.
 cembalo [čem-] s.
 cement, -u m.
 cementárna, -y ž.
 cementit [-ty-], -u m.
 cena ž.; Nobelova cena; Cena Egona Hostovského; Velká cena Prahy (v odbíjené apod.)
 ceník, -u m.
 cenina ž.
 cennost, -i ž.
 cenný, 2. st. cennější
 cenovka ž.
 cenový
 cent, -u m.
 centezimální
 centigrád [-ty-], -u m.
 centigram [-ty-], -u m.
 centilitr [-ty-], -u m.
 centimetr [-ty-], -u m. (zn. cm)
 centrála, -y ž.
 centralizace ž.
 centralizační
 centralizmus, -izmu i centralismus [-zm-], -ismu m.
 centrální
 centrifuga [-fu- i -fú-], -y ž., jedn. 3., 6. -ze
 centrifugální
 centripetální
 centrizmus, -izmu i centrismus [-zm-], -ismu m.
 centrovat
 centrum, -ra s.; obchodní dům Centrum
 cenzor, -a m.
 cenzura [-zu- i -zú-] ž.
 cenzurní
 cenzurovat
 cenzus, -zu m.
 cepín, -u m.
 cer [-], -u m. (chemický prvek)
 cer, -u m. (dub)
 Cerber, Cerberus viz Kerber, Kerberos
 ceremoniál [-ny-], -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 ceremoniální [-ny-]
 ceremoniář [-ny-], -e m.
 ceremonie [-mony- i -móny-] ž.
 Ceres, -rery i neskl. ž.
 certifikát [-ty-], -u m.
 Cervantes [servantes], -tese i -tesa m.
 cese [-se] ž.
 cesmína ž.
 cesta ž.; Královská cesta (v Praze)
 cestopis, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 cestovní
 cestující m. i ž. i příd. jm.
 va, -y ž.
 vka ž.
 vnatka ž.
 vnatý
 vní
 zar, -a m. (titul římského císaře); Caesar [zar] (Gaius Julius); vl. jm. zar
 cezium [ce- i -], -zia s.
 zura [-zu- i -zú-] ž.
 Podobné:
aabbé m., jedn. 2., 4. abbého, 3. abbému, 6., 7. abbém, mn. 1. abbéové atd., i neskl. m.abdikace [-dy-] ž.
 abdukce ž.
 abeceda ž.
 aberace ž.
 absces, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 absence ž.
 absoluce ž.
 absolutizace [-ty-] ž.
 absorpce ž.
 abstence ž.
 abstinence [-ty-] ž.
 abstrakce ž.
 abundance ž.
 accelerando [ače-]
 acetaldehyd, -u m.
 acetát, -u m.
 acetin [-ty- i -tý-], -u m.
 aceton, -u m.
 acetylcelulóza, -y ž.
 acetylen [-le- i -lé-], -u m.
 adaptace ž.
 addukce [-d-d-] ž.
 adice [-dy-] ž.
 adjektivizace [-ty-] ž.
 adjustace ž.
 administrace [-ny-] ž.
 adolescence ž.
 adolescenční
 adolescent, -a m.
 adopce ž.
 adsorpce ž.
 aerace [a-e-] ž.
 afekce ž.
 Afghánistán i Afganistan [-ny-], -u m.; Afghánec i Afgánec, -nce m.; afghánský i afgánský
 agitace ž.
 aglomerace ž.
 aglutinace [-ty-] ž.
 agregace ž.
 akce ž.
 akcelerace ž.
 akcent, -u m.
 akceptace ž.
 akceptovat
 akceschopný
 akcesorický
 akcesorní
 aklamace ž.
 aklimatizace [-ty-] ž.
 akomodace ž.
 aktivace [-ty-] ž.
 aktualizace ž.
 akumulace ž.
 akvizice ž., mn. 2. -ic i -icí
 Albánie [-ny-] ž.; Albánec, -nce m.; albánský
 alegorizace ž.
 aliance ž.; Svatá aliance
 Alice, -e ž.
 aliterace ž.
 alkalizace ž.
 alternace ž.
 amalgamace ž.
 amazonka ž. (mužatka); Amazonka (příslušnice kmene)
 ambice ž., mn. 2. -ic i -icí
 ambivalence ž.
 ambulance ž.
 amerikanizace [-ny-] ž.
 amortizace [-ty-] ž.
 amplifikace ž.
 amputace ž.
 ančovička ž., jedn. 3., 6. -čce
 anihilace [-ny-] ž.
 animace [-ny-] ž.
 anotace ž.
 antepozice ž.
 antičástice [-ty-] ž.
 anticipace [-ty-] ž.
 antikoncepce [-ty-] ž.
 antikoncepční [-ty-]
 antracen [-ce- i --], -u m.
 antracenový [-ce- i --]
 antropocentrický
 antropocentrizmus, -izmu i antropocentrismus [-zm-], -ismu m.
 apercepce ž.
 apercepční
 aplikace ž.
 apozice ž., mn. 2. -ic i -icí
 Appius, -ia m.; Appiova cesta (via Appia)
 aprobace ž.
 aprovizace ž.
 aproximace ž.
 archaizace ž.
 arcidieze [-dy-] ž.
 aretace ž.
 Argentina [-tý- i -ty-] ž.; Argentinec, -nce m.; argentinský
 Argos, lat. Argus, -ga m. (stážce)
 Árijec, -jce m. (Indoíránec)
 árijec, -jce m.; árijka ž.
 arogance ž.
 artikulace [-ty-] ž.
 asanace ž.
Naposledy hledáno:

, výmyk, ledárna, chý, smyr, dotisk, chovo, vysí, díá, dinosaurus

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.