Pravidla českého pravopisu

ddění s.
ddenice ž.
 deník, -u m.
 Denis [-ny-], -e m.; Denisa [-ny-], -y ž.
 Podobné:
bbdění s.
 bloudit, rozk. (ne)bluď i (ne)bloudi; podst. jm. bloudění
 brzdit, rozk. brzdi i brzď; příč. brzděn; podst. jm. brzdění
cčadit, podst. jm. čadění i čazení
 čmoudit, rozk. čmuď i čmoudi; podst. jm. čmoudění
 čmudit, podst. jm. čmudění
 čoudit, rozk. čuď i čoudi; podst. jm. čoudění i čouzení
 čtrnáctideník, -u m.
ddít se, 3. j. děje se, 3. mn. dějí se; rozk. děj se; příč. dělo se i dálo se; podst. jm. dění
 dláždění s.
 dojíst, 1. j. dojím, 3. mn. dojedí; rozk. dojez; příč. dojedl dojeden; podst. jm. dojedení
 dopadnout, příč. dopadl, dopaden; podst. jm. dopadení (chycení), dopadnutí (padnutí)
ggardénie [-ny-] ž., mn. 2. -nií
hhmoždit (se), podst. jm. hmoždění
 hnízdit, podst. jm. hnízdění
 hyzdit, rozk. hyzdi i hyzď; příč. hyžděn i hyzděn; podst. jm. hyždění i hyzdění
jjakoby, např. byl jakoby u vidění (jako u vidění); ale dělal, jako by to neviděl (v 1. os.: jako bych to neviděl)
 jezdit, podst. jm. ježdění i jezdění
 jíst, 1. j. jím, 3. mn. jedí; rozk. jez; příč. jedl, jeden; podst. jm. jedení
llahodit, podst. jm. lahodění
 loděnice ž.
 loudit, rozk. (ne)luď i (ne)loudi; podst. jm. loudění
nnádenický
 nádeník, -a m.; nádenice ž.
 najíst se, 1. j. najím se, 3. mn. najedí se; rozk. najez se; příč. najedl se, najeden; podst. jm. najedení
 napadnout, příč. napadl, napaden; podst. jm. napadení i napadnutí
 navodit, 3. mn. navodí; podst. jm. navodění i navození
 nudit, podst. jm. nudění
oodění s.
 odít, 1. j. oději i oděju, 3. mn. odějí i odějou; rozk. oděj; příč. oděl, oděn; podst. jm. odění
 odpovědět, 1. j. odpovím, 3. mn. odpovědí; rozk. odpověz; příč. odpověděl, odpověděn; podst. jm. odpovědění
 odsedět, 3. mn. odsedí; podst. jm. odsedění i odsezení
ppídit se, rozk. piď se i pídi se; podst. jm. pídění
 podjíždět, 3. mn. podjíždějí i podjíždí; podst. jm. podjíždění
 posedět, 3. mn. posedí; podst. jm. posedění i posezení
 přejíst se, 1. j. přejím se, 3. mn. přejedí se; rozk. (ne)přejez se; příč. přejedl se, přejeden; podst. jm. přejedení
 přepadnout, příč. přepadl, přepaden; podst. jm. přepadení i přepadnutí
 proudit, rozk. proudi i pruď; podst. jm. proudění
rřádit, podst. jm. řádění
 radit, podst. jm. radění
 řadit, příč. řaděn i řazen; podst. jm. řadění i řazení
 rozproudit, rozk. rozproudi i rozpruď; podst. jm. rozproudění
sSaint-Denis [sendeny], s.-D-u, m.; saintdeniský
 sedění i sezení s.
 sezení i sedění s.
 shromáždění s.
 slídit, rozk. sliď; podst. jm. slídění
 svědit i svědět, podst. jm. svědění
 svést, 1. j. svedu; rozk. sveď; příč. svedl, sveden; podst. jm. svedení (dolů, dohromady, ke zlému apod.); jiné je zvést (zkazit)
ttýdeník, -u m.
uu předložka s 6. p. jen před v a v několika ustálených spojeních, jako být u vytržení, u vidění, u vyjevení
 ukradnout, 1. j. ukradnu; rozk. ukradni; příč. ukradl, ukraden; podst. jm. ukradení
 ukrást, 1. j. ukradnu; rozk. ukradni; příč. ukradl, ukraden; podst. jm. ukradení
 ústavodárný; Ústavodárné národní shromáždění (1946-49)
vvedení s.
 vědět, 1. j. vím, 3. mn. vědí; rozk. věz; příč. věděl; podst. jm. vědění
 vidění s.
 vyjíst, 1. j. vyjím, 3. mn. vyjedí; rozk. vyjez; příč. vyjedl, vyjeden; podst. jm. vyjedení
 vypovědět, 1. j. vypovím, 3. mn. vypovědí; rozk. vypověz; příč. vypověděl, vypověděn i vypovězen; podst. jm. vypovědění i vypovězení
 vyřádit se, podst. jm. vyřádění
zzabloudit, rozk. zabluď i zabloudi; podst. jm. zabloudění
 zajíst, 1. j. zajím, 3. mn. zajedí; rozk. zajez; příč. zajedl, zajeden; podst. jm. zajedení
 zařádit (si), podst. jm. zařádění
 zavádět, 3. mn. zavádějí i zavádí; podst. jm. zavádění
 zavadit, podst. jm. zavadění
 záviděníhodný
 zbloudit, rozk. zbluď i zbloudi; podst. jm. zbloudění
 zdění s.
 zhmožděnina ž.
 zpoždění s.
 zvést, 1. j. zvedu; rozk. zveď; příč. zvedl, zveden; podst. jm. zvedení (zkazit); jiné je svést (dolů, dohromady, ke zlému apod.)
Naposledy hledáno:

dění, napevno, haš, jeďte, piju, povykovat, sobily, nabydu, větev, sérum

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.